Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Jedinečné postavenie medzi všetkými numizmatmi majú emisie spracované v najvyššej mincovej kvalite a razené špeciálnym lešteným razidlom, v tzv. proof kvalite, niekedy tiež označované skratkou PP. Jedná sa o razbu na vysoko leštené ústrižky z razidiel, ktorých pole je vysoko leštené a reliéf matovaný. Celkový efekt býva obvykle bezchybný a veľmi reprezentatívny. Emisiám, razeným týmto spôsobom, sa venuje obrovská pozornosť nielen pri samotnej razbe, ale aj v prípravných a záverečných etapách ich vzniku. Vďaka tomuto spôsobu spracovania má numizmat zrkadlový lesk, ktorý necháva vyniknúť aj tie najmenšie detaily.

Ani najvyspelejšie technológie nenahradia ľudský cit pre detail

Legendárny Double Eagle z roku 1933

K zaisteniu reliéfnych partií, plastiky a mincovej plochy je potrebná dôkladná ručná rytecká práca, ktorej konečné úpravy sa robia pod mikroskopom. Vytvorenie skutočne dokonalých razidiel trvá desiatky hodín a tento čas sa nedá skrátiť, pokiaľ má byť výsledok razby skutočne dokonalý. Prechod medzi zrkadlom leštenej mincovej plochy a reliéfom musí byť ostrý a presne vymedzený. Mincovú plochu razidla je nutné následne rozleštiť do zrkadlového lesku. Vlastný proces leštenia razidiel preto prebieha veľmi zdĺhavo. Rovnako ako rytci, aj leštiči pracujú celé hodiny pod mikroskopom. Pomocou špeciálnych nástrojov, drievok a koží nanášajú na oceľové razidlo špeciálnu leštiacu pastu s obsahom diamantov rôznej hrubosti. Tú opatrnými pohybmi roztierajú a celú mincovú plochu musia po vyleštení rovnako opatrne očistiť od zbytkov leštidla. Potom celý proces znovu opakujú s leštidlom obsahujúcim diamanty nižšej hrubosti. A potom znovu a znovu. V poslednej fáze sa už leští diamantmi s priemerom jedného mikrónu. Vďaka tomu potom pri razbe vzniká pôsobivé umelecké dielo.

Medaila vyrazená lešteným razidlom.

Samotná výroba medailí a mincí sa tiež odlišuje od bežnej raziacej produkcie: razidlo udrie na každý ústrižok hneď dvakrát a vyššou silou než je obvyklé. Potom sú jednotlivé exempláre odoberané od raziaceho stroja ručne, spôsobom maximálne eliminujúcim riziko akéhokoľvek poškodenia, nie sú odhadzované do koša ako numizmaty bežnej produkcie.

Poslednou fázou výroby numizmatov v najvyššej mincovej kvalite je ich leštenie. Ani táto záverečná časť sa nedá zveriť technike. Automatizované techniky leštenia by odstránili ostrosť jednotlivých detailov v reliéfe. Navyše ani tie najmodernejšie techniky vrátane leštenia elektrónovým lúčom zďaleka nedosahujú takú kvalitu lesku, ako tradičné ručné práce.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.