Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Pamätná medaila M. R. Štefánik a Janssenova cena

Zušľachtené rýdzim zlatom 999/1000

Pamätná medaila M. R. Štefánik a Janssenova cena

  • Zušľachtené rýdzim zlatom 999/1000
  • Spracovanie v najvyššej kvalite razby
Jednotlivý produkt Menej než 10 kusov
39,95 €

Vážená pani,

Medaila je venovaná pamiatke legendy histórie slovenského národa - Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, konkrétne Janssenovej cene, najvyššiemu oceneniu Société astronomique de France.

  • Na averze medaily môžete vidieť portrét Štefánika, v pozadí jeho výstup na vrch Mont Blanc a Janssenovu astronomickú základňu na jeho štíte.

  • Na reverze je znak gen. brigadírky MRŠ, palmové (mier a nádej) a dubové (odvaha) vetvy a hviezdna obloha so Slnkom. Autorom návrhu aj tejto pamätnej medaily je rešpektovaný slovenský medailér Mgr. Art Miroslav Hric, ArtD.

Medaila má hmotnosť 30 gramov a priemer 40 milimetrov. Je zušľachtená rýdzim zlatom 999/1000 a spracovaná v najvyššej kvalite razby, razená špeciálnym lešteným razidlom. Autorom návrhu aj tejto pamätnej medaily je rešpektovaný slovenský medailér Mgr. Art Miroslav Hric, ArtD.
                                                                                                                              

39,95 €
Kov:
Meď
Plátovanie:
Rýdze zlato
Priemer:
40 mm
Hmotnosť:
30 g
Kvalita:
Leštené razidlo
Rok:
2020

Po príchode do Paríža v roku 1904 nastal intenzívny vedecký rozvoj M. R. Štefánika. V nasledujúcom roku sa tu stretol s významným francúzskym astronómom Pierrom Julesom Césarom Janssenom (1824 – 1907). Janssen bol považovaný vo svojej dobe za jedného z najvýznamnejších francúzskych fyzikov a astronómov.

Janssen založil v roku 1875 známu hvezdáreň v Meudeone, kde sa stal aj jeho riaditeľom. Už od začiatku sa tu zameral na systematické fotografovanie Slnka, z ktorého vyšla v roku 1904 veľká kniha Atlas de photographies solaires. Začal vydávať aj vlastný časopis Annales de l'observatoire de Meudon, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1896. V priebehu roka 1905 pozval Janssen do hvezdárne v Meudonu M. R. Štefánika, lebo v ňom videl obrovský talent.

30. augusta 1905 predniesol na pôde Parížskej akadémie vied jeho štúdiu Spektroskopické skúmanie zatmenia Slnka v Alcosebru, ktorá bola neskôr aj publikovaná. Po dosiahnutí svojich 80 rokov však Janssen musel odísť z čela hvezdárne a nový riaditeľ neumožnil Štefánikovi ďalší vedecký pobyt.

Podľa tohto význačného astronóma bola nazvaná Cena Julesa Janssena (franc. Prix Jules-Janssen), ktorá sa od roku 1897 udeľuje ako najvyššie ocenenie Société astronomique de France striedavo francúzskym a zahraničným astronómom. Cena bola zriadená v rokoch 1895 – 1897, kedy bol Janssen jej prezidentom a udeľuje sa za zásluhy o poznanie a významnú službu astronómii. V rokoch 1897 – 2019 bola udelená 102 osobám, pričom v jednom roku nie vždy išlo len o jedného človeka. Napríklad v roku 1901 bola udelená až trom astronómom a v rokoch 1910, 1983, 1997 a 2007 dvom astronómom. Počas prvej svetovej vojny nebola udelená len v rokoch 1915 – 1916. Podobne k tomu došlo aj počas druhej svetovej vojny a nemeckej okupácie v rokoch 1940 – 1944.

