Ľudovít Štúr - pamätná medaila z rýdzeho striebra

venovaná 200. výročiu narodenia

Ľudovít Štúr - pamätná medaila z rýdzeho striebra venovaná 200. výročiu narodenia

Ohodnoťte produkt ako prvý!

0
 • Medailu z rýdzeho striebra 999/1000
 • Razbu v najvyššej kvalite – lešteným razidlom
 • Certifikát autentickosti
 • Spomienku na hrdinu slovenského národa
 • Typ: Jednotlivý produkt
 • Dostupnosť: Posledné kusy
Cena: € 39,95

Národná Pokladnica v roku 2015 predstavila pamätnú medailu venovanú 200. výročiu narodenia tvorcu spisovnej slovenčiny, Ľudovíta Štúra. Medaila, ktorú nájdete exkluzívne len v ponuke Národnej Pokladnice je vyrazená do rýdzeho striebra 999/1000 v najvyššej kvalite razby – lešteným razidlom.

Na počesť tejto významnej osobnosti sa Národná Pokladnica rozhodla vyraziť jubilejnú medailu, ktorou si pripomíname už 200 rokov od narodenia tejto jedinečnej osobnosti.

 • Averz - vďaka precíznej technike razby vynikli aj tie najdrobnejšie detaily zobrazeného motívu, ktorý tvorí portrét Ľudovíta Štúra.

 • Reverz - zdobí Devín ako miesto, kde sa odohrala najdôležitejšia udalosť spájajúca sa s činnosťou tohto velikána. Ďalšou dominantou je pečať z Náuky reči slovenskej, ktorá položila základy spisovnej slovenčiny a výročie narodenia.

Ku každému exempláru je priložený Certifikát autentickosti potvrdzujúci jeho pravosť a kvalitu.

Objednávkou emisie získate:

 • Medailu z rýdzeho striebra 999/1000
 • Spomienku na hrdinu slovenského národa
 • Razbu v najvyššej kvalite – lešteným razidlom
 • Certifikát autentickosti

Autorom emisie „200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra“ je slávny slovenský umelec, Prof. Patrik Kovačovský Mgr. Art, ktorý medailu navrhol exkluzívne pre Národnú Pokladnicu.

Cena: € 39,95
Špecifikácia
Kov:
Rýdze striebro 999/1000
Hmotnosť:
15,5 g
Priemer:
33 mm
Kvalita:
Leštené razidlo
Krajina emitenta:
Slovenská republika
Rok emisie:
2015
Ľudovít ŠtúrĽudovít Štúr

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejšou a vedúcou osobnosťou slovenského národného života v období národného obrodenia, ktoré sa odohralo v polovici 19. storočia. Jazykovedec, spisovateľ, politik a novinár, ktorý svojím odhodlaním prepísal slovenské dejiny, sa stal tvorcom a otcom slovenského spisovného jazyka.