Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

V roku 2019 si pripomenieme hneď dve dôležité výročia. Už v máji zaspomíname na Milana Rastislava Štefánika, muža, ktorý stál pri zrode samostatného Československého štátu. Štefánik nebol len obratným politikom, ale tiež svetobežníkom, diplomatom, vedcom a odvážnym pilotom. Práve jeho posledná rola, rola pilota sa mu stala osudnou. Štvrtý májový deň roku 2019 si pripomenieme 100 rokov od jeho tragickej smrti. I vďaka Štefánikovým snahám môžeme tento rok osláviť ďalšie 100. výročie – 100 rokov od zavedenia československej meny. V nadväznosti na obe okrúhle výročia si dnes pripomenieme numizmaty, ktoré zdobia práve Štefánikov portrét.

Dvadsaťkorunáčka – prvá numizmatická pocta nedávno zosnulým hrdinom

Dvadsaťkorunáčka – prvá numizmatická pocta nedávno zosnulým hrdinomÚplne prvýkrát sa objavil Štefánikov portrét na dvadsaťkorunovej bankovke koncom roku 1926. Bolo to necelý rok potom, čo svoju činnosť zahájila Národní banka Československá. Banka si pre spoluprácu na bankových motívoch vyberala umelcov zvučných mien. Medzi autormi designu bankoviek sa zaradili i výtvarníci Alfons Mucha alebo Max Švabinský. Séria dvadsaťkorunáčky s portrétom M. R. Štefánika na lícnej strane a Aloisa Rašína na rube boli vôbec prvými papierovými peniazmi z novo vydanej série. Návrh spracoval český maliar a grafik Alois Mudruňka. Obaja vyobrazení štátnici tragicky zomreli niekoľko rokov pred vydaním bankovky. Ich portréty tak poslúžili ako prvé ikony predstaviteľov československého štátu, ktorí sa zaslúžili o jeho vznik.

Komunistami nenávidená štátovka v hodnote 50 Kč

Pamätná medaila zadarmo oslavuje 100. výročie M. R. Štefánika
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Londyn.Emise.CSR.1945.Feierabend.50.Kcs.gif;
Autor: Mojmir Churavy [CC BY-SA 4.0 (httpscreativecommons.orglicensesby-sa4.0)], from Wikimedia Commons

Ďalšou bankovkou, na ktorej sa objavil Štefánikov portrét, bola štátovka v hodnote 50 korún. Platidlo bolo uvoľnené do obehu 1. januára roku 1945 a stiahnuté bolo posledný májový deň roku 1953. Autorom designu bankovky je Hugo Fleury. Podpis, ktorý na bankovke vidíme, patrí exilovému ministrovi financií L. K. Feierbendemu. V roku 1948, kedy sa vlády ujali komunisti, upadli bankovky s portrétmi národných hrdinov v nemilosť. Komunisti sa snažili bankovky stiahnuť z obehu a nahradiť inými motívmi, lepšie vyhovujúcimi režimu. Ich snahy však stroskotali kvôli vtedajšiemu nedostatku drahých kovov a papieru. Nenávidené londýnske emisie sa im podarilo nahradiť až v rámci menovej reformy v roku 1953. Mince boli razené tajne v Leningrade a bankovky v Moskve. Portréty národných hrdinov boli nahradené prorežimnými sovietskymi motívmi.

Posledná bankovka pred revolúciou

Poslednou bankovkou, zasvätenou M. R. Štefánikovi pred nežnou revolúciou bola päťdesiat koruna. Líc bankovky zdobí jeho najznámejší portrét s generálskou čiapkou. Na rube je vyobrazená Banská Bystrica, ako dejisko Slovenského národného povstania. Táto bankovka zotrvala v obehu od roku 1948 až do roku 1953. Už v roku 1950 však komunisti uvoľnili do obehu novú bankovku s budovateľským námetom baníka so zbíjačkou a lucernou- teda prototypom vtedajšieho národného hrdinu.

Štefánikovu vášeň pre astronómiu vyjadruje päťtisíc koruna

Posledná bankovka, na ktorej sa Štefánik objavil, bola päťtisíc koruna vydaná v roku 1995. O jej výtvarné spracovanie sa zaslúžil Jozef Bubák. Na lícnej strane bankovky je okrem Štefánikovho portrétu vyobrazené slnko a polmesiac. Tieto prvky majú pripomínať časť Štefánikovho života, ktorú zasvätil astronómii. Na rube platidla je vyobrazená Mohyla M. R. Štefánika na vrchu Bradlo. Ďalší motív, ktorý ten pôvodný transparentne prekrýva je súhvezdie veľkej medvedice a poniklec slovenský – bylina, ktorá predznamenáva príchod jari.

Federálna desaťkoruna - minca z neexistujúceho štátu

Jedinou obehovou mincou s portrétom Milana Rastislava Štefánika je „federálna“ desaťkoruna. SBSČ začala tieto kovové mince vydávať v roku 1990. Pôvodnou myšlienkou bolo vydávať obežné mince, ktorých averz bude čas od času pozmenený. Zámerom bolo vzbudiť záujem zberateľov. Na prvej desaťkorune sa objavil portrét T. G. Masaryka. Štefánik mincu ozdobil o rok neskôr, teda v roku 1991. V roku 1992 sériu doplnil A. Rašín. Koncom roku 1992 boli desaťkoruny so Štefánikom a Masarykom vyrazené s rokom 1993. V rovnaký okamžik sa však Československo rozdeľovalo. Mince teda vlastne pochádzali z neexistujúceho štátu a situáciu bolo potrebné vyriešiť. 15. októbra preto vstúpila v platnosť vyhláška Štátnej banky č. 463/1992 Zb. o ďalšom vydávaní mincí po 10 Kčs s tým, že tieto mince budú naďalej vydávané každoročne len so zmenou v letopočtu. Vzhľadom k tomu, že vyhláška vstúpila v platnosť dňom vyhlásenia, bolo zlegalizované danie do obehu oboch už vyrazených desaťkorún s dátumom 1993 (t. z. s ročníkom, kedy ČSFR už neexistovala).

Pamätná medaila zadarmo oslavuje 100. výročie M. R. Štefánika

Pamätná medaila zadarmo oslavuje 100. výročie M. R. Štefánika Pamätnú medailu k 100. výročiu M. R. Štefánika, ktoré tento rok oslavujeme, vydala Národná Pokladnica. Autorom motívu je Mgr. art Miroslav Hric, ArtD, renomovaný slovenský medailér. Na averze medaile stvárnil Štefánikov najznámejší portrét s generálskou čiapkou. Stred medaily zdobia roky 1919 – 2019 odkazujúce k 100. výročiu od jeho úmrtia a slovenský znak.

Na reverze numizmatu sa nachádza kompozícia artefaktov, ktoré Štefánika charakterizujú. V strede medaily je pamätná mohyla na vrchu Bradlo v Myjavskej pahorkatine. Nad mohylou je vyobrazený Štefánikov dvojplošník pod hviezdnym nebom. Výjavy majú pripomínať Štefánikovu vášeň pre astrológiu, pilotovanie, ale tiež leteckú katastrofu, ktorá sa mu stala osudnou.

Zaujímavosťou je, že medaila k 100. výročiu M. R. Štefánika je pre každého občana Slovenska zadarmo.

Pamätná medaila zadarmo bude k dispozícii v priebehu januára 2019 na www.stefanik100.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.