15. výročie od vstupu Slovenska do EÚ

Pamätná medaila EURO SLOVENSKO

K vstupu Slovenska do Európskej únie došlo dňa 1. mája 2004. Šlo o doposiaľ najväčšie rozšírenie EÚ, kedy k nej pristúpilo tiež Česko, Estónsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. V tomto roku si pripomenieme 15. výročie od vstupu SR do EÚ.

Numizmat „Euro Slovensko" zobrazuje prvú slovenskú zlatú euromincu emitovanú 1. decembra 2010.

Slovensko prijalo svoju menu euro 1. januára 2009, čím sa stalo súčasťou jednej z najdôležitejších a najvýznamnejších zoskupení monetárnej histórie – eurozóny. Tak, ako aj ďalších 18 štátov Európskej únie, zaviedla do obehu euromince a eurobankovky.

Medaila „Euro Slovensko“ má na svojom okraji individuálne číslovanie, čím je hodnota tohto numizmatu ešte zvýšená. Medaila je zušľachtená čistým striebrom a 24-karátovým zlatom, pričom bola razená v tej najvyššej kvalite razby – lešteným razidlom.

Precízne vyhotovený averz prvej medaily z kolekcie Prvá spoločná európska mena zobrazuje pamiatky a symboly Slovenska. Na reverze nájdeme mapu Európy.

Získajte aj Vy teraz svoju vlastnú, individuálne číslovanú medailu EURO SLOVENSKO za mimoriadnu cenu € 22,95 (namiesto € 44,90) a poštovné neplatíte!

Vzhľadom na to, že medaila je prísne limitovaná a pre Európu vskutku významná, očakávame o túto individuálne číslovanú medailu značný záujem. Preto neváhajte a objednajte ešte dnes!

Špecifikácia
Kov:
Meď
Zušľachtenie:
Čisté striebro a 24-karátové zlato
Hmotnosť:
17,2 g
Priemer:
35,2 mm
Kvalita:
Leštené razidlo
Rok:
2019
Limitácia:
2000 zbierok

Kolekcia pamätných medailí „Prvá spoločná európska mena"

Uvedením eura do obehu bola v roku 2002 zahájená nová kapitola európskych monetárnych dejín. Pre zberateľov táto udalosť predstavuje obrovský a neopakovateľný zážitok. Prelomové okamihy histórie eura spolu s prvými emisiami európskych štátov zostanú už navždy v našich spomienkach vďaka prísne limitovanej kolekcii medailí „Prvá spoločná európska mena“. Jednotlivé medaily kolekcie sú inšpirované motívmi pochádzajúcimi z jednotlivých krajín eurozóny.

Prvá medaila "Euro Slovensko", ktorá zahajuje kolekciu, a tak isto aj všetky numizmaty kolekcie, sú zušľachtené 24-karátovým zlatom a čistým striebrom. Sú razené v najvyššej kvalite razby - lešteným razidlom. Reverz s mapou Európy je spoločným znakom pre všetky numizmaty z kolekcie.

Zberateľskú hodnotu tejto kolekcie zvyšuje tiež aj jej limitácia, ktorá predstavuje pre Slovensko iba 2000 kolekcií!

Každá medaila z tejto zbierky je doplnená Certifikátom autentickosti potvrdzujúcim pravosť a najvyššiu kvalitu razby medailí. Zakúpením prvej medaily tiež získate prednostné nákupné právo na ďalšie prísne limitované pamätné medaily v kolekcii "Prvá spoločná európska mena".

Ku každej kolekcii ZADARMO prijmete:

  • Elegantnú drevenú kazetu na bezpečné uloženie a prezentovanie medailí
  • Certifikát autentickosti ku každej medaile
  • Certifikát vlastníctva zbierky
  • Zberateľské rukavice

Áno, chcem začať zbierať pozlátené a postriebrené pamätné medaily "Prvá spoločná európska mena". Objednávam si prvú medailu Euro Slovensko za zvýhodnenú cenu iba € 22,95 vrátane poštovného a balného (namiesto € 44,90). Peniaze nezasielam dopredu, pozlátená a postriebrená medaila Slovensko zo základného kovu bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Pokiaľ si medailu Slovensko ponechám, objednám si tak ďalšie pamätné medaily z kolekcie Prvá spoločná európska mena. Tie budem dostávať približne raz za mesiac, každú za cenu € 44,90 (+ € 3,95 poštovné a balné). Každú pozlátenú a postriebrenú medailu môžem vrátiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola pamätná medaila zakúpená. Zbieranie pamätných medailí z kolekcie Prvá spoločná európska mena môžem kedykoľvek ukončiť. O svojom rozhodnutí ukončiť zbieranie musím bezodkladne informovať Národnú Pokladnicu písomne, telefonicky alebo emailom.

Táto ponuka je platná do 31. 5. 2019, pokiaľ nedôjde k vypredaniu zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku pamätných medailí z kolekcie Prvá spoločná európska mena a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu kolekcie. Po ukončení objednávky Vám už nebudú ďalšie medaily z kolekcie zasielané. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.