Vznik obrazu milosrdného Ježiša Krista sa spája s mystickou vidinou sestry Faustiny Kowalskej , ktorú mala 22. februára v roku 1931. Prvá verzia obrazu vznikla 2. januára 1934 v litovskom meste Vilnius pod dohľadom Faustyny a jej spovedníka Michaela Sopocka. Michael Sopocko bol okrem spovedníka aj profesorom teológie na univerzite vo Vilniuse....

Oltár v Levoči, nazývaný aj Oltár majstra Pavla, je neskorogotická pamiatka, dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty. Je najcennejším a najobdivovanejším chrámovým artefaktom na Slovensku. So svojou výškou 18,62 metra je najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete . Jeho stvoriteľom bol umelec, rezbár Majster Pavol, ktorý sa...

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete fakty o fascinujúcom vzácnom kove. Prečítajte si, prečo sa striebro stalo slávnym, prečo ho ľudia využívali celé storočia, a prečo je zdrojom očarenia dodnes.

Pamiatky a dominanty Slovenska sú symbolom našej kultúry, prírody a histórie a predstavujú cenné dedičstvo pre ďalšie generácie. Ich história skrýva aj mnohé neuveriteľné legendy a príhody. My Vám prinášame povesť jednej najvýznamnejších pamiatok Slovenska - Spišského hradu.

Slovenská republika po prvý raz od jej vstupu do Európskej únie predsedá Rade EÚ , a to od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016. Predsedníctvo v Rade EÚ rotuje medzi členskými štátmi každý polrok a pre Slovensko má teraz významnú možnosť koordinovať a ovplyvniť politiku celej Európskej únie. Ide o hospodársku a fiškálnu politiku, politiku...

Peniaze a prostriedky zmeny už od svojho vzniku spoločnosť fascinujú. V ľuďoch je zakorenená potreba tieto prostriedky zmeny zbierať a zhromažďovať. Obecne označujeme zberateľov platidiel ako numizmatikov. Existujú však užšie zameraní jedinci, ktorí sa zoberajú zbieraním objektov, ktoré medzi oficiálnymi či bežne uznávanými platidlami nenájdete....