Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Parížska mincovňa slávnostne predstavila novú mincu z Fairmined zlata. Unikátna zlatá razba je spomienkou na 75. výročie od konca 2. svetovej vojny a súčasne oslavou dlhotrvajúceho mierového stavu. Zlatá razba je výsledkom kolaborácie dvoch súčasných umelcov, Joaqina Jimineza - medailéra a umeleckého riaditeľa Parížskej mincovne, a Eugene Dauba, amerického figurálneho sochára. Nová razba voľne nadväzuje na predchádzajúce mince zo série História ľudstva, ktorú mincovňa prvýkrát predstavila v roku 2019.

Ako sme už spomenuli, razba je výsledkom spolupráce dvoch významných umelcov a ich spoločnej vízie mieru. Američan Eugene Daub sa zhostil motívu pre averznú stranu. Na líci zlatej mince vyobrazil portrét ženy z profilu, z ktorej výrazu vyžaruje pokoj a mier, súčasne tiež krehkosť - vlastnosť, ktorá je pre mier viac než príznačná. Akcent mieru tiež umocňujú holubice, ktoré ženu obklopujú. Holubicu ako tradičný symbol mieru poznáme už z kresťanskej a židovskej kultúry. Biela holubica so zelenou ratolesťou sa prvýkrát objavila v Biblii a odkazuje na záchranu ľudstva pred zničujúcou potopou a Noemovu zmluvu s Hospodinom. Averz dopĺňa slovo „mier“ vyryté v troch svetových jazykoch - francúzštine, latinčine a angličtine. Práve toto zdanlivo banálne trojjazyčné vyjadrenie symbolizuje vzájomnú úctu a rešpekt medzi národmi v celom svete. Rovnaké posolstvo vyjadruje aj spolupráca umelcov, pochádzajúcich z odlišných krajín, ktorí aj cez všetky medzikultúrne rozdiely nachádzajú vo svojej práci konsenzus.

Reverz zlatej mince bol zhotovený podľa precízneho návrhu Joaqina Jimineza, dvorného medailéra Parížskej mincovne, ktorý je autorom všetkých predchádzajúcich razieb zo série História ľudstva. Jiminez používa rovnako ako jeho spoluautor na vyjadrenie svojej vízie mieru holubicu. Holubice znázorňuje pri lete a zasadzuje ich do perspektívy tvoriacej písmeno V (Victory, čiže víťazstvo). Umelec tak komunikuje spoločné víťazstvo vojnou utláčaných národov, ktoré sa pred 75 rokmi podarilo dosiahnuť nad nacistickým Nemeckom.

Unikátna razba z Fairmined zlata - 75. výročie od konca 2. svetovej vojny Unikátna razba z Fairmined zlata - 75. výročie od konca 2. svetovej vojny

Mier, spolupatričnosť a ľudskosť, ktoré sú prostredníctvom mince oslavované, však nevyjadruje len dizajn, ale tiež pôvod zlata, z ktorého je minca vyrazená. Zlato nesie označenie Fairmined. Toto označenie môžeme voľne preložiť ako zlato férové, férovo vyrazené alebo certifikované. Kov pochádza z malých banských spoločností tretieho sveta. Tieto bane sú certifikované Alianciou pre zodpovednú ťažbu. Ak si mincu zakúpite, môžete si byť istí, že baníci pracujú v bezpečných podmienkach, okolitá flóra a fauna nie je dôsledkami ťažby zaťažovaná a časť prostriedkov z predaja tohto zlata je navrátená späť do tamojšej komunity, a pomáha tak baníkom a ich rodinám žiť lepšie.

Zlato s označením Fairmined je medzi zberateľmi veľmi obľúbené. Aj napriek tomu, že je v malých banských spoločnostiach zamestnaných až 90% svetových baníkov, zďaleka nie všetky bane sú certifikované. Aj bane, ktoré certifikáciu vlastnia, väčšinou nedisponujú drahými modernými technológiami, ktoré by im zabezpečili uspokojiť dopyt, ktorý momentálne ponuku významne prevyšuje.

Nová zlatá Fairmined minca je v našej ponuke dostupná v niekoľkých nominálnych hodnotách, ktoré sa líšia nielen gramážou, ale aj drobnými nuansami v motíve. Ak chcete vedieť viac, obráťte sa prosím na naše zákaznícke oddelenie (tel: 0850 606 009).

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.