Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Najväčší Slovák M. R. Štefánik uctený rýdzim zlatom!

Pamätná medaila venovaná hrdinovi slovenského národa

Kolekcia: Najväčšie slovenské osobnosti

 • Pamätné medaily zušľachtené rýdzim zlatom 999/1000
 • Certifikát autentickosti ku každej pamätnej medaile
 • Príslušenstvo ku kolekcii počas zbierania ZADARMO
Kolekcia Viac ako 10 kusov
39,95 €

Milan Rastislav Štefánik - Najväčší Slovák

na pamätnej medaile zušľachtenej rýdzim zlatom!

Milan Rastislav Štefánik

S hrdosťou Vám predstavujeme pamätnú medailu zušľachtenú rýdzim zlatom s motívom slovenskej národnej legendy - Milana Rastislava Štefánika. Je razená v najvyššej kvalite a nájdete ju iba v ponuke Národnej Pokladnice!

Patril k zakladateľom československého štátu. Jeho životné motto predstavovalo lásku k národu a postoj k životu: „Veriť, milovať, pracovať“.

Pripomeňte si Najväčšieho Slováka – M. R. Štefánika pamätnou medailou zušľachtenou rýdzim zlatom 999/1000!

Na reverze medaily vidíme portrét M. R. Štefánika a lietadlo v jeho pozadí. Medailu dopĺňa meno stvárnenej postavy a rok jeho narodenia. Averz zdobí umelecky stvárnený znak Slovenskej republiky uprostred a názov kolekcie po obvode.

Cena medaily je 39,95 € vrátane poštovného a balného.

Rezerváciou pamätnej medaily garantujeme:

 • Pamätnú medailu zušľachtenú rýdzim zlatom 999/1000
 • Certifikát autentickosti
 • Poštovné hradíme za Vás!
 • Príslušenstvo ku kolekcii Najväčšie osobnosti slovenského národa počas zbierania ZADARMO
 • Prednostné miesto na rezervačnom zozname ďalších pamätných medailí z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa

P.S. Získajte spomienku na Najväčšieho Slováka!

39,95 €
Zušľachtenie :
Rýdze zlato 999/1000
Kov:
Základný kov
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby
Hmotnosť:
29 g
Priemer:
40 mm
Limitácia:
2000 kompletných kolekcií

Najväčšie osobnosti slovenského národa

Hrdinovia národa na pamätných medailách zušľachtených rýdzim zlatom!

Nič neovplyvnilo našu históriu viac ako velikáni národa - najväčšie osobnosti Slovenska, pôsobiace v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. Kolekcia pamätných medailí je venovaná najväčším a najznámejším osobnostiam histórie nášho národa.

Kolekciu otvára medaila M. R. Štefánik, venovaná významnej slovenskej osobnosti. Objednaním tejto medaily si zabezpečíte jedinečnú príležitosť získať tiež medaily s motívom mnohých ďalších významných osobností, ako Martina Kukučína, Pavla Dobšinského, Ľudovíta Štúra, Ľudmily Podjavorinskej a ďalších.

Ukážka ďalších medailí

Ku kolekcii získate počas zbierania ZADARMO:

Certifikát autentickosti a Osvedčenie o vlastníctve

 • Certifikát autentickosti ku každej medaile
 • Individuálne číslované Osvedčenie o vlastníctve kolekcie
 • Elegantnú drevenú kazetu na bezpečné uloženie pamätných medailí
 • Zberateľské rukavice
 • Právo na prednostné odoberanie medailí z kolekcie

Každá z medailí patriacich do kolekcie bola navrhnutá a vyrazená špeciálne na zákazku Národnej Pokladnice. Kolekcia obsahuje 24 medailí. Všetky sú zušľachtené rýdzim zlatom 999/1000 a razené v najvyššej kvalite. Ku každej pamätnej medaile je pripojený Certifikát autentickosti poskytujúci záruku pravosti. Každá medaila je za 39,95 € (+ 4,99 € poštovné a balné).

Pozor, ponuka je prísne limitovaná - iba 2000 kompletných kolekcií!

P.S. Kolekcia Najväčšie osobnosti slovenského národa je mimoriadnym súborom slovenskej národnej hrdosti!

Áno, chcem začať zbierať pamätné medaily z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa. Objednávam si prvú medailu M. R. Štefánik za cenu 39,95 € vrátane poštovného a balného. Peniaze nezasielam dopredu, medaila M. R. Štefánik zo základného kovu bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Pokiaľ si medailu M. R. Štefánik ponechám, objednám si tak ďalšie medaily z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa. Tie budem dostávať približne raz za mesiac, každú za cenu 39,95  (+ 4,99 € poštovné a balné). Každú medailu môžem vrátiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola medaila zakúpená. Zbieranie pamätných medailí z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa môžem kedykoľvek ukončiť. O svojom rozhodnutí ukončiť zbieranie musím bezodkladne informovať Národnú Pokladnicu písomne, telefonicky alebo emailom.

