Prvý Štvorzlatník cisára Františka Jozefa I. bol vyrazený roku 1870. Áno, táto ponuka sa týka originálnej historickej zlatej mince s rýdzosťou 900/1000.

Minca je vôbec prvým zlatým Štvorzlatníkom s podobizňou Františka Jozefa. V nasledujúcich rokoch sa razba každoročne opakovala a to až do roku 1892. Mince sa drobne líšili vo vyobrazení hlavy panovníka.

Zaujímavosťou je uvedená dvojaká nominálna hodnota, vyjadrená v guldenoch a frankoch zároveň. Priemer mince je 19 milimetrov a hmotnosť 3,22 gramu. Hrana je vrúbkovaná. Národná Pokladnica ručí za kvalitu a zachovalosť tejto originálnej historickej zlatej mince, klasifikovanej ako veľmi dobrá.

  • Na averze je vyobrazený mladý portrét samotného cisára Františka Jozefa I . Okolo jeho hlavy je vyrytý nápis "Ferencz József Aj a ďalej skratky krajín, ktorým vládol. Ve spodnbej čiasti je ďalšia skratka, "KB", ktorá označuje razby v mincovni Kremnica. Na reverze mince je vyobrazený znak Maďarska a v okruží nápisy "MAGYAR Királyság".

  • V dolnej časti reverznej strany je uvedený rok razbou 1870 a po stranách je uvedená nominálna hodnota 10 Fr (franky) a 4 Frt (forinty).

Razba prebehla v slávnej, dnes slovenskej mincovni Kremnica.. História mincovne siaha až do 14. storočia a dodnes razí štátne platidlá, pamätné medaily a mince.

Zaujímavosťou je uvedená dvojaká nominálna hodnota, vyjadrená vo forintoch a frankoch zároveň. Priemer mince je 19 milimetrov a hmotnosť 3,22 gramu. Hrana je vrúbkovaná. Národná Pokladnica ručí za kvalitu a zachovalosť tejto originálnej historickej zlatej mince, klasifikovanej ako veľmi dobrá.

Objednávkou získate:

  • Originálnu historickú mincu z roku 1870
  • 3,22 gramu zlata (900/1000)
  • Garanciu zachovalosti mince
  • Certifikát autentickosti & drevenú kazetu

Historický exemplár je vložený do štvorcovej archivačnej kapsule a spolu s ňou uložený do reprezentatívneho boxu. Neoddeliteľnou súčasťou zásielky je Certifikát autentickosti, ktorý potvrdzuje všetky vyššie uvedené parametre.

František Jozef I.,

cisár rakúsky, kráľ český a uhorský kráľ lombardský, benátsky, dalmátsky, chorvátsky a slavonský sa ujal vlády vo svojich osemnástich rokoch dňa 2. decembra 1848 v Olomouci a vládol až do svojej smrti (teda do novembra 1916). Bol symbolom reakčnej formy vlády nazývanej Bachov neoabsolutizmus. Stal sa tiež jedným z najdlhšie vládnucich panovníkov na svete a dožil sa tiež najvyššieho veku zo všetkých habsburgovských panovníkov (86 rokov).

Politicky sa František Jozef I. najprv prezentoval ako totalitný vládca. Navyše v prvých rokoch podliehal mladý panovník vplyvu svojej matky, ambicióznej arcivojvodkyni Žofii Bavorskej. V roku 1849 krvavo potlačil revolúciu v Uhorsku. Následne sa stal symbolom reakčnej formy vlády nazývanej ako Bachov neoabsolutizmus (podľa rakúskeho ministra vnútra Alexandra von Bacha), ktorý sa v podstate snažil o posilnenie integrácie Rakúska a jeho ďalšiu centralizáciu. Staval sa nepriateľsky k všetkým demokratizačným snahám. Avšak je tiež spojený s radom reforiem, ktoré okrem iného umožnili veľký rozvoj priemyslu a bankovníctva. Jedným z dokladov, dokazujúcich cisárovo totalitné jednanie bolo nariadenie deportovať významného českého žurnalistu Karla Havlíčka Borovského do juhotyrolského Brixenu. To sa stalo v decembri roku 1851 bez akéhokoľvek súdneho konania.

V roku 1860 vydal František Jozef I. tzv. Októbrový diplom, ktorý otvoril cestu k reforme Rakúska v konštitučnej monarchii. Postupne si zvykal na rolu konštitučného panovníka, ktorá síce nezodpovedala jeho zmýšľaniu, ale postupne si na ňu privykol a prispôsobil sa. Stal sa skôr mužom kompromisu než zástancom tvrdej politickej línie. Ústava z decembra 1867 stanovila jasné právomoci cisára a kráľa, ktorý sa stal symbolom jednoty dvojštátia Rakúsko-Uhorska. Toto obdobie bolo tiež dobou vzostupu jeho popularity. Zatiaľ čo v roku 1848 bol symbolom nepopulárnej reakcie a v roku 1853 na neho bol dokonca spáchaný atentát. Po roku 1867 sa starnúci František Jozef I. stal najpopulárnejším členom dynastie a rešpektovaným monarchom, čo iste súviselo s jeho novou politickou líniou kompromisu a opatrným zasahovaním do politického života monarchie.

Áno, objednávam si zlatú mincu Štvorzlatník Františka Jozefa I. za cenu € 399 (+ 4,99 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Peniaze nezasielam dopredu, zlatá minca bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Nepodstupujem tým žiadne riziko, mincu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. V takom prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola minca zakúpená. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Ponuka platí do vypredania zásob. Kompletné obchodné podmienky nájdete na www.narodnapokladnica.sk. Ako náš existujúci zákazník ste boli informovaní o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje a v našich všeobecných obchodných podmienkach (nová verzia od 25. 5. 2018 z dôvodu prijatia novej legislatívy).

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Zlato (900/1000)
Priemer:
19 mm
Hmotnosť:
3,22 g
Kvalita:
Velmi dobrá
Dvojaká nom. hodnota:
10 Fr (franky) a 4 Frt (forinty)
Mincovňa:
Kremnica
Krajina pôvodu:
Rakúsko-Uhorsko
Rok emisie:
1870 (prvoražba)