Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Pred pár mesiacmi sme Vám pri príležitosti 100. výročia zrodu československej koruny predstavili pamätnú medailu zadarmo. A pretože je toto výročie z pohľadu numizmatiky celkom zásadné, budeme sa mu venovať aj dnes. V nasledujúcich riadkoch si v skratke spomenieme na cestu ku korune a na záver Vám predstavíme novú medailu z 2 uncí čistého striebra!

Cesta ku korune

Už koncom roka 1918 sa Alois Rašín spolu so svojimi spolupracovníkmi Jaroslavom Preissom a Viliamom Pospíšilom začali pripravovať na ustanovenie novej meny. K tomu, aby proces prebehol hladko, zvolili techniku kolkovania. Okolkované boli bankovky nominálnych hodnôt 10 K až 1000 K, ktoré boli vyhlásené za platné v Predlitavsku do 31. októbra 1918. Kolky s nižšou nominálnou hodnotou 10 h, 20 h, 50 h a 1 K boli vyrobené v tlačiarňach Českej grafickej únie. Kolkovacia akcia bola v Čechách zahájená 3. marca a trvala iba 6 dní. Na Slovensku bolo kolkovanie ukončené 12. marca. Okolkovaná mena, čiže dočasné štátovky, sa tak stali prvými platidlami v histórii československej meny. O správu nových platidiel sa od roku 1919 staral Bankový úrad ministerstva financií. Primárnou úlohou tejto inštitúcie bolo vytvoriť emisie nových československých platidiel, ktoré by okolkovanú menu nahradili. Štátovky s nižšou nominálnou hodnotou boli vytlačené v tlačiarňach na území Československa, pričom vyššie nominály boli kvôli hrozbe falšovania zverené technologicky vyspelejším tlačiarňam v zahraničí. Prvá emisia sa však falšovaniu nevyhla. Z dôvodu precíznejšej ochrany bolo teda nutné vydať pre vyššie nominálne hodnoty tzv. štátovky II. emisie. V rovnakej dobe začali vznikať aj prvé československé mince. Bankový úrad ministerstva vnútra vypísal súťaž na ich výtvarné návrhy už v roku 1919. V tom čase však nebola na našom území v prevádzke žiadna mincovňa. Prvé mince preto vznikli až po rekonštrukcii Kremnickej mincovne. Úplne prvé mince, ktoré tu boli v roku 1921 razené, boli koruny podľa návrhu výtvarníka Otakara Španiela.

100. výročie vzniku československej koruny na razbe z 2 uncí čistého striebra

100. výročie vzniku československej koruny na razbe z 2 uncí čistého striebra

Práve motív tejto krásnej mince, uvoľnenej do obehu v roku 1922, sme zvolili ako symbol 100. výročia od vzniku československej meny, a práve on zdobí aj novú pamätnú razbu, ktorú Vám dnes predstavujeme.

Pamätná medaila bola vyrazená z 2 uncí čistého striebra (62,2 g) a jej priemer je 50 mm. Numizmat bol vyhotovený v najvyššej kvalite razby (tzv. Proof quality) špeciálnym lešteným razidlom. Pre celý svet je k dispozícii iba 999 unikátov. Výnimočnosť pamätnej medaily navyše zdôrazňuje individuálne číslovanie na hrane, ktoré potvrdzuje striktnú limitáciu razby. Numizmat je k dispozícii exkluzívne v Národnej Pokladnici.

Pre viac informácií navštívte túto stránku.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.