Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Mince a medaily sú vydávané na celom svete už po mnohé stáročia. Funkcia numizmatov však zďaleka nespočíva len v praktickom úžitku. Snáď ešte podstatnejším úlohou numizmatiky je uchovať historické posolstvo a kultúrne hodnoty našich predkov pre ďalšie generácie. Práve numizmatika nám umožňuje odhaliť veľa skrytých skutočností. Vďaka minciam a medailám sme schopní analyzovať vtedajšiu vyspelosť technológií, ekonomickú situáciu národov, politické zriadenie a mnoho ďalších historických faktov. Prostredníctvom numizmatických motívov možno objavovať aj omnoho subjektívnejšie skutočnosti, ako je vtedajšia nálada v spoločnosti, módne trendy, spoločenská hierarchia, atď. Numizmaty nám pomáhajú odhadnúť, aké osobnosti, udalosti a miesta boli pre našich predkov podstatné, keď už si dali takú námahu s ich vyobrazením na minciach či medailách.

Strieborná kolekcia k 100. výročiu ČSR slávila úspech

Pred pár rokmi sme si pripomenuli najväčší míľnik našej novodobej histórie. V roku 1918 sa začal písať samostatný príbeh československého národa. Pri príležitosti 100. výročia sme vtedy vydali striebornú kolekciu pamätných razieb. Pamätné medaily reflektovali najvýznamnejšie kapitoly za uplynulých 100 rokov.

Ohlas na striebornú kolekciu bol obrovský a súčasne sa objavil veľký dopyt po zlatej verzii razieb, ktoré by dôstojne vyzdvihli identitu nášho národa v dobách minulých.

Novinka - História Československa na razbách rýdzeho zlata

Vznik Československa - medaila z rýdzeho zlata

Kolekcia s príznačným názvom História Československa v rýdzom zlate obsahuje pamätné razby zo zlata 999/1000 s priemerom 18 mm a hmotnosti 1,2 g. Rovnako tak ako sa nám 28. októbra 1918 otvorili dvere k demokracii, otvorí túto výnimočnú sadu motív sa spomienkou na onen pamätný deň.

Ďalšie motívy sa dotýkajú zlomových okamihov, ktoré formovali a ďalej formujú našu národnú identitu. S ďalšími medailami zaspomíname napríklad na T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a ich vplyv na formovanie Československa, na Aloisa Rašína a jeho odvážny plán vedúci k ustanoveniu slovenskej korunovej meny, Slovenské národné povstanie, ale aj na domáci odboj počas 2. svetovej vojny alebo Pražskú jar.

Súčasťou zlatej kolekcie sú okrem Certifikátov autentickosti tiež informačné karty od renomovaných historikov a numizmatikov zo SNM - Historického múzea. Fakty a spomienky na historické udalosti pre ďalšie písané materiály, čerpáme okrem iného zo zdrojov neziskovej organizácie Post Bellum (projekt Pamäť národa). Snahou projektu je vyhľadávanie pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, zachytávanie ich autentických spomienok a následné sprístupnenie výpovedí širokej verejnosti.

Rovnako tak ako Post Bellum vďaka audiovizuálnym nosičom zachytáva príbehy známych i neznámych hrdinov, chceme aj my prostredníctvom pamätných medailí rozprávať príbeh našej nedávnej histórie.

Históriu Československa z rýdzeho zlata si môžete objednať tu.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.