Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Slávni slovanskí bratia, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Svätých vierozvestcov uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Od 19. storočia boli Cyril a Metod vyhlásení za patrónov všetkých slovenských národov. Konkrétne 31. decembra 1980 ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. za spolupatrónov Európy, a teda tento rok si pripomenieme 40. výročie od tohto významného aktu.

Cyril a Metod pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Metod sa narodil okolo roku 815 a zomrel v Ríme v roku 885. Cyril, krstným menom Konštantín, sa narodil približne okolo roku 827 a zomrel v Ríme v roku 869. V roku 2020 si pripomíname tiež 1135 rokov od konca ich misie.

Príchod bratov na Veľkú Moravu

Cyril a Metod

Keď sa byzantský panovník Michal III. rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho územie poslal misionárov, boli Metod a Konštantín tou najlepšou voľbou; poznali jazyk, mali skvelé organizačné schopnosti, a ako sa už predtým ukázalo, boli skvelou voľbou pre misijné poslanie. Roku 863 teda Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi opustili svoju rodnú krajinu, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Konštantín zostavil písmo, ktoré je dnes známe ako hlaholika, predchodkyňa cyriliky. Významnú zmenu priniesli aj prekladom určitej časti Biblie.

V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú liturgiu v reči ľudu. Pápež Hadrián II. ich roku 868 prijal a vyhovel všetkým ich požiadavkám. Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára roku 869 zomrel.

Pápež Hadrián II. dal Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie všetkým trom požiadavkám: Ustanovenie školy na čele s Metodom, vysvätenie slovienskych učeníkov na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v histórii Slovenska.

Metoda cestou z Ríma zajali bavorskí biskupi a následne väznili vo Švábsku. Vyslobodený bol v roku 873 pápežom Jánom VIII. Po návrate na Veľkú Moravu sa zase obnovili spory o slovanskú liturgiu, Metoda obžalovali v Ríme a musel sa ísť brániť pred pápeža Jána VIII. Po svojej obhajobe bol potvrdený v biskupskom úrade. Zomrel 6. apríla roku 885. Pochovali ho v katedrálnom chráme na Velehrade, jeho hrob sa však dodnes nepodarilo nájsť.

Sv. Cyrila a Metoda uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

Vierozvestci uctení rýdzim zlatom

Vierozvestci nepochybne napísali jednu z najdôležitejších stránok histórie nášho národa, preto sa Národná Pokladnica rozhodla ponúknuť jedinečnú medailu a vzdať im tak česť. Pri príležitosti uctenia si týchto významných osobností našich dejín predstavuje Národná Pokladnica pamätnú medailu „Svätí Cyril a Metod“ zušľachtenú rýdzim zlatom 999/1000. Je razená v najvyššej kvalite lešteným razidlom a nájdete ju iba v ponuke Národnej Pokladnice.

Cyril a Metod uctení rýdzim zlatom

História Slovenska v jedinečnej kolekcii

Jedine Národná Pokladnica Vám ponúka jedinečný numizmat „Svätí Cyril a Metod”, ktorý zároveň otvára výnimočnú kolekciu „História Slovenska”. Zbierka zobrazuje najvýznamnejšie míľniky dejín nášho národa a podlieha prísnej limitácii – iba 2 000 zbierok pre celú Slovenskú republiku. Súčasťou kolekcie sú numizmaty s motívmi zobrazujúcimi napríklad založenie Matice slovenskej, vznik ČSR, Nežnú revolúciu, Sedembolestnú Pannu Máriu či Slovenské národné povstanie.

Získajte viac informácii tu.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.