Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Ján Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592 na Morave. Jeho predkovia pochádzali zo Slovenska. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám.

Jána Amosa Komenského je možné stručne charakterizovať ako geniálneho pedagóga a vizionárskeho mysliteľa a filozofa, ktorý svojimi myšlienkami predbehol dobu, v ktorej žil. Je považovaný za zakladateľa modernej pedagogiky, vyslúžil si prezývku "Učiteľ národov". Jeho prínos do základov pedagogiky uznávajú v celej Európe, zaoberal sa všeobecnou teóriou výchovy a didaktikou, vytvoril metodiku pre výučbu jazykov a spísal niekoľko originálnych učebníc. Je po ňom pomenovaná naša najväčšia a najstaršia univerzita - Univerzita Komenského.

Už za Komenského života si získali mimoriadnu obľubu jeho jazykové príručky Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená) a Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch).

Posledných štrnásť rokov svojho plodného života prežil Ján Amos Komenský v Holandsku. Tu sa snažil dopracovať všetky svoje práce a snažil sa, aby jeho dielo žilo ďalej. V prvých rokoch vydal dielo Opera Didactica omnia (Veľká didaktika). Vrátil sa tu aj k svojmu významnému dielu De rerum humanarum emendatione consultatio Catholica (Všeobecná porada o náprave vecí ľudských), ktoré bolo zamerané na nápravu ľudstva prostredníctvom dobrého vzdelania a odstránenia rozporov. V roku 1668 vydal filozofickú závet Unum necessarium (Jedno potrebné), kde vyjadroval túžbu po mieri a harmónii.

Literárny odkaz Jána Amosa Komenského, ktorý bol ako nekatolík nútený veľkú časť svojho života stráviť v exile, je skutočne bohatý a veľmi rôznorodý. Napísal, či už latinsky alebo česky, encyklopedické spisy, teologické či hymnologické diela a je tiež autorom najslávnejšieho česky písaného diela 17. storočia Labyrint světa a ráj srdce, ktorého kľúčovou témou je skúmanie zmyslu ľudského života a jeho práca a snaženia.

Na počesť tejto významnej osobnosti Jána Amosa Komenského vyrazila Národná Pokladnica pamätnú medailu pripomínajúcu 425 rokov od narodenia tohoto pedagóga, filozofa a humanistu.

Získajte viac informácií tu.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.