Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Národná Pokladnica si každoročne pre svojich zákazníkov pripravuje množstvo noviniek a ani tento rok to nie je inak. Pre milovníkov numizmatiky prichádza v januári na trh medaila, ktorá oslavuje našu národnú patrónku Pannu Máriu Sedembolestnú.

Predstaviteľka lásky a hlbokej viery

Panna Mária Sedembolestná

Panna Mária je odjakživa symbolom lásky, materskej lásky, ktorej hĺbku dokáže precítiť každá žena, ktorá priviedla na svet svoje milované dieťa. Na svojej pozemskej púti prežívala ako Ježišova matka okrem mnohých radostí aj mnoho starostí a obáv. Tým všetkým je nám blízka.

Jej pamiatku si pripomíname každý rok 15. septembra. V ten deň uctievame Máriinu silu a vieru v Boha, pretože len vďaka tomu mohla čeliť toľkým bolestným momentom.

Panna Mária za svoj život čelila siedmim bolestiam, pričom symbolická číslica sedem v cirkvi vyjadruje plnosť. Zaujímavosťou je, že pôvodne bolo uctievaných „iba" bolestí päť, podobne ako bolo päť Kristových rán.

Akým bolestiam Panna Mária čelila?

Prvou bolesťou bolo Simeonove proroctvo. Simeon Márii predpovedal osud Ježiša už štyridsiaty deň po jeho narodení a aj to, že jej vlastnou dušou prenikne meč. Panna Mária je na začiatku cesty, ktorá bude cestou lásky, ale aj mnohých skúšok a obetí.

Druhou Máriinou bolesťou bolo, keď musela s Jozefom a malým Ježiškom utiecť pred Herodom do Egypta. Herodes totiž zo strachu pred novým kráľom začal v Betleheme a jeho okolí vraždiť malých chlapcov. Máriina rodina v tom čase zažívala život vyhnancov.

Treťou bolesťou bola strata dvanásťročného syna, ktorého po troch dňoch našla v jeruzalemskom chráme.

Štvrtou bolesťou bolo Máriine stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, keď musela so zovretým srdcom čeliť synovmu utrpeniu. Aj napriek hlbokej bolesti mu však svojim pohľadom dodávala silu.

Piatou bolesťou bolo, keď Mária bdela pod krížom svojho syna. V momente, keď všetci Ježiša opustili, ona pri ňom zostala.

Šiesta bolesť nastala, keď bolo Ježišove telo sňaté z kríža a vložené do Máriinho lona. V tom momente odovzdávala to najdrahšie a verila, že to, čo odovzdávame Otcovi, on premení a znovu privedie k životu.

Siedmej bolesti Mária čelila, keď svojho syna pochovávala. Ten, ktorému Mária kedysi dala pozemský život, sa vrátil do lona zeme, aby sa zrodil k večnému životu.

Patrónka Slovákov

Najstaršie zmienky o úcte k bolestiam Panny Márie sú zachované v asketickej literatúre z 12. storočia.

Prvý sviatok Bohorodičky bol ustanovený na odčinenie svätokrádeží, ku ktorým dochádzalo v čase husitských vojen. Avšak záväzné ustanovenie pamiatky pre celú cirkev zaviedol až v roku 1727 pápež Benedikt XIII., ktorý súhlasil, že Panna Mária Sedembolestná bude vyhlásená za patrónku Slovenska.

Za hlavnú patrónku našej vlasti ju potom oficiálne potvrdil v roku 1966 pápež Pavol VI.

Najväčšou národnou svätyňou Panny Márie Sedembolestnej je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú až do roku 1564 a každoročne sa k nemu konajú púte, ktorých cieľom je uctiť našu patrónku a požiadať ju o pomoc s bolesťami a utrpením každodenného života.

Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky kostol, opradený mnohými zázrakmi. Jeho dejiny siahajú do roku 1564. Pápež Pavol VI. mu v roku 1964 udelil titul baziliky minor.

Nová pamätná medaila uctieva Pannu Máriu Sedembolestnú - patrónku Slovenska!

Pamätná medaila Panna Mária Sedembolestná

Panna Mária je symbolom tých najvznešenejších vlastností. Aj napriek nástrahám života si uchovala lásku a vieru, čím je dodnes pre nás vzorom a nádejou.

Národná Pokladnica sa rozhodla na jej počesť zhotoviť pamätnú medailu, ktorá sa pýši unikátnym spracovaním. Pamätná medaila uctievajúca Pannu Máriu Sedembolestnú je krásnou pripomienkou na našu patrónku.

Pre viac informácií o medaile navštívte: Pamätná medaila Panna Mária Sedembolestná

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.