Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Poštové známky sú malé umelecké diela, ktoré sú alegóriami na historické udalosti a súvislosti. Tento rok 18.12. uplynie presne 105 rokov od vydania prvej československej známky Hradčany, ktorej autorom nebol nikto iný ako slávny secesný umelec Alfons Mucha!

„Každý národ má svoj symbol stelesňujúci doby minulé i budúce. Ja od detstva videl som a ctil vo vznešených formách chrámu sv. Víta na hrade pražskom hmotné vtelenie tohto symbolu. Nemohol som preto zvoliť iný námet pre môj návrh ako Hradčany a okolitú stredovekú architektúru." Tak hovoril majster Alfons Mucha potom, čo novo ustanovená poštová správa zvolila panorámu Hradčian za víťazný motív pre prvú československú známku.

Poštová známka Hradčany

Zrod prvej československej známky

Historický míľnik – vydanie prvej československej známky sa odohral 18. decembra roku 1918. Bolo to v čase plnom prevratných udalostí, kedy vznikala naša republika. Tento moment bol natoľko prelomový a zásadný a niesol so sebou toľko potrebných zmien, ktoré si mnohokrát nedokážeme ani poriadne uvedomiť. Popri vzniku nových bankoviek to bola potreba aj nových poštových známok.

Novo ustanovená poštová správa vtedy hľadala najvhodnejšieho autora, ktorý by sa so cťou mohol tejto významnej úlohy zhostiť. Nakoniec dňa 30. októbra 1918 oslovila majstra Alfonsa Muchu. Vec však mala jeden malý háčik, drobné umelecké dielo, ktoré sa navždy malo zapísať do dejín, muselo byť vypracované do dvadsaťštyri hodín. To bola pre umelcov naozaj výzva, avšak Mucha dokázal predložiť porote hneď niekoľko návrhov.

Dnes už vieme, že víťazom sa nakoniec stala panoráma Hradčian, sídlo českých vládcov, ktoré je od stredoveku úzko späté s osudom národa. Na diele, za chrámom sv. Víta symbolicky vychádza slnko, ako symbol svetla a nádeje, ktoré vychádza po noci, kedy národ žil v neslobode.

Unikátnosť, ktorá sa k prvej československej známke viaže, je aj rýchlosť s akou bola vydaná. Svetlo sveta uzrela totiž necelé dva mesiace po vzniku štátu.

Večné spracovanie prvej československej známky

Pamätná medaila Hradčany

Poštové známky boli vždy predmetom záujmov mnohých zberateľov a nie inak je tomu pri prvej československej známke.
Národná Pokladnica ctí odkaz tohto významného umeleckého diela, a preto sa rozhodla priniesť ho svojim zákazníkom vo večnej podobe.

V podobe pamätnej medaily zušľachtenej rýdzim zlatom 999/1000 a verne kolorovanej. Medaila na svojom averze nesie preslávené dielo Hradčany od Alfonsa Muchu, dátum jej vydania a nominálnu hodnotu dobovej známky.

Pamätnú medailu Hradčany môžete obdivovať v krásnej kolekcii Československé známky, kde okrem nej nájdete aj ďalšie zásadné známky našich dejín, ktoré sú zvečnené do podoby pamätných medailí.

Pre viac informácií o medaile navštívte: Pamätná medaila Hradčany

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.