Slovenská republika po prvýraz od jej vstupu do Európskej únie predsedala Rade EÚ. Na počesť tejto jedinečnej udalosti vyrazila Národná Pokladnica pamätnú medailu z rýdzeho striebra 999/1000. Medaila je vyrazená v najvyššej kvalite razby – lešteným razidlom.

Predsedníctvo v Rade EÚ rotuje medzi členskými štátmi každý polrok a pre Slovensko to bola významná možnosť koordinovať a ovplyvniť politiku celej Európskej únie. Pri príležitosti ukončenia slovenského predsedníctva ponúkame túto striebornú medailu s originálnym motívom, ktorú nájdete výhradne len v ponuke Národnej Pokladnice.

Rezerváciou striebornej medaily „Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ“ získate:

  • Razbu do rýdzeho striebra 999/1000
  • Medailu pripomínajúcu dôležitú udalosť
  • Najvyššiu kvalitu razby – leštené razidlo
  • Certifikát autentickosti

Averz medaily zobrazuje štátne hranice Slovenska, ktoré sú lemované korunou z kvetov lipy malolistej. Strom lipy malolistej rastie takmer v celej Európe. Pre Slovanov bola lipa symbolom lásky, slovanskej vzájomnosti a priateľstva. Na reverze sa nachádza mimoriadne pôsobivá kompozícia, vyobrazenie štátnych hraníc všetkých členských krajín EÚ. Celý obvod reverzu obklopuje dvanásť päťcípich hviezd, ktoré sú symbolom ideálov EÚ, medzi ktoré patrí aj jednota, solidarita a harmónia medzi ľuďmi v Európe.

Emisia s motívom „Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ“ je prísne limitovaná, čo tiež zvyšuje jej hodnotu. Národná Pokladnica garantuje, že rezervácie budú posudzované podľa poradia, v akom ich prijmeme. Každá rodina môže poslať iba jednu rezerváciu.

Národná Pokladnica Vám ponúka striebornú medailu „Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ“ za zvýhodnenú cenu € 19,95 (+ € 3,95 poštovné a balné). Ku každému exempláru je priložený Certifikát autentickosti potvrdzujúci jeho pravosť, rýdzosť vzácneho kovu a najvyššiu kvalitu razby.

Získajte pamiatku na prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v rýdzom striebre!

Áno, rezervujem si striebornú medailu „Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ“ za cenu € 29,95 (+ € 4,99 poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Striebro 999/1000
Priemer:
33 mm
Hmotnosť:
15,5 g
Kvalita:
Leštené razidlo
Krajina pôvodu:
Slovenská republika
Rok emisie:
2016