Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Pôvodne bezvýznamný švábsky rod sa vďaka priaznivým okolnostiam a čulej sobášnej politike stal postupom doby najúspešnejším vládnucim rodom Európy. Habsburgovci v našich dejinách zaujímajú svoje neprehliadnuteľné miesto, ktoré určite stojí za to bližšie spoznať!

Počiatky pôvodne obyčajného rodu

Habsburgovci boli na začiatku nevýznamný šľachtický rod, ktorého panstvo sa rozkladalo na hornom toku rieky Rýn, čo bolo približne na pomedzí dnešných hraníc medzi Francúzskom, Nemeckom a Švajčiarskom. K prvým významným počinom v dejinách rodu došlo, keď v 12. storočí nechali založiť vo švajčiarskom Muri rodový kláštor, ktorý sa stal prvým pohrebiskom Habsburgovcov.

Svoje meno začali Habsburgovci odvodzovať od rodového sídla, hradu Habsburg (Habichtsburg), ktorý leží medzi riekami Aarou a Reussou.

Tento ambiciózny šľachtický rod sa postupom času stal jedným z najmocnejších panovníckych rodov vtedajšej Európy. Jeho túžba územne expandovať v 13. storočí smerom na východ vyústila až v legendárny stret s Přemyslom Otakarom II., ktorého život vyhasol na Moravskom poli, čím sa Habsburgovci stali novými pánmi rakúskych krajín.

Za prelomové obdobie našich dejín, ktoré je s Habsburgovcami späté, možno označiť rok 1526, kedy na trón nastúpil Ferdinand I. Habsburský. Od tohto roku zároveň začala nepretržitá vláda Habsburgovcov na našom území, a to až do roku 1918.

Rudolf II.

Rudolf II.

Český kráľ a rímsky cisár Rudolf II. bol viac vyznávačom umenia a vied, než politikom. Za svoj život zhromaždil množstvo umeleckých diel, ale tiež bol vo svojej dobe známy ako najväčší zberateľ a jeho rudolfínske zbierky zostávajú dodnes predmetom obdivu, hoci veľká časť z nich bola z Prahy odvezená ako vojnová korisť v čase tridsaťročnej vojny. Rudolf II. patril zároveň k jedným z mála habsburských panovníkov, ktorí mali svoje hlavné sídlo mimo Viedne. Rudolf si vybral Prahu, čo pre mesto znamenalo zlaté obdobie.

Panovník na svojom dvore okolo seba zoskupil množstvo mysliteľov vtedajšej doby. Stýkal sa s vynálezcami, lekármi či básnikmi, najviac sa však zaujímal o astronómiu a alchýmiu. Však aj známa Werichova rozprávka zachytáva snahu alchymistu Scotta o výrobu elixíru mladosti pre cisára Rudolfa.

Odvrátenou alebo skôr slabšou stránkou Rudolfa boli jeho psychické problémy. Údajne trpel stavmi úzkosti a strachu o svoj život, takmer nikomu neveril a radšej sa uzatváral v samote. To zapríčiňovalo nedôveru mnohých v jeho vladárske schopnosti. Nápomocní mu neboli ani jeho najbližší, ba práve naopak, brat Matej túto nedôveru ešte prehlboval, pretože sám pomýšľal na cisársku korunu. Nevraživosť medzi bratmi vyvrcholila tým, že Rudolf prišiel o množstvo území a nakoniec abdikoval. Zomrel v roku 1612 v pokročilom štádiu svojej choroby, ku ktorej sa pridali ešte syfilis a ochorenie pľúc.

Marie Terezie

Mária Terézia

Mária Terézia patrila k najmocnejším ženám svojej doby, aj napriek tomu, že jej začiatky neboli ľahké. Nebolo pre ňu vôbec jednoduché udržať celistvú rozsiahlu ríšu, ktorú zdedila po svojom otcovi.

Na trón nastúpila vďaka Pragmatickej sankcii, dokumentu, ktorý zaisťoval nedeliteľnosť habsburskej monarchie a v prípade absencie mužského dediča nástup dcér na trón. Tento dokument sa po jej nástupe do čela habsburského rodu stal terčom kritiky a mnoho európskych panovníkov odmietlo Pragmatickú sankciu uznať, čím sa začal zdĺhavý konflikt, ktorý do dejín vstúpil ako vojna o rakúske dedičstvo.

Mária Terézia tiež stála pri zrode mnohých reforiem, pričom k najznámejším patrí tá školská, ktorá položila základy všeobecnej gramotnosti.

Manželom Márie Terézie bol František Štefan Lotrinský, do ktorého bola zamilovaná už od detstva. Spolu tak založili pokračujúcu habsbursko-lotrinskú dynastiu a mali spolu šestnásť detí.

Najslávnejší Habsburgovci v unikátnej sade piatich pamätných medailí

Spoznajte najslávnejších Habsburgovcov v unikátnej sade piatich pamätných medailí!

Rod Habsburgovcov patril k najvýznamnejším panovníckym rodinám v Európe. V našej histórii zanechali nezmazateľnú stopu, a preto na ich počesť vznikla pamätná sada, vďaka ktorej spoznáte najslávnejších z nich.

V sade sa môžete tešiť na Rudolfa II., Máriu Teréziu so synmi Jozefom a Leopoldom, či Františka Jozefa I.

Sada obsahuje päť medailí v kvalite Antique Finish s certifikátmi autentickosti a pýši sa nízkou limitáciou 500 kusov.

Pre viac informácií o sade navštívte: PAMÄTNÉ MEDAILY HABSBURGOVCI

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.