M. R. Štefánik dostal Janssenovu cenu v roku 1907 ako jedenásty v poradí. Okrem toho Francúzska akadémia vied udeľuje samostatne Janssenovu medailu, ktorá však nemá s touto cenou nič spoločné.

Vážená pani,

Medaila je venovaná pamiatke legendy histórie slovenského národa - Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, konkrétne Janssenovej cene, najvyššiemu oceneniu Société astronomique de France.

  • Na averze medaily môžete vidieť portrét Štefánika, v pozadí jeho výstup na vrch Mont Blanc a Janssenovu astronomickú základňu na jeho štíte.

  • Na reverze je znak gen. brigadírky MRŠ, palmové (mier a nádej) a dubové (odvaha) vetvy a hviezdna obloha so Slnkom. Autorom návrhu aj tejto pamätnej medaily je rešpektovaný slovenský medailér Mgr. Art Miroslav Hric, ArtD.

Medaila má hmotnosť 30 gramov a priemer 40 milimetrov. Je zušľachtená rýdzim zlatom 999/1000 a spracovaná v najvyššej kvalite razby, razená špeciálnym lešteným razidlom. Autorom návrhu aj tejto pamätnej medaily je rešpektovaný slovenský medailér Mgr. Art Miroslav Hric, ArtD.
                                                                                                                              

39,95 €
Špecifikácia
Kov:
Meď
Plátovanie:
Rýdze zlato
Priemer:
40 mm
Hmotnosť:
30 g
Kvalita:
Leštené razidlo
Rok:
2020

Po príchode do Paríža v roku 1904 nastal intenzívny vedecký rozvoj M. R. Štefánika. V nasledujúcom roku sa tu stretol s významným francúzskym astronómom Pierrom Julesom Césarom Janssenom (1824 – 1907). Janssen bol považovaný vo svojej dobe za jedného z najvýznamnejších francúzskych fyzikov a astronómov.

Janssen založil v roku 1875 známu hvezdáreň v Meudeone, kde sa stal aj jeho riaditeľom. Už od začiatku sa tu zameral na systematické fotografovanie Slnka, z ktorého vyšla v roku 1904 veľká kniha Atlas de photographies solaires. Začal vydávať aj vlastný časopis Annales de l'observatoire de Meudon, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1896. V priebehu roka 1905 pozval Janssen do hvezdárne v Meudonu M. R. Štefánika, lebo v ňom videl obrovský talent.

30. augusta 1905 predniesol na pôde Parížskej akadémie vied jeho štúdiu Spektroskopické skúmanie zatmenia Slnka v Alcosebru, ktorá bola neskôr aj publikovaná. Po dosiahnutí svojich 80 rokov však Janssen musel odísť z čela hvezdárne a nový riaditeľ neumožnil Štefánikovi ďalší vedecký pobyt.

Podľa tohto význačného astronóma bola nazvaná Cena Julesa Janssena (franc. Prix Jules-Janssen), ktorá sa od roku 1897 udeľuje ako najvyššie ocenenie Société astronomique de France striedavo francúzskym a zahraničným astronómom. Cena bola zriadená v rokoch 1895 – 1897, kedy bol Janssen jej prezidentom a udeľuje sa za zásluhy o poznanie a významnú službu astronómii. V rokoch 1897 – 2019 bola udelená 102 osobám, pričom v jednom roku nie vždy išlo len o jedného človeka. Napríklad v roku 1901 bola udelená až trom astronómom a v rokoch 1910, 1983, 1997 a 2007 dvom astronómom. Počas prvej svetovej vojny nebola udelená len v rokoch 1915 – 1916. Podobne k tomu došlo aj počas druhej svetovej vojny a nemeckej okupácie v rokoch 1940 – 1944.

M. R. Štefánik dostal Janssenovu cenu v roku 1907 ako jedenásty v poradí. Okrem toho Francúzska akadémia vied udeľuje samostatne Janssenovu medailu, ktorá však nemá s touto cenou nič spoločné.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.