100. výročie Milana Rastislava Štefánika

Pamätná medaila Milan Rastislav Štefánik v rýdzom zlate

Milan Rastislav Štefánik nazývaný aj "Osloboditeľ národa", bol zakladateľom a podpredsedom Česko-slovenskej národnej rady, a tiež ministrom vojny.

Bol kľúčovou osobou pri založení ČSR spolu s T.G. Masarykom a E. Benešom. Najväčšiu zásluhu mal na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Pomáhal pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov.

Národná Pokladnica k ucteniu tejto významnej udalosti vyrazila prekrásnu pamätnú medailu do 24-karátového zlata 999/1000. Razba v najvyššej kvalite - lešteným razidlom umožňuje vyniknúť aj tým najmenším detailom tohto exempláru, s motívom hrdinu M. R. Štefánika.

Objednávkou medaily získate:

  • 24-karátové zlato 999/1000
  • Prísne limitovanú edíciu
  • Najvyššiu kvalitu razby – leštené razidlo
  • Certifikát autentickosti

Pamätné medaily venované životu M. R. Štefánika sa svojim prepracovaným umeleckým motívom pýšia všetkým, čo oceňujú skutoční zberatelia.

Špecifikácia
Kov:
Zlato 999/1000
Priemer:
18 mm
Hmotnosť:
1,20 g
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby - leštené razidlo
Krajina pôvodu:
Slovensko
Rok:
2019

Milan Rastislav Štefánik

M.R. Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šieste dieťa do evanjelickej farárskej rodiny. Počas svojho života študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, neskôr navštevoval České vysokoškolské učení v Prahe a tiež študoval matematiku a hvezdárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Štefánik sa neskôr stal predsedom v akademickom združení Detvan a po štúdiách odišiel do Paríža.

Počas svojho života pôsobil ako astronóm, politik, filozof a aj generál francúzskej armády, ale svojou prácou sa najmä zaslúžil o založenie samostatného česko-slovenského štátu. V roku 1916 spolu s Edvardom Benešom v Paríži založili Národnú radu československú, čo viedlo k vyznačeniu hraníc samotného Česko-Slovenska už v tom istom roku. Jeho životným mottom, ktoré predstavovalo jeho lásku k národu a postoj k životu, bolo: "Veriť, milovať, pracovať."

O dôležitosti M.R. Štefánika v našich dejinách, svedčí aj výrok Tomáša Garrigue Masaryka: "Každý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek odišiel nielen nám, ale i Francúzsku, ba i celému svetu." Štefánik totiž na jeho dlho očakávanej ceste do rodnej vlasti neprežil leteckú katastrofu, ktorá so sebou nesie rúško tajomnosti a špekulácií o plánovanom atentáte na tohto významného muža.

Áno, objednávam si pamätnú medailu Milan Rastislav Štefánik v rýdzom zlate za cenu 149,95 € (+ 5,95 € poštovné a balné). Nepodstupujem tým žiadne riziko, medailu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do 30. septembra 2022 alebo vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica, s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica, s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice, s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.