Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Oltár v Levoči, nazývaný aj Oltár majstra Pavla, je neskorogotická pamiatka, dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty. Je najcennejším a najobdivovanejším chrámovým artefaktom na Slovensku. So svojou výškou 18,62 metra je najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete. Jeho stvoriteľom bol umelec, rezbár Majster Pavol, ktorý sa usadil v Levoči približne okolo roku 1500. Podľa historikov sa len predpokladá, že predtým pracoval v jednej z nemeckých rezbárskych dielní. Nezachovali sa o ňom totiž žiadne písomné správy.

Oltár majstra PavlaLegenda hovorí, že sám Majster Pavol umiestnil svoju podobizeň do jeho presláveného diela, najväčšom drevenom gotickom oltári na svete. Akoby sám tušil, že sa o ňom nezachová príliš veľa informácií. Archivár na dôchodku a znalec levočskej histórie, Ivan Chalupecký, sa tiež prikláňa k názoru, že ide o podobizeň svetoznámeho umelca. Majster Pavol sedí na oltári po pravej ruke sv. Jakuba a pravdepodobne stvárňuje sv. Ondreja.

Rovnaké presvedčenie majú aj v levočskom múzeu, ktoré sídli v dome, kde majster býval a majú v ňom aj presnú kópiu výjavu Poslednej večere z kostola.

Hlavný oltár z kostola sv. Jakuba v Levoči je nádherným dielom, v ktorom sa snúbi spojenie architektúry, sochárstva, maliarstva, ako aj umenie dekorácie. Umelecky vyobrazuje scény z Poslednej večere, ďalej sochy Madony, svätého Jána a svätého Jakuba. Na vnútorných stranách otváracích krídel oltára sa nachádzajú dva reliéfy usadené nad sebou. Jeden z nich tvorí scéna apoštolov, ktorí odchádzajú hlásať evanjelium, druhý obsahuje výjavy zo života Jána Evanjelistu. Na vonkajšej časti krídel oltára sa nachádza osem veľkých tabúľ, na ktorých sú namaľované Kristove pašie. V skrini hlavného oltára sa nachádzajú tri veľké sochy – Mária, Jakub a Ján Evanjelista, taktiež od Majstra Pavla. Znázorňujú prejav dokonalej umelcovej techniky.

Kópia výjavu Poslednej večere

 

Rímskokatolícky farský kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Dodnes slúži veriacim na bohoslužby ako farský chrám bývalého kráľovského mesta Levoče. Má veľmi bohatú históriu a nachádzajú sa tu mnohé umelecké pamiatky. Kostol je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu, Apoštolovi, ochrancovi bojovníkov, pútnikov a robotníkov. Od roku 1965 je samotný kostol aj jeho interiérové vybavenie vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.