Kateřina Škabradová
PR Manažér

press@narodnapokladnica.sk