Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Celý svet pozná Poslednú večeru od Leonarda da Vinci, avšak málokto má tušenie, že existujú aj ďalšie umelecké stvárnenia Ježišovej poslednej večere. Poznáte Poslednú večeru od dánskeho umelca Blocha?

Námet mnohých umelcov

Posledná večera

Málokto tuší, že Posledná Pánova večera sa stala v priebehu času námetom mnohých umelcov. Diela nám rozprávajú príbeh poslednej večere, ktorú Ježiš Kristus jedol so svojimi učeníkmi – 12 apoštolmi, a počas ktorej prorokoval, že jeden z jeho najbližších ho zradí. Tým zradcom bol Judáš Iškariotský.

Blochova verzia námetu

Dánsky umelec devätnásteho storočia namaľoval scénu Poslednej večere z pohľadu diváka, ktorý sa pozerá z diaľky. Na prednú stranu obrazu je vrhnutý tieň. Judáš stojí vpredu po pravej strane, blízko vchodu. Na sebe má červené rúcho a biely plášť. Jeho tvár sa zdá bledá, veľmi výrazným prvkom sú tu Judášove červenkasté fúzy. Obzerá sa cez pravé rameno na Ježiša a ostatných apoštolov a jeho výraz je zamračený.

Ježiš s ostatnými apoštolmi sedí pri stole, ktorý je pokrytý bielym obrusom a na ňom strieborný riad a kalichy. Kristus v červenom rúchu sedí uprostred, má bledú pleť a hľadí nahor, pričom ľavú ruku má na hrudi a pravou drží na stole zlatý kalich. Jeho hlavu obklopuje žltá svätožiara.

Za Ježišom a jeho učeníkmi je kamenný oblúk. Za oblúkom je blankytne modrá obloha so žltým svetlom. Na pravej strane sa týči k nebu pohorie a na ľavej strane je malý zhluk stromov s jasne zelenými listami.

Kto bol Carl Heinrich Bloch?

Carl Heinrich Bloch bol dánsky maliar, ktorý sa narodil v Kodani. Jeho rodičia si priali, aby sa stal dôstojníkom v námorníctve, to však Carl odmietal. Bavila ho kresba a maľba, túžil sa stať umelcom.

Carlovi rodičia nakoniec ustúpili a umožnili synovi vo voľnom čase kresliť na Kráľovskej dánskej akadémii umenia.

A potom išlo už všetko rýchlo. Začal získavať ocenenia, nastúpil na Kráľovskú dánsku akadémiu umenia, kde získal cestovný grant, ktorý následne využil na cestu do Holandska, Francúzska a Talianska.

Jeho diela ovplyvnili talianski majstri a počas svojho pobytu v Taliansku vytvoril mnoho krásnych diel. Blochova popularita rástla závratným tempom. Bol tiež ocenený najvyšším vyznamenaním, ktoré mohol ako umelec získať.

Dánski mecenáši, ktorí si všimli Blocha, ho požiadali, aby namaľoval dvadsaťtri obrazov pre kráľovu modlitebnú komnatu v novo zrekonštruovanej zámockej kaplnke Frederiksborg. Práca na Kristovom živote zabrala Blochovi dlhých štrnásť rokov.

Dodnes je dánsky umelec považovaný za jedného z najväčších umelcov, ktorý kedy interpretoval život a smrť Ježiša Krista a inšpiruje mnohých mladých umelcov.

Posledná večera na 1 oz striebornej minci

Večné spracovanie Poslednej večere od Blocha

Národná Pokladnica má vo svojom portfóliu teraz k dispozícii reprodukciu slávneho obrazu od Carla Heinricha Blocha. Nielen milovníci umenia môžu teraz obdivovať Poslednú večeru na minci z jednej unce rýdzeho striebra 999/1000. Minca je parciálne kolorovaná a tešiť sa na ňu môže iba 999 zberateľov.

Pre viac informácií o minci navštívte: Strieborná minca Posledná večera

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.