Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Je považovaná za kráľovnú všetkých svätých a v priebehu roka si na jej počesť pripomíname mnoho sviatkov. Teraz, v čase vianočnom obzvlášť, keď si celý katolícky svet pripomína narodenie Ježiška. Národná Pokladnica prináša večné puto lásky medzi matkou a dieťaťom na vianočnej minci Madona s dieťaťom.

Legenda o Panne Márii

Panna Mária s dieťaťom

Podľa legiend bola Mária ženou, ktorá žila v mnohých smeroch v neľahkej dobe, v ktorej musela plniť každodenné povinnosti chudobného palestínskeho dievčaťa a neskôr aj ženy. Aj napriek tomu, že svetský život ľuďom prinášal mnohé ťažkosti, Mária otvorila svoje srdce Bohu a bezmedznej dôvere.
Hoci bola chudobná a pre vtedajšiu spoločnosť bezvýznamná, dostalo sa jej od Boha najvyššej pocty, stala sa Matkou Mesiáša, Spasiteľa. Vďaka nej a jej súhlasu sa mohol Boh stať človekom na Zemi. Jej súhlasom došlo k zázraku vtelenia.

Povesť hovorí, že sa Márii pri modlitbe zjavil archanjel Gabriel, ktorý jej zvestoval narodenie syna, ktorý bude od Boha, a ktorého má pomenovať Ježiš. Keď Mária skutočne očakávala príchod vytúženého Spasiteľa, bola v tej dobe s Jozefom na ceste do Betlehema kvôli sčítaniu ľudu. Pretože však v meste nenašli žiadny prístrešok, museli sa uchýliť do maštale. Tam Mária priviedla na svet Ježiša tak, ako bolo predpovedané. Ešte tej noci sa mu prišli pokloniť pastieri a na temnom nebi sa rozžiarila jasná hviezda oznamujúca narodenie Božieho syna. My tento čas oslavujeme na Vianoce.

Neskôr žila rodina v Nazarete. Mária sa o ňu s láskou starala a Ježišovi zostávala nablízku aj v dospelom veku. Stála po jeho boku, keď ľuďom rozprával o Bohu a bola pri ňom aj v dobe najťažšej, keď odchádzal z tohoto pozemského sveta.

Jej dôstojnosť a postavenie dodnes spočíva v tom, že je Matkou Bohočloveka Ježiša Krista. Stala sa jeho matkou, žila pre neho, spolu prežívala jeho život, nasledovala ho až pod kríž, a ešte žila vo viere a dôvere. Vďaka nej sa Boží syn stal človekom, a tým vstúpila do najtesnejšieho vzťahu s Bohom.

O jej odchode a nanebovzatí legendy hovoria nasledujúce: Márii sa vraj zjavil anjel so žiariacou palmovou ratolesťou a ohlásil jej, že sa blíži čas jej odchodu. Mária si priala, aby v hodine jej smrti bolo pri nej dvanásť apoštolov, čo anjel Márii nakoniec splnil. S apoštolmi sa tiež zjavil aj jej milovaný syn, Ježiš, ktorý ju vzal so sebou do neba.

Madona

Madona znamená „Moja pani" a v katolíckej cirkvi sa používa ako čestný titul pre Pannu Máriu.
Medzi najuctievanejšie obrazy kresťanskej viery patria práve obrazy Madony s dieťaťom. Ide o emotívne spracované obrazy, ktoré ukazujú silné a citlivé puto medzi matkou a dieťaťom. Prvé známe obrazy Madony s Ježiškom boli nájdené v katakombách Ríma a pochádzajú z 2. storočia.

Madona s dieťaťom na vianočnej minci

Panna Mária s dieťaťom

Obdobie Vianoc patrí s Veľkou nocou k najoslavovanejším sviatkom v roku. Vianoce sú späté s krásnym okamihom, s narodením Ježiška. A preto sme sa my v Národnej Pokladnici rozhodli Vám priniesť na pamiatku, pre šťastie či ako darček mincu, ktorá ukazuje večné puto lásky medzi matkou a jej dieťaťom.

Na reverze mince je tak stvárnený jeden z prvých obrazov, zachycujúci Madonu s Ježiškom. Averznú stranu zdobí portrét kráľovnej Alžbety II. spolu s okvetnými lístkami ruží a nápisom ,,Madona with child“ (t. j. Madona s dieťaťom).
Minca je zušľachtená rýdzim zlatom a náročnou farebnou aplikáciou, verne spodobňujúcou originálne dielo. Jej rozmery sú 42,75 x 33,45 mm a váži 18,2 g. K minci navyše dostanete Certifikát autentickosti a červené, zamatové vrecúško, do ktorého môžete mincu uložiť.

Pre viac informácií o vianočnej minci navštívte: Madona s dieťaťom

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.