Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Už v dávnych dobách sa ľudia snažili vysvetliť pohyb telies na oblohe. Postupom času vzniklo množstvo teórií o tom, ako náš svet funguje. K tým najznámejším modelom zaiste patrí geocentrický a heliocentrický model. Koperník vyrástol obklopený vierou, že Zem je stredom všetkého. Na základe svojho skúmania sa však nebál túto stáročnú „pravdu" vyvrátiť, čím pripravil „pôdu" pre svojich nástupcov.

Ako si ľudia spočiatku predstavovali Zem?

Ptolemaiova geocentrická predstava vesmíru

Astronómia patrí spoločne s matematikou k najstarším vedám. Už v dávnych dobách sa ľudia snažili vysvetliť pohyb telies na oblohe. Úroveň ich poznania bola daná predovšetkým vývojom v spoločnosti. Na náš astronomický vývoj mali vplyv Babylončania, ktorí na základe svojich pozorovaní zaviedli slnečný kalendár, našli súvislosti medzi ročnými obdobiami, miestami východu a západu a polohu Slnka na ekliptike. Oproti čínskym astronómom zaviedli iba dvanásť zvieratníkových súhvezdí (Číňania ich mali dvadsaťštyri).

O niečo viac mala na spoločnosť vplyv grécka astronómia. Na rozdiel od Egypťanov a Babylončanov, ktorí nebeské telesá stotožňovali s bohmi, Gréci ich podrobovali bližšiemu skúmaniu. K významným bádateľom patril Anaxagoras, ktorý vysvetlil striedanie mesačných fáz a prišiel s hypotézou guľatosti Zeme.

Za najväčšieho gréckeho mysliteľa bol považovaný Aristoteles, ktorého názor na vesmír neskôr prevzal aj Klaudios Ptolemaios. Títo páni boli priaznivci geocentrizmu, tzn. zastávali názor, že Zem je stredom všetkého. Ich hypotézu ako prvý spochybnil Aristarchos zo Samu, ktorý bol priaznivcom heliocentrického modelu, čím tvrdil, že v strede sústavy je nehybné Slnko a Zem spoločne s ďalšími planétami okolo neho obiehajú. Tento názor bol vo svojej dobe veľmi poburujúci a Aristarchos zašiel dokonca ešte ďalej. Trúfol si tvrdiť, že Slnko je oveľa väčšie ako Zem a Mesiac naopak menší. A aby toho nebolo málo, zastával teóriu nekonečného vesmíru a tiež že hviezdy sú ďalšie Slnká. Tieto jeho názory boli spoločnosťou označené za kacírske a on sám upadol na dlhú dobu do zabudnutia.

Naopak, spoločnosťou po dlhú dobu uznávaný bol Klaudios Ptolemaios, ktorý prišiel s prvým uceleným geocentrickým modelom vesmíru. Keďže jeho predpovede boli veľmi zhodné s pozorovaním, došlo k určitej stagnácii astronómie na dlhé stáročia.

Stredovek je všeobecne nazývaný dobou temna v tomto odvetví. Istý rozkvet potom začal v období renesancie a spojil sa s menami ako Koperník, Kepler či Galilei.

Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník sa narodil v 15. storočí v Toruni do zámožnej rodiny. Mal to šťastie, že dostal vynikajúce vzdelanie, ktoré mu prinieslo nielen prestížne zamestnanie, ale aj uznanie spoločnosti.

Bol renesančným mužom, ktorý sa venoval astronómii, teológii, medicíne či cirkevnému právu.

K jeho veľkej záľube patrilo práve astronomické pozorovanie, ktorému sa venoval vo voľných chvíľach. Dokonca si vytvoril malú hvezdáreň, kde sa svojmu koníčku venoval.

Treba podotknúť, že žil v čase, keď bol za jediný správny a cirkvou uznávaný model považovaný Ptolemaiov geocentrický model, tzn. že Zem je stredom všetkého.

Avšak počas rokov, ako pozoroval nebeské telesá a robil najrôznejšie výpočty, dospel k presvedčeniu, že geocentrické poňatie sveta bude pravdepodobne chybné. A tak sa vrátil k Aristarchovej hypotéze heliocentrickej sústavy a vytvoril novú teóriu, ktorá hovorí, že sa Zem otáča okolo svojej osi a spoločne s ďalšími planétami aj okolo Slnka, ktoré bude pravdepodobne stredom vesmíru. Svoje poznatky potom spísal v diele De revolutionibus orbium coelestium (O obehoch sfér nebeských).

Mikuláš si bol veľmi dobre vedomý, že jeho názor je revolučný a že sa pohybuje na tenkom ľade, a preto tiež dlhú dobu váhal s jeho uverejnením. K tomu nakoniec došlo krátko pred Koperníkovou smrťou.

Na jeho heliocentrické učenie potom neskôr nadviazali také persony ako G. Galileo či J. Kepler.

550. výročie Mikuláša Koperníka na minci z rýdzeho striebra!

550. výročie Mikuláša Koperníka na minci z rýdzeho striebra

Prínos Mikuláša Koperníka v oblasti astronómie je značný. Patrí medzi otcov modernej astronómie. Bol mužom, ktorý sa nebál spochybniť stáročnú paradigmu o podobe sveta. Zároveň sa stal inšpiráciou pre mnohých ďalších vedcov, ktorí na jeho teórie mohli nadväzovať a ďalej ich rozširovať.

Na počesť 550. výročia jeho narodenia vznikla oficiálna minca s Mikulášom Koperníkom, ktorá je vyrazená do jednej unce rýdzeho striebra 999/1000 a má symbolickú limitáciu 2023 kusov pre celý svet. Razená je v najvyššej mincovej kvalite a pýši sa priemerom 38,61 mm.

Minca je v ponuke iba v Národnej Pokladnici, preto milovníci astronómie, numizmatiky či oboch odvetví neváhajte, a včas si zarezervujte svoju spomienkovú mincu s Mikulášom Koperníkom.

Viac informácií o minci nájdete na: MINCA MIKULÁŠ KOPERNÍK

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.