Táto ponuka je platná do 31. decembra 2024, pokiaľ nedôjde k vypredaniu zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu kolekcie. Po ukončení objednávky Vám už nebudú ďalšie medaily z kolekcie zasielané. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Milan Rastislav Štefánik - Najväčší Slovák

na pamätnej medaile zušľachtenej rýdzim zlatom!

Milan Rastislav Štefánik

S hrdosťou Vám predstavujeme pamätnú medailu zušľachtenú rýdzim zlatom s motívom slovenskej národnej legendy - Milana Rastislava Štefánika. Je razená v najvyššej kvalite a nájdete ju iba v ponuke Národnej Pokladnice!

Patril k zakladateľom československého štátu. Jeho životné motto predstavovalo lásku k národu a postoj k životu: „Veriť, milovať, pracovať“.

Pripomeňte si Najväčšieho Slováka – M. R. Štefánika pamätnou medailou zušľachtenou rýdzim zlatom 999/1000!

Na reverze medaily vidíme portrét M. R. Štefánika a lietadlo v jeho pozadí. Medailu dopĺňa meno stvárnenej postavy a rok jeho narodenia. Averz zdobí umelecky stvárnený znak Slovenskej republiky uprostred a názov kolekcie po obvode.

Cena medaily je 39,95 € vrátane poštovného a balného.

Rezerváciou pamätnej medaily garantujeme:

 • Pamätnú medailu zušľachtenú rýdzim zlatom 999/1000
 • Certifikát autentickosti
 • Poštovné hradíme za Vás!
 • Príslušenstvo ku kolekcii Najväčšie osobnosti slovenského národa počas zbierania ZADARMO
 • Prednostné miesto na rezervačnom zozname ďalších pamätných medailí z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa

P.S. Získajte spomienku na Najväčšieho Slováka!

39,95 €
Špecifikácia
Zušľachtenie :
Rýdze zlato 999/1000
Kov:
Základný kov
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby
Hmotnosť:
29 g
Priemer:
40 mm
Limitácia:
2000 kompletných kolekcií

Najväčšie osobnosti slovenského národa

Hrdinovia národa na pamätných medailách zušľachtených rýdzim zlatom!

Nič neovplyvnilo našu históriu viac ako velikáni národa - najväčšie osobnosti Slovenska, pôsobiace v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. Kolekcia pamätných medailí je venovaná najväčším a najznámejším osobnostiam histórie nášho národa.

Kolekciu otvára medaila M. R. Štefánik, venovaná významnej slovenskej osobnosti. Objednaním tejto medaily si zabezpečíte jedinečnú príležitosť získať tiež medaily s motívom mnohých ďalších významných osobností, ako Martina Kukučína, Pavla Dobšinského, Ľudovíta Štúra, Ľudmily Podjavorinskej a ďalších.

Ukážka ďalších medailí

Ku kolekcii získate počas zbierania ZADARMO:

Certifikát autentickosti a Osvedčenie o vlastníctve

 • Certifikát autentickosti ku každej medaile
 • Individuálne číslované Osvedčenie o vlastníctve kolekcie
 • Elegantnú drevenú kazetu na bezpečné uloženie pamätných medailí
 • Zberateľské rukavice
 • Právo na prednostné odoberanie medailí z kolekcie

Každá z medailí patriacich do kolekcie bola navrhnutá a vyrazená špeciálne na zákazku Národnej Pokladnice. Kolekcia obsahuje 24 medailí. Všetky sú zušľachtené rýdzim zlatom 999/1000 a razené v najvyššej kvalite. Ku každej pamätnej medaile je pripojený Certifikát autentickosti poskytujúci záruku pravosti. Každá medaila je za 39,95 € (+ 4,99 € poštovné a balné).

Pozor, ponuka je prísne limitovaná - iba 2000 kompletných kolekcií!

P.S. Kolekcia Najväčšie osobnosti slovenského národa je mimoriadnym súborom slovenskej národnej hrdosti!

Áno, chcem začať zbierať pamätné medaily z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa. Objednávam si prvú medailu M. R. Štefánik za cenu 39,95 € vrátane poštovného a balného. Peniaze nezasielam dopredu, medaila M. R. Štefánik zo základného kovu bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Pokiaľ si medailu M. R. Štefánik ponechám, objednám si tak ďalšie medaily z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa. Tie budem dostávať približne raz za mesiac, každú za cenu 39,95  (+ 4,99 € poštovné a balné). Každú medailu môžem vrátiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola medaila zakúpená. Zbieranie pamätných medailí z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa môžem kedykoľvek ukončiť. O svojom rozhodnutí ukončiť zbieranie musím bezodkladne informovať Národnú Pokladnicu písomne, telefonicky alebo emailom.

Táto ponuka je platná do 31. decembra 2024, pokiaľ nedôjde k vypredaniu zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu kolekcie. Po ukončení objednávky Vám už nebudú ďalšie medaily z kolekcie zasielané. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.