Len v Národnej Pokladnici

s hrdosťou Vám predstavujeme exkluzívny numizmat Národnej Pokladnice venovaný slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi, ktorí zohrali významnú úlohu v dejinách väčšiny slovanských národov.

Solúnski bratia, ktorí prišli na Veľkú Moravu pred 1155 rokmi, získali v Ríme od pápeža potvrdenie staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka v rímskokatolíckom obrade. Na počesť 1150. výročia schválenia staroslovienčiny pápežom bol vyrazený tento numizmat.

Medaila je vyrazená z 5 uncí rýdzeho striebra (Ag 999/1000) a výnimočný dizajn tohoto majstrovského diela vynikne aj vďaka najvyššej kvalite razby- leštenému razidlu (Proof).

Medaila má tiež extrémne nízku limitáciu - len 499 ks pre celý svet! Každý kus je navyše unikátnym exemplárom vďaka individuálnemu číslovaniu na hrane.

  • Na reverze medaily sa nachádza dobové vyobrazenie Krista na kríži, nad ním znaky Moravy, Čiech a Sliezska a okolo znaky hlaholiky.
  • Averz medaily tvoria portréty Cyrila a Metoda s knihou v ruke.

Výtvarný návrh pamätnej striebornej medaily pochádza z dielne popredného českého medailéra Vladimíra Oppla, autora aj dizajnu súčasnej českej obehovej dvadsaťkorunovej mince.

Elegantná drevená kazetaObjednávkou numizmatu získate:

  • 5 uncí (155,5 g) rýdzeho striebra 999/1000
  • Istotu nízkej limitácie len 499 ks pre celý svet
  • Certifikát autentickosti a elegantný box
  • Záruku exkluzivity - len v Národnej Pokladnici
  • Individuálne číslovanie na hrane

Vzhľadom k unikátnemu spracovaniu a dávke exkluzivity numismat, ktorý nájdete iba v ponuke Národnej Pokladnice, je jeho dostupnosť veľmi nízka. Neváhajte preto s rezerváciou!

Špecifikácia
Kov:
Rýdze striebro (999/1000)
Priemer:
65 mm
Hmotnosť:
5 oz (155,5 g)
Kvalita:
Proof
Krajina pôvodu:
Norsko
Rok emisie:
2018
Limitácia:
499 ks pre celý svet
Schválenie staroslovienčiny pápežom Hadriánom II.

Na žiadosť kniežaťa Rastislava vyslal cisár Michal III. bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, aby tu so svojou družinou šírili kresťanstvo a kultúru. Začiatkom roku 867 sa Cyril a Metod vydali na cestu do Ríma, kde bolo ich úlohou zabezpečiť 3 hlavné záležitosti: potvrdenie staroslovanskej reči v liturgii rímskokatolíckeho obradu, vysvätenie učeníkov na kňazov a zriadenie samostatnej cirkevnej hierarchie pre Veľkú Moravu, ktorá by bola závislá priamo na pápežovi . V roku 868 ich pápež Hadrián II. prijal a vyhovel všetkým ich požiadavkám.

Svatí Cyril a Metoděj na nástěnné malbě v Trojanském klášteře v Bulharsku
Svätí Cyril a Metod na nástennej maľbe v Trojanskom kláštore v Bulharsku

Od 14. storočia sú obaja vierozvestcovia uctievaní ako patróni celej Moravy. V 19. storočí boli Cyril a Metod vyhlásení za patrónov všetkých slovanských národov. V roku 1980 boli pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásení za spolupatrónov Európy. Je dôležité uvedomiť si, že prínos misie Cyrila a Metoda nemožno chápať len v rovine cirkevnej, ale tiež v oblasti kultúry, písma a všeobecnej vzdelanosti. Ich vplyv tiež nemožno vymedziť len na Veľkú Moravu či české krajiny, lebo cyrilometodejská misia zohrala veľmi významnú úlohu v dejinách väčšiny slovanských národov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto jedinečnej historickej emisie alebo iných emisií Národnej Pokladnice, neváhajte, prosím, kontaktovať naše zákaznícke oddelenie na telefónnom čísle 0850 606 009, kde sme vždy od pondelka do štvrtka od 9 do 17 hodín a v piatok od 9 do 15 hodín pripravení sa Vám plne venovať.

Áno, objednávam si medailu Cyril a Metod v 5 unciach rýdzeho striebra za cenu € 599 (+ 5,95 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.