Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Tento rok si pripomíname 1 150. výročie od schválenia staroslovienčiny pápežom Hadriánom II. Tento jazyk sa môže pýšiť najstaršími písomnými pamiatkami zo všetkých slovanských jazykov. Najstaršie doklady o jeho existencii siahajú až do 9. storočia.

 Staroslovienčina bola vyhlásená oficiálnym jazykom vďaka vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi. Bratia zo Solúna boli poverení kniežaťom Rastislavom šírením kresťanstva na Veľkej Morave. Pre túto náročnú úlohu potrebovali nový funkčný nástroj - jazyk, ktorému budú ľudia rozumieť.

 V roku 867 sa obaja bratia vydali na cestu do Ríma za vybavovaním týchto úloh: potvrdenie staroslovanskej reči v liturgii rímskokatolíckeho obradu, vysvätenie učeníkov na kňazov a zriadenie samostatnej cirkevnej hierarchie pre Veľkú Moravu, ktorá by bola závislá priamo na pápežovi.

 O rok neskôr ich pápež Hadrián II. prijal a ich požiadavkám úplne vyhovel.


Po páde Veľkomoravskej ríše nahradila na moravskom území staroslovienčinu latinčina, ktorá sa stala novým liturgickým jazykom. Vďaka žiakom solúnskych bratov sa však staroslovienčina udržala na Balkáne. Neskôr sa rozšírila aj do Bulharska, Rumunska a Kyjevskej Rusi. V týchto oblastiach si nový jazyk získal nielen funkciu liturgickú, ale aj úradnú. Tamojší obyvatelia staroslovienčinu síce nepoužívali pre bežné dorozumievanie, ale jazyk perfektne doplnil funkciu jazyka spisovného, ​​ktorý do tej doby na mnohých miestach chýbal.

Od 14. storočia sú Cyril a Metod uctievaní ako patróni Veľkej Moravy. V 19. storočí boli obaja bratia vyhlásení patrónmi všetkých slovanských národov. Pápež Ján Pavol II. ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. Cyril a Metod sa zaslúžili nielen o prínos v oblasti kresťanstva, ale tiež v oblasti vzdelanosti a kultúry, ktorú vďaka staroslovienčine sprístupnili širšej spoločnosti.

Novú 5 uncovú medailu z našej ponuky zdobia podobizne solúnskych bratov.

Na reverze je vyobrazený Kristus na kríži, nad ktorým je znázornený český lev a moravská a slezská orlica a okolo znaky hlaholiky. Všetko je doplnené o letopočty 868-2018.

Medaila bola vyrazená z rýdzeho striebra v najvyššej kvalite. Vďaka 6,5 ​​cm priemeru a vysokému reliéfu vynikajú aj tie najdrobnejšie detaily oboch motívov. Autorom medaily je známy český sochár a medailér Vladimír Oppl, ktorý je nositeľom početných ocenení. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad návrh motívu pre súčasnú českú dvadsaťkorunáčku.

Ak si želáte získať ďalšie informácie k novej, prísne limitovanej razbe, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0850 606 009.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.