Výjav z obrazu korunovácie Márie Terézie, ktorý bol predlohou pre návrh medaily25. júna 1741 bola v Dóme sv. Martina v Bratislave korunovaná Mária Terézia za Uhorskú kráľovnú. Slávnosť sa uskutočnila so zvyčajnou pompou, bola však oveľa nápadnejšia ako ostatné. Po troch storočiach vlády mužov malo Uhorsko znova kráľovnú. Pre zhromaždený ľud upiekli na predmestiach volov. Zo zvláštnej fontány tieklo červené a biele víno. Korunovačný snem zvolil pred korunováciou aj nového palatína. Stal sa ním prešporský gróf Ján Pálffy, ktorého voľbu panovnícka potvrdila. Prímas arcibiskup knieža Imrich Esterházy korunoval Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnú. Do pravej ruky jej dal žezlo, do ľavej krajinské jablko a spolu s palatínom Pálffym jej položil na hlavu korunu. Panovnícka dostala od uhorských stavov aj kráľovský korunovačný dar – 100 000 zlatých dukátov. Bratislavský hrad sa stal kráľovskou rezidenciou a mesto dosiahlo za dvesto rokov, kedy bolo metropolou Uhorska, najväčší rozvoj. Za kráľovnú Čiech bola korunovaná 12. mája 1743.

Pri príležitosti korunovácie Márie Terézie sa Národná Pokladnica rozhodla emitovať medailu razenú do 1 kilogramu rýdzeho striebra. Vzdávame tak hold prvej žene, ktorá usadla na uhorský trón.

275. výrocie korunovácie Márie Terézie