Hoci Československo získalo vlastnú menu len pár mesiacov po svojom vzniku, cesta ku korune nebola ľahká. Po rozpade Rakúsko-Uhorska zostali na našom území rakúske koruny. Mena sa začala čoskoro znehodnocovať a bolo treba sa jej zbaviť. Novú menu na území Československej republiky ustanovil zákon číslo 84 z 25. februára 1919. Bola označená ako Koruna československá a nadväzovala na názov pôvodnej rakúsko-uhorskej meny.

Na počesť 100. výročia založenia československej meny vyrazila Národná Pokladnica pamätnú medailu vyrazenú do 2 uncí čistého striebra (62,2 g). Tento unikát s priemerom 50 mm bol vyrazený v najvyššej kvalite razby (tzv. Proof quality) špeciálnym lešteným razidlom. Vďaka tomuto spôsobu spracovania sú zreteľne viditeľné aj tie najmenšie detaily.

  • Hlavným motívom averzu je prvá československá jednokorunová minca, s odpisom po obvode.

  • Reverz takisto vyobrazuje prvú československú jednokorunovou mincu s lipovými listami po obvode.

Pamätný numizmat podlieha prísnej limitácii. Iba 999 strieborných medailí je k dispozícii pre celý svet! Výnimočnosť pamätného numizmatu navyše podčiarkuje individuálne číslo na hrane, ktoré súčasne potvrdzuje aj striktnú limitáciu tejto krásnej medaily.

Medaila, uctievajúca 100. výročie vzniku samostatnej slovenskej meny je uložená v elegantnej drevenej kazete. Súčasťou zásielky je tiež Certifikát autentickosti, potvrdzujúci všetky parametre numizmatu.

Rezerváciou získate:

  • 2 unce rýdzeho striebra (62,2 g)
  • Záruku najvyššej kvality razby (proof)
  • Istotu veľmi nízkej limitácie, len 999 kusov
  • Individuálne číslovanie na hrane
  • Elegantnú drevenú kazetu a Certifikát autentickosti

Špecifikácia
Kov:
Rýdze striebro 999/1000
Priemer:
50 mm
Hmotnosť:
2 unce (62,2 g)
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby - leštené razidlo
Autor návhu:
Jiří Průcha
Krajina pôvodu:
Slovensko
Rok emisie:
2018
Limitácia:
999 ks

Platnú menu na území Československej republiky ustanovil zákon číslo 84 z 25. februára 1919. Bola označená ako Koruna československá a nadväzovala na názov pôvodnej rakúsko-uhorskej meny. Na československom území nebol žiadny historický vzťah k názvu koruna, takže sa uvažovalo nad názvami ako sokol, lev, groš atď. Nakoniec zostalo označenie koruna so skratkou Kč.

Po prijatí zákona boli uzavreté štátne hranice a počas prvej polovice marca 1919 boli rýchlo stiahnuté a okolkované rakúsko-uhorské bankovky, ktoré boli postupne menené za prvé československé štátovky. Štátovka je označenie bankovky, ktorú nevydala Národná banka, ktorá v čase vzniku prvej meny ešte neexistovala. Prvé štátovky boli vydané štátom prostredníctvom Bankového úradu ministerstva financií. Pretože novovzniknuté Československo nedisponovalo žiadnym zlatom, vznikla československá mena ako papierová nekrytá mena. Prvým platidlom bola 100 korunová Štátovka z 15. apríla 1919. Prvými mincami boli 20 a 50 halier. Jednokorunová Štátovka bola daná do obehu 24. septembra 1919. Na rube niesla zoskupenia symbolov všetkých krajinských častí republiky - Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska. Prvá korunová minca bola do obehu uvoľnená v roku 1922.

Mince sa začali raziť zo zlúčeniny medi a niklu. Meďniklové koruny boli razené v Kremnici v rokoch 1922-1925, 1929, 1930, 1937 a 1938. vyrazených bolo viac než 115 mil. kusov. V obehu boli 25 rokov. Po zániku ČSR v marci 1939 meďniklové 1koruny dočasne platili v Slovenskej republike do konca februára 1941, v protektoráte Čechy a Morava do 31. júla 1941 a v obnovenom Československu až do konca mája 1947.

Aj napriek rýchlosti, s akou nová mena vznikala, boli jej bankovky považované za jedny z najkrajších. Spolupracovali na nich napr. Alfons Mucha, Max Švabinský či Otakar Španiel.

Áno, objednávam si medailu 100. výročie československej meny za cenu € 279 (+ € 4,90 poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.