Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

29. augusta 1944 bola v Banskej Bystrici zahájená jedna z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie – Slovenské národné povstanie. V boji proti nemeckým ozbrojeným vojskám, ako aj proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa, sa povstalci snažili o obnovu Česko-Slovenska ako demokratického štátu. Hlavnou ideou ich vízií bol štát naplnený spravodlivým a sociálnym usporiadaním.

Slovenský boj za slobodu vedený hlavne povstalcami a partizánmi bol výrazne medzinárodne podporený. Po boku slovenských povstalcov stálo veľa Čechov, Rusov, Ukrajincov, Maďarov a mnoho iných. Povstalecká armáda však bola po takmer dvoj mesačnom boji nemeckými jednotkami porazená.

Slovenské národné povstanie (SNP), ktoré vypuklo 29. augusta 1944, malo svoj význam nielen z politického, ale aj vojenského hľadiska.

Počet príslušníkov okupačných vojsk priamo nasadených na likvidáciu povstania nebol vysoký – maximálne 25-tisíc mužov. Oveľa väčšiu komplikáciu spôsobila nemeckému hlavnému veleniu skutočnosť, že dva mesiace nemohlo využívať slovenské komunikácie na doplňovanie a zásobovanie svojich vojsk na východnom fronte. Slovenská armáda mala na začiatku októbra 1944 takmer 60-tisíc príslušníkov (z toho asi 45-tisíc ozbrojených) a okrem nich operovalo na povstaleckom území okolo 12-tisíc partizánov (z toho asi osemtisíc ozbrojených). Povstanie bolo v prvom rade ozbrojeným vystúpením Slovákov proti cudzej okupácii.

Slovenské národné povstanie vyrástlo z domácich koreňov ako plod dlhoročného boja nekomunistických a komunistických síl proti fašizmu a totalitnému systému v rokoch 1939-1945. 29. august 1944 bol aktom systematickej politickej a vojenskej prípravy.

Národná Pokladnica pripomína výročie SNP emisiou uctenou čistým zlatom

Opäť sa blíži výročie SNP, ktoré si tento rok Národná Pokladnica pripomína medailou z jedinečnej kolekcie „História Slovenska“, ktorá bola venovaná jednej z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie – Slovenskému národnému povstaniu. Jedinečná emisia SNP, ako aj všetky medaily nasledujúce po nej, bola špeciálne navrhnutá pre zákazníkov Národnej Pokladnice.

Medaila Slovenské národné povstanie bola zušľachtená rýdzim zlatom 999/1000 a razená v tej najvyššej kvalite – lešteným razidlom.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.