Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Otto ŠimkoOtto Šimko sa narodil v Topoľčanoch do židovskej rodiny 1. júna roku 1924. Jeho otec bol uznávaným advokátom a následne pôsobil dokonca ako sudca. Väčšinu svojho detstva však prežil v Nitre. Na Prvú republiku spomína s láskou. V samostatnom Česko-Slovensku prežil bezstarostné detstvo a Milana Rastislava Štefánika považoval za skutočného hrdinu, ktorý jemu a celému národu priniesol samostatnosť. Vo svojich 10 rokoch mu dokonca zložil dojemnú báseň, ktorú si môžete vypočuť na videu.

S antisemitizmom sa prvýkrát stretol v školskej lavici. Na tabuli sa objavil nápis s usmernením, kde budú sedávať Židia. Tento zdanlivo nevinný okamih vníma pamätník dnes ako začiatok odlúčenia Židov zo spoločnosti, počiatok zla, ktoré nasledovalo. Najprv ho presadili na iný koniec triedy, neskôr do zberného tábora a následne to tábora smrti.

Situácia sa vyhrotila s príchodom vojny v roku 1939, kedy mal Otto 15 rokov. V roku 1942 bola celá Ottova rodina transportovaná do tábora v Žiline, odtiaľ mali putovať do tábora smrti. Vďaka sfalšovaným

 dokladom, ktoré im zaistil Ottov strýc, sa celej rodine nakoniec podarilo presunúť do pracovného tábora vo Vyhniach. Tam boli zadržiavaní desať mesiacov. Z otrasných podmienok rodinu nakoniec vyslobodil Gejza Fritz, vtedajší minister spravodlivosti, ktorý rodine udelil rezortnú výnimku.

Otto Šimko v roku 1939Do Nitry už sa Otto nevrátil a našiel si zamestnanie v Liptovskom Mikuláši, kde pracoval ako viazač kníh. V roku 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, do ktorého sa Otto aktívne zapojil ako člen partizánskeho oddielu.  SNP pre neho vtedy znamenalo nový začiatok, znovu nabitý pocit slobody a Otto sa cítil ako znovuzrodený. Koncom roka bol však zajatý a vo väzení brutálne vypočúvaný. Deportácii sa Otto vyhol, pretože sa mu z väzení a podarilo ujsť. Až do konca vojny sa skrýval v Nitre. Vplyvom negatívnych zážitkov z vojny už ako partizán sympatizoval s komunistickou stranou, ktorej členom sa tiež stal. Po vojne odišiel do Bratislavy a vyštudoval právnickú univerzitu. Štúdium úspešne dokončil a získal miesto na povereníctve sociálnej starostlivosti. Krátko potom si začal uvedomovať, že jeho predstavy o komunizme boli značne idealizované. Napriek tomu, že bol Otto bystrým vzdelaným mladým mužom, preradili ho do výroby a zbavili ho funkcie. Ako žid a politicky nespoľahlivý človek bol pre režim hrozbou. Jeho cesta pokračovala do Martina, kde prijal miesto sústružníka a krátko na to pozíciu vychovávateľa na učilišti. V polovici 50tych rokov sa vrátil do Bratislavy, kde pôsobil v redakcii Smeny. V 71. roku bol odídený, pretože neprešiel straníckymi previerkami. Následne sa venoval právu, ktoré študoval. Ako podnikového právnika ho zamestnali stavebné závody v Bratislave, kde pod dohľadom ŠtB pôsobil až do svojho dôchodku.

Otto Šimko sa mohol znovu voľne nadýchnuť až po Nežnej revolúcii. Za svoj 94 ročný život strávil viac než 50 rokov v útlaku a neslobode! Udržanie demokracie považuje teda za úplne zásadné:

Demokracia je pre niekoho samozrejmá, ale to nie je pravda. Tá je ohrozená stále a príklady, kedy to fungovalo, by mali byť naporúdzi pri každých pokusoch tieto krásne demokratické pomery pošpiniť alebo dokonca zničiť.“

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.