Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

V dnešnom diele numizmatických noviniek sa zameriame na bankovky. Papierové peniaze dnes považujeme za samozrejmý prostriedok výmeny. Z hľadiska numizmatickej histórie sa však jedná o pomerne čerstvý výdobytok ľudstva, ktorému predchádzali rôzne výmenné predmety a samozrejme mince. Bankovky ponúkajú rovnako tak ako mince nezaujatý pohľad do sociálne kultúrneho prostredia krajiny emitenta. Okrem zberateľskej hodnoty sú preto cenným svedectvom o politických konzekvenciách, ekonomickej situácii, hodnotách a kultúrnom dedičstve jednotlivých štátov v slede dejinných udalostí. Práve tieto hodnotné informácie a hneď z 50 krajín sveta môžete dnes získať! Našu ponuku sme rozšírili o unikátny zberateľský album, naplnený 50 oficiálnymi platidlami z rôznych kútov zemegule. Než Vám dnešnej novinku predstavíme, pripomenie si prečo, ako a kedy bankovky vlastne vznikli.

JiaoZi - prvé čínske bankovky

Popredným dôvodom vzniku papierových peňazí bol praktický aspekt. Nebolo ľahké premiestňovať väčšie sumy mincí alebo kilogramy drahých kovov či kameňov. Najstaršie bankovky sa objavili začiatkom 11. storočia n. l. v Číne a volali sa JiaoZi. Bankovky vyobrazovali zvieracie motívy a ľudské postavy. Čínske bankovky mali podobu rytých drevených doštičiek, na ktoré boli motívy tlačené obdobným spôsobom ako pri kníhtlači. Ako sa objem bankoviek postupne navyšoval, stala sa trochu zdĺhavá a náročná metóda rytia na drevené dosky nedostatočná. JiaoZi fungovali pôvodne na rovnakom princípe ako zmenky. Niektorí obchodníci však neboli schopní bankovky meniť za mince, a preto kontrolu nad produkciou prevzala vláda. Vládni úradníci proces vydávania peňazí urýchlili tým, že drevené dosky, z ktorých sa tlačilo, vymenili za medené. Bankovkový papier sa vyrábal z vnútornej kôry z moruše a v roku 1168 n. l. vznikla prvá papiereň.

Prvé bankovky v Európe

Bankocetle - prvé bankovky na našom území

Najstaršie európske bankovky sa zrodili v 17. storočí vo Švédsku. Emitentom bol štát a vydavateľom Ricket Standers Bank, z ktorej sa postupne stala centrálna banka švédskeho kráľovstva.

Bankovky boli v priebehu 16. a 17. storočia kryté rôznymi komoditami, ktorým dominovalo zlato a striebro. Prakticky to vyzeralo tak, že do banky si mohol prísť ktokoľvek uložiť zlato a banka mu pre potvrdenie vkladu vydala bankovku, ktorá slúžila ako protihodnota. Bankovkou bolo následne možné hradiť akýkoľvek tovar či služby. Súčasne bolo možné kryté bankovky kedykoľvek znovu zameniť za komoditu, ktorá menu kryla. Toto komoditné krytie meny tvorilo rovnovážnu menovú sústavu, za ktorú ručili emitenti bankoviek. Následne si však banky uvedomili výhodnosť tlače „vlastných peňazí", čo začalo vyvolávať nedôveru klientov v túto peňažnú formu a čoskoro sa dostavili prvé veľké finančné krachy.

Prvá ekonomická katastrofa sa udiala po smrti Ľudovíta XIV. Francúzske banky emitovali čoraz väčšie počty bankoviek, bez toho aby mali skutočné krytie. Finančné domy navyše prevzali obrovský štátny dlh a inklinovali k hazardným transakciám so zámorím. Tieto faktory vyvrcholili v roku 1720 krachom.

Bankocetle - prvé bankovky na našom území

Na našom území sa bankovky prvýkrát objavili za vlády Márie Terézie pod označením bankocetle. V obehu sa objavili, pretože štátnej pokladnici chýbalo zlato a bankovka svojmu majiteľovi zaručovala, že mu jeho zlato vyplatí. Bankocetle boli vydávané pod hlavičkou Wiener-Stadr-Banco, ktorá bola založená už v roku 1705, a to na základe dohody habsburského dvora s viedenskou mestskou obcou. Do peňažného obehu bolo uvoľnených celkom 1,4 milióna kusov v celkovej hodnote 18 miliónov zlatých, a to v nominálnych hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých, ktoré boli povinné prijímať všetky verejné pokladnice až do polovice platenej sumy. V súkromnej sfére však zostávalo ich používanie dobrovoľné.

Zberateľský album bankoviek z 50 krajín sveta

Svetové meny - Zberateľský album bankoviek z 50 krajín sveta

História vzniku bankoviek je zaujímavá najmä preto, že tieto „cenné papieriky" reflektujú myslenie a hodnoty celých národov. Vy si dnes môžete objednať unikátny album s výberom bankoviek z 50 krajín sveta. Všetky bankovky sú alebo boli oficiálnym platidlom svojej krajiny. Jedná sa o obehové bankovky, ktoré sa však do trhu nedostali a sú preto v prvotriednej kvalite. Každá je uložená do priehľadného vrecka a všetky vrecká zas do pevného albumu s krúžkovou väzbou. Súčasťou ponuky je aj zoznam všetkých bankoviek vrátane nominálnych hodnôt. Okrem papierových platidiel sú v albume uložené aj dve polymérové bankovky. Viac informácií nájdete tu.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.