Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša, a toto tvrdenie možno určite spojiť aj s jedným z najmocnejších rodov, ktoré kedy Európe vládli, a to dlhých 650 rokov. Tým rodom nie je nikto iný ako Habsburgovci, dynastia, ktorá našu vlasť formovala nepretržite neuveriteľných 392 rokov, a ktorá inšpirovala Národnú Pokladnicu k jej zvečneniu do rýdzeho striebra!

Hrad Habsburg

Zrod rodu Habsburgovcov

O Habsburgovcoch môžeme určite napísať, že boli jedným z najmocnejších rodov, aké kedy Európa zažila. Ich najvýznamnejšie obdobie sa datuje od roku 1273, kedy bol na čelo Svätej rímskej ríše zvolený Rudolf Habsburský a končí rokom 1918, kedy bola ukončená prvá svetová vojna a rozpadlo sa mocné rakúsko-uhorské impérium.
Habsburgovci pritom neboli spočiatku nijako významný rod. Išlo o regionálnych pánov sídliacich na hrade Habichtsburg alebo Habsburg (teda Jastrabí hrad), ktorý sa týčil medzi riekami Reussou a Aarou. Odtiaľ svoje územie rozširovali výbojmi, obchodom a premyslenými sobášmi. Vo svojom konaní boli nakoniec takí úspešní, že počas niekoľkých dekád získali nadvládu nad podstatnou časťou Európy a od 15. storočia sa dokonca stali najvýznamnejším panovníckym rodom svetových dejín.

Slávne mená rodu Habsburgovcov

Rudolf II.

Medzi Habsburgovcami boli panovníci rôzneho charakteru. Mená niektorých zanikli v prepadlisku dejín, iné sú naopak dodnes známe a stretávame sa s nimi už od školského veku. Počas ich vlády došlo k zásadným dejinným momentom, ktoré mali vplyv na život našich predkov a vlastne aj nás.

K najvýraznejším vládcom, ktorí od roku 1526 panovali na našom území, patrí, určite Rudolf II., ktorý preniesol centrum ríše z Viedne do Prahy, je známy ako milovník umenia a jeho najvýznamnejším počinom bol tzv. Rudolfov majestát. Ďalej je to jeho brat Matej či Ferdinand II.
Samotný rod Habsburgovcov vymrel po meči roku 1740 s cisárom Karolom VI. Avšak vďaka Pragmatickej sankcii sa jeho nástupkyňou mohla stať jeho dcéra, slávna Mária Terézia, ktorej manželom bol lotrinský vojvoda František Štefan. Tí potom spoločne založili tzv. habsbursko-lotrinskú dynastiu, z ktorej vzišli mená ako Jozef II., Leopold II., František Jozef I. či posledný habsburský cisár Karol I.

Nech je vnímanie Habsburgovcov akékoľvek, rozhodne im nemožno uprieť istú húževnatosť, s ktorou sa dostali k postu najslávnejšieho európskeho panovníckeho rodu. Ich snom, ako mnohých pred nimi aj po nich, bola totiž veľká svetová ríša ktorej, samozrejme, oni budú vládnuť.

Dynastia Habsburgovcov zvečnená do večného kovu

František Jozef I. - medaila z rýdzeho striebra

My v Národnej Pokladnici sme si vedomí dôležitosti Habsburgovcov v našej histórii. Dlhých 392 rokov sa nezmazateľne zapísalo nielen do našej krajiny, ale aj do nás samých. Naši predkovia prežili lepšie aj horšie časy, podľa doby, v ktorej žili. Našim cieľom je pripomenúť Vám zásadné míľniky tejto etapy našich dejín.

Prvý, na koho sa v kolekcii Dynastia Habsburgovcov môžete tešiť, je František Jozef I., ktorý vládol dlhých 68 rokov. Jeho cieľom bolo obnovenie jednoty monarchie, mieru a poriadku v krajine, posilnenie centrálnej moci a autority panovníka. Väčšine súčasnej verejnosti je známy hlavne pre svoj manželský vzťah s krásnou Alžbetou Bavorskou, známou pod prezývkou Sisi.
Pamätné medaily z kolekcie sú razené z rýdzeho striebra a navyše ešte zušľachtené pravým zlatom. Ich prednosťou je úctyhodný priemer 40 mm a hmotnosť 20 g. Kolekcia je vydávaná vo veľmi nízkej limitácii a získať ju môžete iba u nás v Národnej Pokladnici.

Pre viac informácií o novej striebornej kolekcii navštívte: Dynastia Habsburgovcov

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.