Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Slovenská republika po prvý raz od jej vstupu do Európskej únie predsedá Rade EÚ, a to od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016. Predsedníctvo v Rade EÚ rotuje medzi členskými štátmi každý polrok a pre Slovensko má teraz významnú možnosť koordinovať a ovplyvniť politiku celej Európskej únie. Ide o hospodársku a fiškálnu politiku, politiku nezamestnanosti a oblasť politiky týkajúcej sa vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Krajina, ktorá vykonáva predsedníctvo, spolupracuje v trojčlennej skupine, tzv. „Trio“, s krajinou, ktorá predsedala a ktorú predsedníctvo len čaká. Slovensko spolupracuje s Holandskom a Maltou.

Rada EÚ je hlavný rozhodovací orgán EÚ. Na jej zasadnutiach je prítomný vždy jeden minister zastupujúci svoju členskú krajinu. To, ktorý minister sa zasadnutia zúčastní, závisí od prejednávanej problematiky a oblasti. Rada EÚ tak reprezentuje záujmy všetkých členských krajín EÚ.

Výbor stálych predstaviteľov (COREPER) má na starosti koordináciu práce Rady EÚ a prípravou práce tohto výboru sú poverené stálé pracovné skupiny, ktoré pozostávajú zo zástupcov každého členského štátu. Slovensko poskytne počas svojho predsedníctva expertov približne dvesto pracovným skupinám.

Program Tria, ktorý sa prejednáva počas šiestich mesiacov v roku 2016, bol formálne schválený v decembri 2015 a vyplýva z plánov práce Európskej Komisie, Európskeho parlamentu a inštitúcií EÚ. Súčasťou programu sú aj témy, reflektujúce aktuálny politický vývoj a medzinárodné krízové udalosti. Slovenský program predsedníctva bol prijatý jeden mesiac pred začiatkom predsedníctva v júni 2016. Obsahuje dve časti. Prvá časť programu sa sústreďuje na kľúčové témy vyplývajúce zo Strategického programu pre Úniu do roku 2019, ako aj na národný program Slovenska ako predsedajúcej krajiny. Druhá časť sa zameria na päť základných oblastí:

  1. Rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  2. Únia, chrániaca svojich občanov
  3. Pokroková klimatická politika spojená s energetickou úniou
  4. Sloboda, spravodlivosť a bezpečnosť
  5. Únia ako silný globálny hráč

Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ určite pomôže zvýrazniť mediálnu a kultúrnu prezentáciu Slovenska a posilní aj celkové pôsobenie krajiny v rámci cestovného ruchu. Zlepší sa prezentácia jednotlivých slovenských regiónov a posilní sa presadzovanie slovenských záujmov v EÚ, čo sa napokon môže pozitívne odraziť aj v každodennom živote na Slovensku.

Národná Pokladnica emituje jedinečnú medailu na počesť prvého predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, ktorá na svojom averze zobrazuje štátne hranice Slovenska, ktoré sú lemované korunou z kvetov lipy malolistej. Strom lipy malolistej rastie takmer v celej Európe. Pre Slovanov bola lipa symbolom lásky, slovanskej vzájomnosti a priateľstva. Spomína sa v slovenských ľudových pesničkách a jej podobu nájdete aj na erboch slovenských miest. Má liečivé účinky a používa sa najmä vo farmácii, včelárstve a rezbárstve.

Pre viac informácii kliknite sem: www.narodnapokladnica.sk/predsednictvo-sr

Prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.