Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Vážení zákazníci, sme veľmi radi, že Vás máme! Vaša dôvera v nás - Národnú Pokladnicu - je pre nás zásadná. Dokument, ktorý nájdete na tejto stránke, sme pripravili, aby sme Vás informovali o úpravách zásad ochrany osobných údajov Vás - našich klientov. Dozviete sa v ňom, ako Vaše údaje zhromažďujeme, uchovávame, spracovávame a zabezpečujeme. Veríme, že Vám informácie nižšie pomôžu s odpoveďami na Vaše prípadné otázky na tému ochrany osobných údajov. Ak ste odpoveď na Vašu otázku náhodou nedohľadali, neváhajte nás osloviť. Kontakt na zodpovednú osobu nájdete na konci tohto dokumentu.


Dôvera a bezpečnosť
Dôvera, ktorú dávajú klienti Národnej Pokladnici, je pre nás veľmi dôležitá. V tomto dokumente vás chceme informovať, ako sme aktualizovali zásady ochrany osobných údajov našich klientov a ako zhromažďujeme, uchovávame, spracúvame a zabezpečujeme osobné údaje zákazníkov, ktorí dôverujú Národnej Pokladnici.


Prečo Národná Pokladnica osobné údaje zhromažďuje:
Radi by sme sa o našich zákazníkov starali na najvyššej úrovni, spĺňajúc najvyššie štandardy. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám pomáhajú zacieliť ponuky a ďalšie služby. Spokojnosť našich zákazníkov a ich radosť zo zakúpených mincí a medailí je pre nás najdôležitejšia.


Ako Národná Pokladnica zhromažďuje osobné údaje:
Národná Pokladnica zhromažďuje osobné údaje svojich zákazníkov len s prijatím objednávky na nákup mincí, medailí a ich príslušenstva.
Taktiež uchovávame históriu nákupov. Vďaka tomu môžeme zákazníkom zaručiť kvalitu zakúpených mincí a medailí a pomáhať im v starostlivosti o ich mince a medaily profesionálnym spôsobom.

Nižšie sme jasne a stručne zhrnuli všetky potrebné informácie.

Vďaka tomu sa dozviete o svojich právach podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť v celej Európskej únii dňa 25. mája 2018.

Jedným z najdôležitejších práv je právo na informácie, ako Národná Pokladnica uchováva a spravuje tieto osobné údaje.


Národná Pokladnica je prevádzkovateľom osobných údajov svojich zákazníkov:
Naša adresa je:
Národná Pokladnica s. r. o.
Kapitulská 18/A
Bratislava 811 01


Aké osobné údaje Národná Pokladnica spracúva:
Národná Pokladnica spracúva len údaje svojich zákazníkov, ktoré boli získané počas realizácie objednávky:

 • Meno, priezvisko a pohlavie
 • Adresa, na ktorú majú byť zásielky doručované
 • Kontaktné údaje, ako napríklad: e-mail, telefónne číslo
 • IP adresa
 • Okrem toho je uchovávaná aj história nákupov, čo je dôležité okrem iného aj pre poskytnutie záruky na zakúpené mince a medaily.


Národná Pokladnica zaobchádza s každým zákazníkom individuálne:
Údaje zákazníkov Národnej Pokladnice sú vždy v bezpečí a nepodliehajú automatizovaným rozhodovacím procesom.


Národná Pokladnica spracúva údaje pre nasledujúce účely:

 • spracovanie objednávok (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • poskytovanie záručných služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • oprávnené záujmy Národnej Pokladnice (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), to znamená:
  • spracovanie a prešetrenie prípadných požiadaviek
  • priamy marketing mincí a medailí, zberateľských kolekcií, príslušenstva a ďalších výrobkov, ako aj služieb.

Nezabudnite, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich poskytnutie je pri zadaní objednávky nevyhnutné. Národná Pokladnica musí vedieť, komu a kam majú byť zaslané objednané mince, medaily a príslušenstvo a komu majú byť ponúknuté záručné služby. Poskytnutie osobných údajov tiež umožňuje prijať opatrenia vo vašom záujme v rámci aktivít priameho marketingu.


Národná Pokladnica dbá o najvyššiu úroveň poskytovaných služieb:
Národná Pokladnica spolupracuje len s profesionálnymi a starostlivo vybranými spoločnosťami. Osobné údaje po zodpovedajúcom zašifrovaní a zabezpečení môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov, ktorí poskytujú služby Národnej Pokladnici, vrátane spracúvania osobných údajov:

 • Sklad, kde sú mince a medaily uložené, sú tu tiež mince a medaily balené pre zákazníkov Národnej Pokladnice,
 • Telefónna služba v Národnej Pokladnici,
 • Dodávatelia IT systémov a IT služieb pre Národnú Pokladnicu,
 • Marketingové a interaktívne agentúry, mediálne spoločnosti, ktoré poskytujú podporu Národnej Pokladnici pri výbere produktov a vypracovaní ponúk,
 • Logistické centrum,
 • Poštové operátori a kuriérske spoločnosti, ktoré na žiadosť Národnej Pokladnice doručujú zásielky zákazníkom Národnej Pokladnice,
 • Banky a spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, ktoré poskytujú Národnej Pokladnici profesionálne finančné služby,
 • Tlačiarne, kde sú napríklad tlačené informácie o nových emisiách dostupných v Národnej Pokladnici.


Ochrana osobných údajov pre Národnú Pokladnicu je najdôležitejšia.
Právo Európskej únie zabezpečuje najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov na svete. Národná Pokladnica neposkytuje osobné údaje do krajín tretieho sveta, t.j. mimo oblasti Európskeho hospodárskeho priestoru.


Ako dlho uchováva Národná Pokladnica osobné údaje svojich zákazníkov:

 • Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia potrebného na realizovanie objednávok a poskytovanie záručných služieb.
 • Osobné údaje spracúvané pre priamy marketing produktov a služieb budú spracúvané až do podania námietky.


Nariadenie o ochrane osobných údajov poskytuje každej osobe:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán pre ochranu osobných údajov

Vyššie uvedené práva môžete vykonať tým, že Národnú Pokladnicu písomne kontaktujte so svojou požiadavkou alebo dotazom na adrese jej sídla, telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje spoločnosti sú zverejnené na internetovej stránke Národnej Pokladnice.


Úrad na ochranu osobných údajov:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Národnou Pokladnicou, má každý zákazník spoločnosti Národnej Pokladnice právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade sporov, nejasností alebo pochybností o spracúvaní Vašich osobných údajov, nám prosím najskôr dajte šancu na ich vysvetlenie. V takomto prípade prosím kontaktujte zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Národnej Pokladnici.

Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Národnej Pokladnici môžete kontaktovať e-mailom na adrese poverenec@narodnapokladnica.sk alebo telefonicky na čísle 0850 606 009. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke Národnej Pokladnice v sekcii Pre zákazníkov vo Všeobecných obchodných podmienkach a v časti Ochrana osobných údajov.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.