Rok 2018 je na výročia skutočne bohatý, to najvýznamnejšie jubileum nás však ešte len čaká! 28. októbra oslávime 100 rokov od chvíle, kedy sa cesta dvoch národov spojila v cestu spoločnú - vzniklo samostatné Česko-Slovensko!

Vznik nového štátu v roku 1918 priniesol celý rad zásadných zmien, ktoré sa týkali celého života spoločnosti. Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie bolo treba znovu naštartovať ekonomiku, ekonomické väzby, politické vzťahy. Novo zrodený štát sa úlohy revitalizácie zhostil s obdivuhodnou vervou. Nadšenie z nadobudnutej slobody a radosť z konca vojny neúnavne hnali verejnosť k budovaniu spoločnej národnej identity.

Spoločná cesta Čechov a Slovákov bola dlhá a mnohokrát tŕnistá. Bratské národy čelili po dlhé dekády mnohým skúškam, nástrahám a nepriateľom. Všetkým radostiam i starostiam však čelili statočne, spoločne - bok po boku. Napriek tomu, že sa cesty Slovákov a Čechov posledného decembrového dňa roku 1992 formálne rozdelili, vzťahy zostali pevné. A to si žiada oslavu!

Na oslavu 100. výročia vzniku Česko-Slovenska, dňa kedy sa cesty dvoch svojráznych národov spojili, vydáva Národná Pokladnica medailu pre každého ZADARMO.

Pamätná medaila je zadarmo, aby si každý mohol pripomenúť, že vzájomnosť, porozumenie a sloboda sú výsadami, ktoré vždy neboli a nie sú samozrejmosťou.

Motív medaily zdobia popisy: „100. výročie vzniku Česko-Slovenska" a „Spoločný štát Čechov a Slovákov". Na averze a reverze je vyobrazený znak Česko-slovenskej republiky. Pri priložení reverzu a averzu k sebe sa časti znakov spoja v jeden celok, tak ako sa pred 100 rokmi spojili naše národy. Základná verzia medaily je vyrazená z medi-niklu, váži 15 g a jej priemer je 33 mm. Za „základnú medailu" zaplatíte len poštovné a balné € 3,95. Ak si budete priať originálnejšie pojatie medaily, môžete si doobjednať Certifikát s dobovou mapou, očíslovanie medaily alebo dokonca zušľachtenie 24-karátovým zlatom. Pripomeňme sebe a svojim blízkym príbeh nášho národa prostredníctvom pamätnej medaily zadarmo! 

Objednávať môžete tu!