Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Aj ďalší dnešný príspevok venujeme veľkonočným sviatkom. Ide o najvýznamnejšie kresťanské sviatky roka. Na celom svete sú sviatky jari oslavované trošku inak, ale význam je totožný - pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Pohania oslavujú najmä precitnutie prírody zo zimného spánku. My sa dnes zameriame na kresťanský podtext a pripomenieme si príbeh apoštola Petra, najbližšieho pomocníka Ježiša Krista. Práve svätý Peter je totiž vyobrazený na prvej medaile z novej striebornej kolekcie nazvanej 12 Apoštolov.

Ty si Peter Skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev

12 Apoštolov v rýdzom striebre - novinka v Národnej Pokladnici

Podľa evanjelia bol práve Peter skalou, na ktorej Ježiš postavil cirkev a daroval mu kľúč od svätého kráľovstva. Prvý Ježišov učeník sa pôvodne volal Šimon. Narodil sa pri Genezaretskom jazere a živil sa rybolovom.

Podľa tvrdenia apoštola Jána došlo k prvému stretnutiu Šimona a Ježiša v mieste pôsobenia Jána Krstiteľa. Za Ježišom doviedol Šimona jeho brat Ondrej. Hneď pri prvom stretnutí si Ježiš Šimona vyvolil za svojho prvého pomocníka a povedal: „A ja ti hovorím: Ty si Peter Skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev ...“.

Úlohou Petra bolo teda pokračovať v Ježišovej začatej práci. Mal šíriť myšlienky evanjelia medzi ľud židovský aj nežidovský a dohliadať na čistotu Ježišovho učenia. Poruke mal Peter aj ďalších 11 učeníkov, apoštolov, ktorým boli rovnako ako Petrovi dané liečiteľské schopnosti a dar odovzdávať ďalej duchovné myšlienky svojho Pána. V Biblii je dokonca zaznamenané, že na jeden sviatok Turíc zostúpil na zem Duch svätý a umožnil apoštolom rozumieť a hovoriť cudzími jazykmi. Táto schopnosť im mala pomôcť šíriť vieru do mnohých krajín a kultúr.

Nárast Kristových učencov sa nepáčil judskému kráľovi Herodesovi Agrippovi. Apoštolov nechal preto prenasledovať. Uväznil dokonca aj prvého apoštola Petra a odsúdil ho na smrť. Legenda hovorí, že Ježišovho stúpenca zachránil anjel, ktorý sa Petrovi v žalári zjavil. Rozlomil jeho okovy a vyviedol ho na slobodu. Peter potom údajne odišiel šíriť kresťanstvo do Ázie a následne presídlil do Ríma.

V Ríme nadviazal úzku spoluprácu s Pavlom. Pavol bol občanom Ríma a kázal Rimanom, zatiaľ čo Peter ako Žid Židom, a ďalším národom. V roku 64 došlo v Ríme ku katastrofe - vypukol rozsiahly požiar, ktorý zasiahol desať zo štrnástich mestských obvodov. Vtedajší panovník, cisár Nero, označil za vinníkov kresťanov a začal ich prenasledovať. Mnohí z prívržencov viery boli vtedy popravení na brehu rieky Tiber. Legenda hovorí, že vtedy sa Peter rozhodol pre úkryt za bránami Ríma. Len čo sa vydal na cestu, zbadal pred sebou Krista a spýtal sa ho: "Quo vadis, Domine?" (Kam kráčaš, Pane?) Ježiš mu odpovedal, že ide do mesta, aby ho ukrižovali druhýkrát. Peter sa zahanbil a do mesta sa vrátil po jeho boku. Následne bol zajatý a ukrižovaný hlavou dole. Sám si to prial, pretože sa necítil hoden byť ukrižovaný rovnakým spôsobom, ako jeho Pán. Petrovi stúpenci jeho mŕtve telo následne z kríža sňali a pochovali pri stene na Via Cornelia, kde bola za vlády cisára Konštantína I. Veľkého vybudovaná slávna Bazilika sv. Petra.

Petrovi je pripisované autorstvo dvoch epištol. Oba listy Petrove sú listy Nového zákona a sú považované za jedny z všeobecných katolíckych listov. Boli údajne spísané Petrom počas jeho pôsobenia v Ríme, alebo niektorým z Petrových žiakov v rokoch 100 - 150.

Svätý Peter je uctievaný aj dnes a je považovaný za patróna pápežov, cirkvi, ale tiež mnohých remesiel vrátane rybárstva, kamenárstva, hodinárstva atď.

Unikátna zbierka 12 Apoštolov v striebre

12 Apoštolov v rýdzom striebre - novinka v Národnej Pokladnici

Apoštolovi Petrovi je venovaná aj prvá strieborná medaila zo zbierky 12 Apoštolov, ktorá je úplnou novinkou v našej ponuke. Peter je okrem patronátu nad mnohými remeslami tiež ochrancom zdravia (ktoré dnes toľko potrebujeme) a reprezentuje dlhovekosť.

Na averze pamätnej medaily je vyobrazená slávna socha sv. Petra v pozadí s rímsku bazilikou, ktorá mu je zasvätená. Reverz razby vyobrazuje všetkých 12 apoštolov a v strede latinský nápis „DUODECIM APOSTOLI“ (dvanásť apoštolov). Motív zadnej strany je pre všetkých 12 strieborných medailí spoločný. Motívy pre striebornú sadu vytvoril renomovaný taliansky medailér.

Všetky razby z dvanásťčlennej sady boli vyrazené zo striebra najvyššej rýdzosti 999/1000. Zberateľská hodnota je okrem čistoty kovu umocnená tiež najvyššou kvalitou razby. V praxi to znamená, že raznica s vyrytým motívom bola ručne rozleštená diamantovou pastou. Výsledkom jej kontaktu s pripraveným ústrižkom kovu sú potom numizmaty so zrkadlovým povrchom, ktoré sú zberateľsky najžiadanejšie.

Viac informácií o novej zbierke nájdu záujemcovia na webových stránkach: www.apostoli.sk

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.