Euromince - Fínsko, Nemecko, Španielsko

Sada pamätných euromincí

Sada pamätných euromincí  - Fínsko 2011, Nemecko 2009, Španielsko 2005

Sada pamätných euromincí - Fínsko 2011, Nemecko 2009, Španielsko 2005

Emisie upevnené na unikátnej zberateľskej karte.

Jednotlivý produkt Posledné kusy
29,90 € 21,90 €

Národná pokladnica prináša jedinečnú možnosť získať sadu 3 pamätných euromincí.

Fínsko 2011

Minca vydaná pri príležitosti 200. výročia založenia fínskej centrálnej banky (Suomen Pankii) nesie motív labute – fínskeho národného vtáka. Rok vydania „2011“ a rok „1811“, v ktorom ruský cár Alexander I. rozhodol o zriadení „úradu pre výmenu peňazí, úvery a vklady“ vo fínskom meste Turku. Bola to prvá fínska banka.

Nemecko 2009

Na nemeckej pamätnej eurominci je zobrazený Chrám svätého Ľudovíta, symbol Saarbrückenu, hlavného mesta Sárska. Za východnou fasádou sa vypína špička veže so zvonmi. Uhol pohľadu, ktorý umelec Friedrich Brenner zvolil, zdôrazňuje barokovú masívnosť. Pod chrámom je názov krajiny „SAARLAND“ a písmeno symbolizujúce mincovňu.

Španielsko 2005

Celý názov motívu španielskej pamätnej mince je „400 rokov od prvého vydania románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantesa“.Na pamätnej eurominci je zobrazený „rytier smutnej postavy“ Don Quijote držiaci kopiju. V pozadí vidno veterné mlyny patriace do románu.

Všetky tri emisie získate upevnené na unikátnej zberateľskej karte, ktorá obsahuje zaujímavé informácie o motíve a emitujúcej krajine.

29,90 € 21,90 €
Kvalita:
Obehová
Nominálna hodnota:
2 €

Dvojeurové pamätné mince patria medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie medzi európskymi zberateľmi. Krásne motívy, ktoré jednotlivé krajiny vydávajú každý rok, sú venované tým najdôležitejším udalostiam a najzaujímavejším osobnostiam. Predstavujú unikátny náhľad do histórie jednotlivých krajín Európy. Zaujímavosťou sú tiež emisie so spoločným motívom, ktoré vydávajú všetky krajiny EÚ a pripomínajú si tak dôležité míľniky Európskej únie, napr. 50. výročie Rímskych zmlúv alebo 10 rokov od zavedenia eura.

Len veľmi výnimočne, pri tých najvýznamnejších udalostiach spoločných pre Európsku úniu, sa jednotlivé členské krajiny zhodnú na spoločnej emisii 2eurovej mince. Všetky krajiny eurozóny vyrazia 2-eurovú mincu so spoločným motívom na „národnej strane“. V ostatných prípadoch je táto strana mince venovaná lokálnym a národným motívom.

Národná pokladnica prináša jedinečnú možnosť získať sadu 3 pamätných euromincí.

Fínsko 2011

Minca vydaná pri príležitosti 200. výročia založenia fínskej centrálnej banky (Suomen Pankii) nesie motív labute – fínskeho národného vtáka. Rok vydania „2011“ a rok „1811“, v ktorom ruský cár Alexander I. rozhodol o zriadení „úradu pre výmenu peňazí, úvery a vklady“ vo fínskom meste Turku. Bola to prvá fínska banka.

Nemecko 2009

Na nemeckej pamätnej eurominci je zobrazený Chrám svätého Ľudovíta, symbol Saarbrückenu, hlavného mesta Sárska. Za východnou fasádou sa vypína špička veže so zvonmi. Uhol pohľadu, ktorý umelec Friedrich Brenner zvolil, zdôrazňuje barokovú masívnosť. Pod chrámom je názov krajiny „SAARLAND“ a písmeno symbolizujúce mincovňu.

Španielsko 2005

Celý názov motívu španielskej pamätnej mince je „400 rokov od prvého vydania románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantesa“.Na pamätnej eurominci je zobrazený „rytier smutnej postavy“ Don Quijote držiaci kopiju. V pozadí vidno veterné mlyny patriace do románu.

Všetky tri emisie získate upevnené na unikátnej zberateľskej karte, ktorá obsahuje zaujímavé informácie o motíve a emitujúcej krajine.

29,90 € 21,90 €
Špecifikácia
Kvalita:
Obehová
Nominálna hodnota:
2 €

Dvojeurové pamätné mince patria medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie medzi európskymi zberateľmi. Krásne motívy, ktoré jednotlivé krajiny vydávajú každý rok, sú venované tým najdôležitejším udalostiam a najzaujímavejším osobnostiam. Predstavujú unikátny náhľad do histórie jednotlivých krajín Európy. Zaujímavosťou sú tiež emisie so spoločným motívom, ktoré vydávajú všetky krajiny EÚ a pripomínajú si tak dôležité míľniky Európskej únie, napr. 50. výročie Rímskych zmlúv alebo 10 rokov od zavedenia eura.

Len veľmi výnimočne, pri tých najvýznamnejších udalostiach spoločných pre Európsku úniu, sa jednotlivé členské krajiny zhodnú na spoločnej emisii 2eurovej mince. Všetky krajiny eurozóny vyrazia 2-eurovú mincu so spoločným motívom na „národnej strane“. V ostatných prípadoch je táto strana mince venovaná lokálnym a národným motívom.