Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Averz

Je predná lícová strana mince, medaily, bankovky atď.

Certifikát autentickosti

Dokument, často vo forme karty, dokladujúci pravosť a parametre numizmatu.

Drahé kovy

Všeobecný názov pre kovy používané ako prostriedok zmeny, na výrobu mincí, medailí, šperkov apod.

Emitent

Spoločnosť či iný oprávnený subjekt, ktorý vydáva peniaze, ceniny a cenné papiere.

Investičné zlato

Špecifická forma zlata (zlaté mince, zliatky, tehly), ktorá sa používa na investičné účely.

Karát

Názov pre jednotku rýdzosti používaný pre zlaté zliatiny.

Kolekcia

Zbierka predmetov rovnakého typu.

Leštené razidlo

Numizmaty razené týmto razidlom sú určené len k zberateľským či reprezentačným účelom. V hladkej ploche majú zrkadlový lesk a zaisťujú najvyššiu kvalitu razby.

Medaila

Numizmatický exemplár. Na rozdiel od mince medaila nie je zákonným platidlom, keďže nemá nominálnu hodnotu.

Mince

Sú jedným z najstarších prostriedkov zmeny. Prvá minca bola známa už pred 4500 rokmi. Dodnes sú mince neoddeliteľnou súčasťou menového systému. Hodnotu mincí dnes však neurčuje hodnota mince ako takej, ale štát, ktorý za hodnotu mince ručí.

Nominálna hodnota

Hodnota majetku vyjadrená v hodnote peňažnej, od hodnoty tržnej sa môže líšiť.

Numizmatika

Veda o platobných prostriedkoch.

Proof quality

Mince a medaily s kvalitou „proof“ sú razené lešteným razidlom, hladká plocha je vysoko lesklá a reliéf je matný. Všetkým etapám výroby je venovaná maximálna pozornosť a najväčší dôraz je kladený na detail. Ide o najvyššiu kvalitu razby.

Punc

Označenie garantujúce akosť drahých kovov (zlato, striebro a pod.). Punc vyráža na výrobok nezávislá inštitúcia, v SR Puncový úrad.

Reverz

Je zadná, rubová strana mince, medaily, bankovky a pod.

Rýdzosť

Číselný údaj o pomere obsahu drahého kovu v zliatine. V SR kladie povinnosť značenia rýdzosti a potvrdení puncom Puncový zákon.

Slovenské mince

História slovenských mincí siaha až tam, kde prvé mince na našom území razili keltské kmene. Po nich prišli Rimania, ktorí tu zanechali stopu v podobe veľkého množstva roztratených mincí - platidlá rímskej ríše boli zlaté rímske solidy. Neskôr tu boli denáre, groše a toliare. Zloženie, dizajn ale aj názvy mincí a peňazí sa menili zároveň s politickým vývojom krajiny, nová forma štátu bola zvyčajne sprevádzaná aj zmenou v mincovej oblasti. Môžeme povedať, že práve pôvodné slovenské mince sú jedným z najvyhľadávanejších artiklov.

Striebro

Latinským názvom Argentum a chemickou značkou Ag, je klasický kovový prvok známy ľuďom už od staroveku. Ide o ušľachtilý kov bielo šedej farby, ktorý vykazuje zo všetkých prvkov najlepšiu tepelnú a elektrickú vodivosť. Hojne sa využíva pre šperkárske účely, ale pre svoje vynikajúce vlastnosti aj v elektronickom či fotografickom priemysle.

Svetové mince

Najväčší rozmach mincí vo svete prišiel v dobe antického Grécka. Celkový vzhľad a nominálnu hodnotu vždy určoval daný štát (prípadne iné inštitúcie s emisným právom) a predpisy, ktoré v danom štáte platia.

Trojská unca

Niekedy tiež „troyská unca“ je základná jednotka váhy na trhu s drahými kovmi. 1 trojská unca = 31,1034768 gramov.

Unca

Jednotka hmotnosti, 1 unca = 28,3495 gramov.

Zbierka mincí / medailí

Zbieranie numizmatov patrí už oddávna ku klasickým oborom, zbierajú sa všetky druhy mincí či medailí. V poslednej dobe sú zbierky vyhľadávané nielen pre svoju historickú či umeleckú hodnotu, ale aj ako vhodná investícia.

Zlato

Latinským názvom Aurum a chemickou značkou Au je pomerne mäkký drahý kov žltej farby. Už od dávnych dôb bolo zlato spracovávané pri výrobe šperkov či mincí. Chemicky je zlato veľmi odolné, dobre tepelne i elektricky vodivé.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.