Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Všetci sme sa o ňom učili v škole, poznáme ho pod prezývkou „Učiteľ národov". Ján Amos Komenský patril k velikánom svojej doby a dodnes sa radí k najvýraznejším osobnostiam európskeho významu. Jeho odkaz spoločnosti je natoľko významný, že sa stal ústredným motívom aj jednej z najkrajších československých bankoviek.

Život Jána Amosa Komenského

Ján Amos Komenský

Miesto Jánovho narodenia nie je celkom iste známe, vie sa však, že to bolo v roku 1592 na Morave. V dvanástich rokoch osirel, a tak sa jeho výchovy ujala teta zo Strážnice, kde navštevoval bratskú školu. Z nej neskôr odišiel študovať na gymnázium v Přerove, kde získal aj svoje biblické meno Amos. Po stredoškolských štúdiách študoval na univerzitách v Herborne a Heidelbergu, kde začali vznikať aj jeho písomné prvotiny.

Z Heidelbergu sa vrátil späť do Přerova, kde pôsobil ako rektor bratského gymnázia a usiloval sa o zlepšenie vzdelávacích metód detí. Z mesta po nejakom čase odišiel, lákala ho totiž cirkevná služba. Po svojom vysvätení na kazateľa odišiel do Fulneku, kde bol rektorom školy a kazateľom Jednoty bratskej. Vo Fulneku spoznal aj svoju prvú ženu Magdalénu Vizovskú.

K najzásadnejším momentom, ktoré ovplyvnili jeho život, bezpochyby patrila bitka na Bielej hore a následná tridsaťročná vojna. Tá ho donútila spoločne s rodinou utiecť a ukrývať sa na najrôznejších miestach v Čechách aj na Morave. V ťažkej dobe ukrývania sa ho však postihla ďalšia obrovská tragédia - v dôsledku morovej epidémie prišiel o celú svoju rodinu. Tieto udalosti mali značný vplyv na jeho psychiku a upokojenie nachádzal vo viere. Pod vplyvom udalostí spísal aj preslávené dielo Labyrint sveta a raj srdca.

Po čase sa zoznámil so svojou druhou ženou Máriou Dorotou Cyrillovou, s ktorou mal syna a niekoľko dcér. S nimi v roku 1628 odišiel do exilu, poľského Lešna. V Lešne sa stal biskupom, pisárom a zástupcom rektora gymnázia. Napriek tomu však neprestal dúfať v návrat do vlasti. Horlivo sa venoval svojej spisovateľskej činnosti, písal učebnice a zamýšľal sa nad stavom spoločnosti.

Jeho usilovnosť časom priniesla aj svoje ovocie, bol pozývaný na univerzity v Európe a stal sa uznávanou osobnosťou svojej doby. V tomto období mu bohužiaľ zomrela aj jeho druhá žena.

Posledný manželský zväzok spečatil s o tridsať rokov mladšou Janou Gajusovou. S ňou sa dožil aj Vestfálskeho mieru, ktorý navždy uhasil jeho nádeje na návrat do vlasti. K tejto udalosti spísal Kšaft umierajúcej matky jednoty bratskej, kde vyjadril lásku k českému a moravskému národu.

V päťdesiatych rokoch počas jeho pobytu v Lešne vznikol požiar, ktorý založili poľskí partizáni. Počas neho prišiel Ján nielen o takmer všetok svoj majetok a cenné rukopisy, ale takmer aj o svoj život. Po tejto smutnej udalosti sa na pozvanie priateľa uchýlil do Holandska. Posledné roky svojho života trávil v Amsterdame, kde sa okrem iného venoval hlavne svojej tvorivej činnosti. Zomrel po dlhých zdravotných problémoch v roku 1670 a pochovaný je v Naardene.

Učiteľ národov na medzinárodnej uznávanej bankovke

Motív dvadsaťkorunáčky zdobí dvojuncovú medailu z rýdzeho striebra

Krásna pestrofarebná dvadsaťkorunáčka, ktorá získala ocenenie Le billet de l'année 1989 (Bankovka roku 1989) od francúzskej asociácie pre štúdium papierových peňazí, uzrelo svetlo sveta v roku 1988. Autorstvo je pripisované jednému z najvýznamnejších slovenských maliarov, grafikov a ilustrátorov 20. storočia Albínovi Brunovskému. Rytina lícnej strany je dielom Miloša Ondráčka, líniová rozkrezba rubovej strany patrí Václavovi Fajtovi. Bankovka pomyselne vzdávala hold českému mysliteľovi, ktorý sa aj napriek mnohopočetnej nepriazni osudu nikdy nevzdal. Ján Amos Komenský je ústredným motívom jej averznej strany. Reverznú stranu zdobí legendárny strom poznania v podobe rozkvitnutej jablone s niekoľkými jablkami, ktorý symbolicky rastie z otvorenej knihy. Vedľa stromu stojí mladý pár, ktorý číta knihu a v pozadí je slnko s dúhou. Bankovka bola v obehu do roku 1993.

Motív dvadsaťkorunáčky zdobí dvojuncovú medailu z rýdzeho striebra

Motív dvadsaťkorunáčky zdobí dvojuncovú medailu z rýdzeho striebra

Bankovka s podobizňou Jána Amosa Komenského vynikala takou krásou a prepracovanosťou, že sa v Národnej Pokladnici dočkala svojho uznania aj v podobe medaily z rýdzeho striebra 999/1000. Medaila je razená v Proof kvalite, vďaka čomu jej vlastník môže vnímať aj tie najmenšie detaily. Pýši sa jednak atypickým rozmerom (v podobe bankovky) a úctyhodnými rozmermi 69 x 34 mm a hmotnosťou 62,2 g. Navyše je číslovaná a prísne limitovaná – v ponuke je iba 149 kusov!

Pre viac informácií k 2oz medaile s Jánom Amosom Komenským navštívte: MEDAILA JÁN AMOS KOMENSKÝ

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.