Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

Korunovácia Márie Terézie za uhorskú kráľovnú bola významnou prvou udalosťou, ktorou vstúpila do sveta panovníkov. Najväčšiu podporu dostala napriek očakávaniu u uhorských magnátov. Tí ju uznali za otcovu nástupníčku a súhlasili s jej korunovaním za kráľovnú.

Na korunovačnú slávnosť prišla Mária Terézia už 20. júna 1741 s manželom a malým sprievodom. V Bratislave sa v ten deň sústredila celá elita Uhorska. Slávnosť sa začala o ôsmej hodine ráno, keď sa korunovačný sprievod pohol z Bratislavského hradu.

Korunovácia Márie Terézia v bratislavskom Dóme sv. Martina

Korunovanie mladej a na panovanie len málo pripravenej Márie Terézie sa konalo v Chráme svätého Martina podľa starého zaužívaného ceremoniálu. Ostrihomský arcibiskup ju korunoval za uhorskú kráľovnú presne tak, ako to dovtedy prináležalo len kráľom. Do pravej ruky jej vložil žezlo, do ľavej krajinské jablko a spoločne s palatínom jej na hlavu položil svätoštefanskú korunu ako symbol moci. Stavy počas vzdávania holdu kráľovnej ju oslovovali menom domina et rex, čiže „naša kráľovná a kráľ“. Prítomní trikrát zvolali: „Vivat Rex!” – Nech žije kráľ! a zaznelo tedeum. Korunovačná omša bola veľkolepá. Zúčastniť sa na nej smeli len najvyššie postavení uhorskí cirkevní a svetskí magnáti. Po obrade korunovácie pasovala nová uhorská kráľovná rytierov a zložila prísahu vlasti. Po prísahe a slávnostnej omši Mária Terézia na koni viedla sprievod cez mesto. Prefekt kráľovskej komory na konci sprievodu rozhadzoval strieborné korunovačné toliare. Kráľovná bola potom kočom odvezená na korunovačný pahorok pri brehu Dunaja. Podľa starobylého zvyku uhorská kráľovná vystúpila na koni na vrch pahorka a zložila prísahu na ochranu krajiny symbolickým švihnutím meča na štyri svetové strany na znak odhodlania brániť krajinu. Kráľovná si už teraz mohla byť istá vo vernosti Uhorska.

Mária Terézia na korunováciu nikdy nezabudla a mala k Bratislave srdečný vzťah.

Bratislava ako korunovačné mesto

Nie je veľa miest, ktoré sa môžu pyšniť tým, že sa v ňom konali korunovačné slávnosti. História bratislavských korunovácií trvala dlhých 267 rokov. Bolo tu korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovná a 7 kráľových manželiek, ktorí boli zároveň českými kráľmi, nemeckými kráľmi a honosili sa i cisárskou korunou Svätej rímskej ríše nemeckého národa.

Dóm sv. Martina je rozmermi aj významom najväčšou chrámovou stavbou Bratislavy. Má za sebou viac ako sedemstoročnú históriu. Počiatky jeho stavby siahajú až do roku 1221, kedy ho začali stavať ako románsku baziliku, ktorú v priebehu 14. a 15. storočia nahradil gotický chrám s troma rovnako vysokými loďami.

Doba vlády Márie Terézie predstavuje obdobie najväčšieho rozvoja mesta, kedy sa Bratislava stala najvýznamnejším mestom celého Slovenska a Uhorska. Hrad sa stal reprezentačným kráľovským sídlom a strediskom spoločenského a politického života.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.