Každý rok vydávame mini sériu pamätných razieb, ktoré oslavujú významné národné témy. Tento rok nebude výnimkou. Tohtoročná uzavretá kolekcia predstaví slovenskú národnú hymnu a jej autora Janka Matúšku, ktorého 200. výročie od narodenia si v roku 2021 pripomíname. Výtvarné poňatie novej kolekcie sme zverili medailérke Irene Hradeckej, ktorá ho pojala veľmi netradične, no výstižne.

Odvážny predstaviteľ slovenského národného života a autor našej hymny

Janko Vlastimil Matúška bol významným štúrovským básnikom a prozaikom, ale aj autorom textu "Nad Tatrou sa blýska", ktorého prvé dve slohy sa neskôr stali našou národnou piesňou. Matúškova báseň vznikla v revolučných časoch, kedy sa národne orientované skupiny snažili vymedziť proti maďarizácii, feudalizmu, absolutizmu a privilégiám šľachty.

Nadaný literárny autor svojou básńou reagoval na osudové udalosti, ktoré nasledovali po odvolaní Ľudovíta Štúra z pozície zástupcu Katedry reči a literatúry československej v Prešporku na konci roku 1843. O zápis básne sa postaral Viliam Paulínyi. Originálny rukopis je dnes uložený v archíve v Martine.

Matúškova hymna v podaní skúsenej medailérky

Autor stavil pri komponovaní básne na alegorický prístup. Tatry vníma nielen ako prírodnú dominantu Slovenska, ale aj ako bytostného ochrancu a bijúce srdce národa. Medailérka Irena Hradecká sa snažila jeho slová svojimi motívmi ilustrovať a umožniť tak obdivovateľom Matúškovho talentu znásobiť zážitok z jeho nesmrteľného diela.

Každá z piatich razieb ilustruje jednotlivé časti národnej piesne

Mini kolekcia je tvorená piatimi pamätnými medailami, zušľachtenými rýdzim zlatom. Pamätné razby spája spoločný reverz, ilustrujúci notovú osnovu, ľudové motívy, názov hymny a slová prvej slohy.

Netradičné kolorovanie dodáva zbierke vlastenecký nádych

Slovenská hymna sa dočkala numizmatickej ilustrácie!

Spoločným znakom averzných strán je potom farebná aplikácia, zdobiaca obvod razby. Vystupujúci reliéf v štýle ľudových prvkov je kolorovaný farbami slovenskej trikolóry. V strede každej z piatich razieb potom nájdeme meniace sa motívy, ktoré vyjadrujú voľné asociácie autorky - medailérky v kontexte s piesňou. Tieto asociácie sú vyjadrené typickou slovenskou symbolikou, postavami a prírodnými výjavy.

Každá z pamätných medailí je označená jednotlivým písmenom, ktoré dohromady tvoria celok H-Y-M-N-A.

Na úvodnej razbe "H" je vyrazený verš "Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú". Na Averze vidíme vrch Kriváň a blesk. Kriváň, symbol slobody a slovenskej súdržnosti a jeden z najvyšších tatranských vrcholov. Tatry vníma autor nielen ako prírodnú dominantu Slovenska, ale aj ako ochranný štít svojho ľudu. Blesky sú zosobnením útlaku a nebezpečenstva. Jedná sa o úkaz, ktorý vzbudzuje strach. Autor však búrku nevníma len negatívne, ale tiež ako výstrahu a stimul k prebudeniu národa, ktorý je ohrozený.

Druhá medaila vyobrazuje nadväzujúcu slohu, písmeno Y a verš "Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú". Dominantou razby je portrét Jánošíka, najslávnejšieho slovenského zbojníka.

Tretej pamätnej razbe s označením M dominuje symbol Slovenskej republiky. Jedná sa o cyrilo-metodský dvojkríž, geografickú mapu Slovenska a symbolické ľudové srdce. Razbu dopĺňa tretia sloha hymny: "To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo".

Predposledný numizmat, označený písmenom N, pripomína časť slovenskej hymny, ktorá spomína hromy a blesky, ako burcujúci impulz, majúci povzbudiť Slovensko k aktivite. Pod okružím sa nachádza najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného hnutia Ľudovít Štúr s ikonickým perom a hrad Devín v pozadí.

Líc záverečnej razby, označenej písmenom A znázorňuje uprostred podobizeň roľníka a pečať Matice slovenskej. Tento výjav poukazuje na posledné slová slovenskej národnej hymny, ktoré vyzývajú k prebratiu zo stáročnej letargie a vlasteneckej nečinnosti.

Slovenská hymna sa dočkala numizmatickej ilustrácie!

Elegantný numizmatický album zadarmo

Celá zbierka originálnych pamätných razieb je zasadená do elegantného numizmatického albumu, ktorý si zberateľ môže v prípade záujmu doplniť prekrásnou razbou, vyrazenou z 14-karátového zlata. Averz razby tohto numizmatu nesie celý text slovenskej hymny. Na reverze vidíme slovenský znak a osem lipových kvetov, symbolizujúcich osem slovenských krajov.

Svoju zbierku, venovanú slovenskej národnej piesni si môžete objednať TU.