Slávni slovanskí bratia, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Svätých vierozvestcov uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Od 19. storočia boli Cyril a Metod vyhlásení za patrónov všetkých slovenských národov. Konkrétne 31. decembra 1980 ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. za spolupatrónov Európy, a teda tento rok si pripomenieme 40. výročie od tohto významného aktu.

Cyril a Metod pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Metod sa narodil okolo roku 815 a zomrel v Ríme v roku 885. Cyril, krstným menom Konštantín, sa narodil približne okolo roku 827 a zomrel v Ríme v roku 869. V roku 2020 si pripomíname tiež 1135 rokov od konca ich misie.

Príchod bratov na Veľkú Moravu

Cyril a Metod

Keď sa byzantský panovník Michal III. rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho územie poslal misionárov, boli Metod a Konštantín tou najlepšou voľbou; poznali jazyk, mali skvelé organizačné schopnosti, a ako sa už predtým ukázalo, boli skvelou voľbou pre misijné poslanie. Roku 863 teda Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi opustili svoju rodnú krajinu, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Konštantín zostavil písmo, ktoré je dnes známe ako hlaholika, predchodkyňa cyriliky. Významnú zmenu priniesli aj prekladom určitej časti Biblie.

V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú liturgiu v reči ľudu. Pápež Hadrián II. ich roku 868 prijal a vyhovel všetkým ich požiadavkám. Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára roku 869 zomrel.

Pápež Hadrián II. dal Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie všetkým trom požiadavkám: Ustanovenie školy na čele s Metodom, vysvätenie slovienskych učeníkov na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v histórii Slovenska.

Metoda cestou z Ríma zajali bavorskí biskupi a následne väznili vo Švábsku. Vyslobodený bol v roku 873 pápežom Jánom VIII. Po návrate na Veľkú Moravu sa zase obnovili spory o slovanskú liturgiu, Metoda obžalovali v Ríme a musel sa ísť brániť pred pápeža Jána VIII. Po svojej obhajobe bol potvrdený v biskupskom úrade. Zomrel 6. apríla roku 885. Pochovali ho v katedrálnom chráme na Velehrade, jeho hrob sa však dodnes nepodarilo nájsť.

Sv. Cyrila a Metoda uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

Vierozvestci uctení rýdzim zlatom

Vierozvestci nepochybne napísali jednu z najdôležitejších stránok histórie nášho národa, preto sa Národná Pokladnica rozhodla ponúknuť jedinečnú medailu a vzdať im tak česť. Pri príležitosti uctenia si týchto významných osobností našich dejín predstavuje Národná Pokladnica pamätnú medailu „Svätí Cyril a Metod“ zušľachtenú rýdzim zlatom 999/1000. Je razená v najvyššej kvalite lešteným razidlom a nájdete ju iba v ponuke Národnej Pokladnice.

Cyril a Metod uctení rýdzim zlatom

História Slovenska v jedinečnej kolekcii

Jedine Národná Pokladnica Vám ponúka jedinečný numizmat „Svätí Cyril a Metod”, ktorý zároveň otvára výnimočnú kolekciu „História Slovenska”. Zbierka zobrazuje najvýznamnejšie míľniky dejín nášho národa a podlieha prísnej limitácii – iba 2 000 zbierok pre celú Slovenskú republiku. Súčasťou kolekcie sú numizmaty s motívmi zobrazujúcimi napríklad založenie Matice slovenskej, vznik ČSR, Nežnú revolúciu, Sedembolestnú Pannu Máriu či Slovenské národné povstanie.

Získajte viac informácii tu.