Pred pár mesiacmi sme si pripomenuli 280. výročie od korunovácie  uhorskou kráľovnou. Jediná žena na habsburskom tróne navždy zmenila podobu vtedajšieho sveta. Mimoriadne cieľavedomá a pokroková panovníčka nemala ako žena ľahkú pozíciu. Prevažujúcu časť svojho života musela obhajovať svoj nárok na korunu, odrážať nepriateľov, verbovať vojakov a obratne sa diplomaticky angažovať. Dlhé vojnové roky Rakúsko oslabili a Mária Terézia si uvedomovala, že monarchiu zachráni iba rozsiahlou modernizáciou. Dala preto vzniknúť mnohým pokrokovým reformám, ktoré sa pozitívne podpísali na chode vtedajšej spoločnosti a ktorých dopady pociťujeme aj dnes. Osobnosť Márie Terézie, jej život a pokrokový prístup pripomína nová pamätná razba z našej ponuky, ktorú si môžete zaobstarať za symbolickú cenu € 4,95!

Pokrokové reformy, za ktoré vďačíme Márii Terézii

Na základe tereziánskych reforiem bola centralizovaná správa monarchie a profesionalizovaná štátna správa. Zjednotenia sa dočkalo aj trestné právo. Za vlády Márie Terézie boli vytvorené katastre, podobné tým dnešným. Štát podporoval podnikanie a bolo zavedené clo. Bolo dôsledne reformované aj školstvo vrátane typizácie škôl. Bol stanovený školský poriadok a všeobecná vzdelávacia povinnosť pre dievčatá i chlapcov. Za vlády Márie Terézie vznikali nové cesty, domy sa dočkali očíslovania a merné jednotky zjednotenia. Ďalšou významnou zmenou bola menová reforma, ktorá zahŕňala centralizáciu mincovníctva, jednotný vzhľad mincí, prvé papierové peniaze a ďalšie.

Máriino vyobrazenie na minciach a medailách na upevnenie moci

Pamätná medaila, ktorú sme pre Vás novo pripravili, je inšpirovaná dobovými ikonografickými prostriedkami, ktorých úlohou bolo už za vlády panovníčky utužiť jej silu, moc a stabilitu. Mária Terézia si interpretáciu a vštepovanie výsadného postavenia smerom k ľudu prostredníctvom obrazu už vtedy dobre uvedomovala. Jej portrét sa na minciach a medailách objavoval už v počiatkoch jej vlády. Podobizeň panovníčky sa tak rýchlo a ľahko rozšírila medzi bežný ľud. Účelom numizmatov bola okrem adorácie panovníčky tiež pripomienka dôležitých míľnikov, ktoré boli späté s jej prítomnosťou na čele krajiny. Portréty panovníčky potom dopĺňali okrem faktických údajov aj rôzne propagandistické heslá. Kompozícia, výjav, texty a načasovanie vydania – to všetko malo Márii pomôcť zastať v očiach obyčajného ľudu obraz ideálnej ženy, matky a panovníčky, ktorá je hodná ich úcty a lojality.

Nová pamätná razba – kombinácia majstrovských tereziánskych diel

Nová pamätná razba Mária Terézia

Portrét habsburskej panovníčky v najlepších rokoch, ktorý zdobí averz pamätnej medaily, bol inšpirovaný podobizňou, vyrazenou na dobovej pamätnej medaile z roku 1888. Pôvodná medaila bola vydaná Rakúskou štátnou mincovňou pri príležitosti dostavby pomníka Márie Terézie vo Viedni.

Autorom pôvodného návrhu je legendárny rakúsky rytec a medailér Anton Scharff (1845-1903). Jeden z najväčších európskych predstaviteľov medailérskeho umenia sa narodil do rodiny medailéra a kamenára Johanna Michaela Scharffa.

Anton študoval od roku 1862 najprv v ateliéri Carla Radnitzkyho pri prestížnej viedenskej akadémii, následne na ryteckej akadémii v Rakúskej mincovni. Práve tu začala jeho umelecká kariéra strmo stúpať. Už po dvoch rokoch učenia bol menovaný rytcom a v roku 1896 sa stal dokonca riaditeľom ryteckej akadémie.

Za Scharffovho pôsobenia zažívalo medailérske remeslo nebývalý rozkvet. Vplyvom európskych hospodárskych a priemyselných úspechov na konci 19. storočia sa darilo aj kultúre. Konalo sa veľké množstvo výstav a umelecké projekty získavali zelenú ako v súkromnom, tak v štátnom sektore. Komplementárna umelecká inšpirácia sa prejavila na vzrastajúcej diverzite, ktorá dala vzniknúť mnohým novým umeleckým štýlom. Scharffov uvoľnený rukopis bol príjemným rozptýlením od strnulého akademického štýlu, ktorý bol v tom čase typický. Fascinujúca realistickosť výtvarníkových námetov sa prejavila najmä v portrétnej tvorbe, ako môžete vďaka averzu novej pamätnej razby sami posúdiť.

Scharff získal množstvo ďalších domácich i zahraničných cien a ocenení. Okrem Márie Terézie, stvárnil pre pamätné numizmaty napríklad anglickú kráľovnú Viktóriu alebo kráľa Ludwiga II.

Postava Márie Terézie, ktorá dominuje reverzu, bola inšpirovaná nádhernou olejomaľbou z roku 1751. Jedná sa o dielo viedenského maliara Johanna Petera Koblera, ktoré vyobrazuje Máriu Teréziu ako uhorskú kráľovnú. Do pozadia kompozície umiestnil medailér novej razby Umberto de Michelis interiér Dómu sv. Martina v Bratislave, kde bola Mária Terézia roku 1741 slávnostne korunovaná uhorskou kráľovnou.

Kde a ako si razbu Márie Terézie objednať a čo objednávka obsahuje?

Nová pamätná razba, vydaná na počesť Márie Terézie je dostupná iba v ponuke Národnej Pokladnice. Jej priemer je 33 mm a hmotnosť 15 g. Za symbolickú cenu € 4,95 ju navyše získate zušľachtenú rýdzim zlatom. Poštovné a balné je zadarmo. Pre náročnejších zberateľov je pripravený balíček za cenu € 9,95. Ten obsahuje okrem pozlátenej pamätnej razby aj elegantný album na uloženie razby, Certifikát autentickosti, veľkoformátovú mapu habsburskej monarchie a brožúru o živote Márie Terézie.

Pamätná razba Márie Terézie je samostatným produktom a na jej objednávku nie sú viazané žiadne ďalšie odbery ani platby. Každý zákazník obdrží spoločne s objednanou razbou aj nezáväznú ponuku na ďalšie tematické razby z uzavretej mini kolekcie, ktorými si môže (ale nemusí!) numizmatický album doplniť.

Pre viac informácií o ponuke navštívte stránku www.nasakralovna.sk.