Solúnski bratia - 40. výročie ich vyhlásenia samotným pápežom za spolupatrónov Európy

Pamätná medaila zušľachtená 24-karátovým zlatom!

Cyril a MetodSlávni slovanskí bratia, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol, preto Vám s hrdosťou predstavujeme pamätnú medailuzušľachtenú 24-karátovým zlatom. Tento numizmat nájdete len v ponuke Národnej Pokladnice a ponúkame Vám ho pri príležitosti 40. výročia vyhlásenia bratov za spolupatrónov Európy, ktoré oslávime v tomto roku!

Medaila bola vyrazená v tej najvyššej kvalite razby, a vďaka využitiu špeciálneho lešteného razidla môžete obdivovať aj tie najmenšie detaily motívu tohto numizmatu. K exempláru je priložený Certifikát autentickostipotvrdzujúci jeho pravosť a kvalitu. Medailu Svätí Cyril a Metod Vám teraz ponúkame za špeciálnu zvýhodnenú cenu € 19,95. Ušetríte € 20 a poštovné neplatíte!

Objednaním medaily získate:

 • Numizmat zušľachtený 24-karátovým zlatom
 • Zvýhodnenú cenu numizmatu - len € 19,95 (namiesto € 39,95)
 • Ušetríte € 20 a POŠTOVNÉ NEPLATÍTE!
 • Najvyššiu kvalitu razby - leštené razidlo
 • Certifikát autentickosti potvrdzujúci kvalitu medaily
 • Limitovanú ponuku dostupnú iba v Národnej Pokladnici

Cyril a Metod

Averz numizmatu zobrazuje postavy Cyrila a Metoda, s knihou v ruke a krížom. Okraj mince lemuje nápis ich mien. Jadro reverzu medaily tvoria charakteristické slovenské symboly – Vysoké Tatry a dvojkríž. Okolo precíznych a detailných ornamentov sa vinie názov kolekcie – História Slovenska.

Svätých vierozvestcov uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Od 19. storočia boli Cyril a Metod vyhlásení za patrónov všetkých slovenských národov. Konkrétne 31. decembra 1980 ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. za spolupatrónov Európy, a teda tento rok si pripomenieme 40. výročie od tohto významného aktu. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Metod sa narodil okolo roku 815 a zomrel v Ríme v roku 885. Cyril, krstným menom Konštantín, sa narodil približne okolo roku 827 a zomrel v Ríme v roku 869. V roku 2020 si pripomíname tiež 1135 rokov od konca ich misie.

Kolekcia pamätných medailí „História Slovenska“

Originálna zbierka je venovaná pamiatke najväčších a najznámejších udalostí histórie slovenského národa. Okrem prvej medaily v kolekcii, venovanej svätým bratom Cyrilovi a Metodovi, máte jedinečnú príležitosť získať numizmaty s motívom napríklad SNP, Matice slovenskej, vzniku SR a mnohých ďalších významných udalostí, ktoré budovali históriu nášho štátu.

Každá z medailí patriacich do kolekcie bola navrhnutá a vyrazená na zákazku Národnej Pokladnice a ich počet je prísne limitovaný!

Atraktivitu numizmatov z tejto výnimočnej kolekcie zvyšuje zušľachtenie čistým zlatom 999/1000 a razba v najvyššej kvalite – lešteným razidlom. Ku každej medaile je pripojený Certifikát autentickosti poskytujúci záruku pravosti, rýdzosti vzácneho kovu a najvyššej kvality razby.

Certifikát autentickosti a drevená kazeta

Objednaním kolekcie získate ZADARMO:

 • Elegantnú drevenú kazetu na bezpečné uloženie a prezentovanie medailí
 • Certifikát autentickosti ku každému exempláru
 • Individuálne číslovaný certifikát potvrdzujúci vlastníctvo kolekcie
 • Zberateľské rukavice
 • Právo na pravidelné odoberanie medailí z kolekcie História Slovenska

Áno, chcem začať zbierať pozlátené pamätné medaily História Slovenska. Objednávam si prvú medailu Svätí Cyril a Metod za zvýhodnenú cenu iba € 19,95 vrátane poštovného a balného (namiesto € 39,95). Peniaze nezasielam dopredu, pozlátená medaila Svätí Cyril a Metod zo základného kovu bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Pokiaľ si medailu Svätí Cyril a Metod ponechám, objednám si tak ďalšie pamätné medaily z kolekcie História Slovenska. Tie budem dostávať približne raz za mesiac, každú za cenu € 39,95 (+ € 3,95 poštovné a balné). Každú pozlátenú medailu môžem vrátiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola pamätná medaila zakúpená. Zbieranie pamätných medailí z kolekcie História Slovenska môžem kedykoľvek ukončiť. O svojom rozhodnutí ukončiť zbieranie musím bezodkladne informovať Národnú Pokladnicu písomne, telefonicky alebo emailom.

Táto ponuka je platná do 31. 12. 2020, pokiaľ nedôjde k vypredaniu zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku pamätných medailí z kolekcie História Slovenska a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu kolekcie. Po ukončení objednávky Vám už nebudú ďalšie medaily z kolekcie zasielané. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť. Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Mosadz
Priemer:
40 mm
Hmotnosť:
29 g
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby - leštené razidlo
Zušľachtenie:
Rýdze zlato 999/1000
Krajina:
Slovensko
Rok :
2020
Limitácia:
2000 zbierok celosvetovo