Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Tomáš Garrigue Masaryk, nesmrteľný symbol morálnej veľkosti a demokratického Československa by tento rok oslávil 170. narodeniny. Na jeho počesť sme vydali impozantnú pamätnú razbu z rýdzeho striebra, limitovanú len 170 exemplármi pre celý svet!

Tomáš Garrigue Masaryk a jeho inšpiratívna osobnosť

Tomáš Garrigue Masaryk je ústrednou postavou našej novodobej histórie. Keby nebolo jeho, pravdepodobne by sme neokúsili chuť slobody a samostatnosti. Cieľom našich pamätných razieb je pripomenúť si míľniky a postavy národného bytia, a upevniť tak u verejnosti vlastenectvo a túžbu po poznaní. Tomáš Garrigue Masaryk bol morálnym vzorom a vzdelaným človekom. Za každých okolností hľadal pravdu, nech bola skrytá akokoľvek hlboko. Bol strážnym psom demokracie, šarmantným elegánom, obratným diplomatom. Zo všetkého najviac bol však človekom, človekom ústretovým a láskavým, ktorý dal našej krajine novú nádej a neskôr i tvár samostatnej a svojbytnej mocnosti.

Pamätná medaila z 1 kg striebra je súhrnom symbolov národnej hrdosti

Na jeho počesť sme vydali impozantnú pamätnú razbu z 1 kg rýdzeho striebra v najvyššej kvalite razby. Priemer činí úctyhodných 100 mm. Zberateľsky zaujímavá je tiež limitácia, ktorú sme stanovili na symbolických 170 kusov. Autorkou averznej aj reverznej strany medaily je nadaná medailérka Irena Hradecká, DiS.

Na averze je vyobrazený portrét TGM v jeho typickom výzore. Tvár rámujú okrúhle okuliare, dôstojnosť a uhladenosť reprezentujú dokonalé fúzy s briadkou, elegantný klobúk a viazanka. Okružie medaily dopĺňa celé prezidentovo meno a podpis, ktorý bol spracovaný podľa jeho skutočného rukopisu.

Na reverze sú vyznačené dátumy narodenia a úmrtia otca Masaryka a heslo „Pravda víťazí“, ktoré bolo od 30. marca 1920 na vlajke prezidenta Československej republiky. Vlasteneckú atmosféru autorka dokreslila lipovými listami. Práve lipa je pre svoju opojnú vôňu, vľúdny tieň a ochranársku korunu od nepamäti vnímaná ako symbol ochrany, pomoci a lásky. Od roku 1918 je tiež symbolom národným.

Tomáš Garrigue Masaryk na pamätnej razbe z 1 kg rýdzeho striebra na Vás čaká TU!

T. G. Masaryk - 1 kg rýdzeho striebra, averz T. G. Masaryk - 1 kg rýdzeho striebra, reverz
Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.