Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

100. výročie vzniku Česko-Slovenska

Pripomeňme si dramatické udalosti, ktoré otvorili novú kapitolu našich dejín!

Obdobie prvej svetovej vojny

28. októbra 2018 nás čaká okrúhle výročie vzniku samostatného Česko-Slovenska. Ubehne presne 100 rokov od chvíle, kedy bola na pražskom Václavskom námestí vyhlásená pre národy bývalého Rakúska-Uhorska samostatnosť! V ten deň sa začala písať nová kapitola našich dejín. Pripomeňme si, aké udalosti tomuto zásadnému míľnika našej histórie, predchádzali.

Snahy o samostatnosť už pred 1. svetovou vojnou a vznik zahraničného odboja

M. R. Štefánik Českí a slovenskí politici spoločne s aktivistami usilovali o zrovnoprávnenie Čechov a Slovákov v rámci rakúsko-uhorskej monarchie ešte pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Túto myšlienku však ukončila vojna a následné perzekúcie zo strany mocenských orgánov monarchie. Odboj proti centrálnej nadvláde tak zostal iba v rukách exilovej vlády na čele s T. G. Masarykom. Úlohou organizácie bola spočiatku podpora TGM v zahraničných aktivitách a počas 1. svetovej vojny sa jej činnosť rozšírila o spravodajskú a konšpiračnú činnosť, ktorá mala za úlohu udržiavať spojenie medzi českým a zahraničným odbojom.

V roku 1916 bola zostavená Československá národná rada, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v odboji. Za jej založením stál T. G. Masaryk, mladý slovenský politik M. R. Štefánik a Eduard Beneš.

V roku 1917 získaval na sile tiež domáci odboj. Situácia sa menila najmä vďaka česko-slovenským légiám v zahraničí a neskôr i domácemu verejnej mienke.

Aktívne činností dosiahli Masaryk v Londýne a Beneš sa Štefánikom vo Francúzsku vyjadrení vlád Spojených štátov amerických a Francúzska o uznanie nároku česko-slovenského národa na samostatnosť.

9. augusta 1918 uznala britská vláda bojové česko-slovenské jednotky za súčasť ozbrojených síl Trojdohody.

14. októbra roku 1918 bola ustanovená česko-slovenská vláda. Funkciu prezidenta sa ujal T. G. Masaryk, E. Beneš sa stal predsedom ministerskej rady a M. R. Štefánik prvým ministrom zahraničia.

18. októbra predniesol Masaryk v Paríži slávnostné deklarácii nezávislosti, tzv. Washingtonskú deklaráciu, ktorú predtým zaslal americkému prezidentovi Wilsonovi ako Vyhlásenie nezávislosti česko-slovenského národa.

Od ranných hodín dňa 28. októbra 1918 dochádzalo ku zhromažďovaniu ľudu. Rozšírila sa informácie o Rakúsko-Uhorskom prijatí podmienok kapitulácie. Podmienky obsahovali aj uznanie autonómie národov monarchie, ktoré si ľudia vyložili ako uznanie nezávislosti. Táto správa sa stala impulzom k živelným demonštráciám, pri ktorých ľudia jasali v uliciach a ničili symboly Rakúsko-Uhorska. Národný výbor vydal vyhlásenie o vzniku republiky a prevzal kontrolu nad úradmi.

Deklarácia slovenského národa14. novembra 1918 prijalo predbežné Národné zhromaždenie vyhlásenie o zosadení Habsburskej dynastie a ustanovenia samostatnej republiky. Prezidentom bol zvolený T. G. Masaryk.

Všetky dramatické momenty, udalosti a osobnosti, ktoré prispeli k vzniku samostatnej Česko-Slovenska, budú už čoskoro zhromaždené v jedinečnej kolekcii strieborných pamätných medailí.

Deklarácia slovenského národa (známa taktiež ako Martinská deklarácia) je dokument z 30. októbra 1918, ktorý bol prijatý na zhromaždení v Martine. Týmto aktom Slováci, nezávisle na udalostiach v Prahe, oficiálne zrušili zväzok s Uhorskom. Zavŕšili tak úsilie zahraničného odboja za vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.

M. R. Štefánik

Štefánik bol zakladateľom a podpredsedom Československej národnej rady a taktiež ministrom vojny. Bol kľúčovou osobou pri založení ČSR spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom. Najväčšiu zásluhu mal na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Pomáhal pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov

Všetky dramatické momenty, udalosti a osobnosti, ktoré prispeli k vzniku samostatnej Československej republiky, budú už čoskoro zhromaždené v jedinečnej kolekcii strieborných pamätných medailí.

Viac informácií získate tu: www.pokladnica-minci.sk/prva-cast-trilogie-historii-cesko-slovenska

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.