Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Vznik obrazu milosrdného Ježiša Krista sa spája s mystickou vidinou sestry Faustiny Kowalskej, ktorú mala 22. februára v roku 1931. Prvá verzia obrazu vznikla 2. januára 1934 v litovskom meste Vilnius pod dohľadom Faustyny a jej spovedníka Michaela Sopocka. Michael Sopocko bol okrem spovedníka aj profesorom teológie na univerzite vo Vilniuse. Faustynu zoznámil so svojim kolegom, poľským univerzitným maliarom, Eugeniuszom Kazimirowským. Ten už predtým maľoval náboženské obrazy, ale táto úloha bola pre neho mimoriadne ťažká. Faustynu spolu so Sopockom konečný výsledok obrazu neuspokojil.

Neskôr však Faustyna napísala, že sa jej Ježiš Kristus zjavil ešte raz a povedal jej, že nezáleží na vonkajšej kráse obrazu, pretože skutočná krása v ňom bude ukrytá v podobe požehnania, ktoré sa dostane každému, kto na neho vzhliadne. Obraz bol vystavený v kláštore sestry Bernardíny. Druhý obraz Božieho milosrdenstva namaľoval po smrti sestry Faustyny v roku 1942 maliar Stanislaw Batowski. Maľba však počas druhej svetovej vojny zhorela.

Tretia verzia obrazu

Spišský hrad po prvýkrát uctený dvomi farbami zlataV roku 1943, päť rokov po smrti sestry Faustyny, sa poľský maliar Adolf Hyla rozhodol namaľovať tretí obraz Božieho milosrdenstva. Obrazom chcel vyjadriť svoju vďačnosť za to, že počas druhej svetovej vojny prežil on a celá jeho rodina.

Hyla dostal denník sestry Faustyny od mníšky z kláštora, kde mala zaznamenaný presný opis zjavenia Krista a dostal aj malú kópiu prvého obrazu, ktorý bol namaľovaný Kazimirowským. Verzia od Hylu bola trochu odlišná, pretože zobrazovala Ježiša Krista v pohybe a s upriameným pohľadom na diváka. Pridal pozadie s lúkou a kvetmi, ktoré však v roku 1954 premaľoval na tmavé. Pod nohy Ježiša doplnil dlažbu. Táto verzia sa stala známou po celom svete a do súčasnej doby je možno najznámejším zobrazením milosrdného Ježiša Krista. Dielo je vystavené v kláštore v Krakove.

Posolstvo obrazu

Posolstvo obrazu je ukryté v piatich symboloch, ktoré nám Ježiš Kristus ukazuje. Prvým symbolom je zdvihnutá pravá ruka, ktorá nás má požehnať, druhým symbolom sú prenikavé oči Ježiša a jeho postava, ktorá nadobúda dojem, ako keby kráčala k nám. Tretím symbolom je ľavá ruka Ježiša Krista položená na srdci, ktoré je zdrojom nekončiacej Božej milosti. Dva lúče vychádzajúce z Ježišovho srdca predstavujú štvrtý symbol. Červený lúč znázorňuje krv, ktorá je životom všetkých duší a svetlý lúč znázorňuje vodu, ktorá je symbolom odpustenia.

Obraz Božie milosrdenstvo v numizmatike

Reprodukcie slávnych obrazov na minciach sú medzi zberateľmi veľmi žiadané vďaka použitej technológii i kráse umeleckých diel. Špeciálny záujem predstavujú náboženské témy. Aj obraz Božie milosrdenstvo a jeho fascinujúci príbeh sa stal námetom oficiálnej mince, o ktorej môžete nájsť viac informácií tu:
www.narodnapokladnica.sk/bozie-milosrdenstvo

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.