165. výročie Ľudovíta Štúra - národný buditeľ a kodifikátor slovenského jazyka

Otec spisovnej slovenčiny uctený rýdzim zlatom!

S hrdosťou Vám predstavujeme pamätnú medailu zušľachtenú 24-karátovým zlatom s motívom slovenskej národnej legendy - Ľudovíta Štúra. Je razená v najvyššej kvalite a nájdete ju len v ponuke Národnej Pokladnice!

Ľudovít Štúr (1815 – 1856) bol najvýznamnejšou osobnosťou slovenského národného obrodenia, ktoré sa odohralo primárne v polovici 19. storočia. jeho 165. výročie úmrtia si pripomíname práve v tomto roku. Otázka nastolenia spisovnej slovenčiny sa formovala u Štúra už dlhší čas. Vyslovil želanie, aby Česi a Slováci našli kompromisnú cestu pri riešení jednotného československého jazyka. Predpokladalo to ochotu k ústupkom zo slovenskej i českej strany. Keďže českí lingvisti podobnú ochotu nepreukázali, a aj Štúrove názory na slovenčinu sa časom sformovali do novej konkrétnej koncepcie, rozhodol sa spolu so svojimi prívržencami pre novú formu spisovného jazyka, ktorý by v jednotnej reči spojil katolíkov aj evanjelikov.

Na reverze medaily vidíme portrét Ľudovíta Štúra. Medailu dopĺňa meno stvárnenej postavy a roky jeho života. Averz zdobí umelecky stvárnený znak Slovenskej republiky uprostred a názov kolekcie po obvode.

Teraz Vám tento skvost ponúkame za zvýhodnenú cenu len 19,95 eur a POŠTOVNÉ NEPLATÍTE!

Objednaním numizmatu získate:

  • Medailu zušľachtenú 24-karátovým zlatom
  • Certifikát autentickosti potvrdzujúci kvalitu medaily
  • Najvyššiu kvalitu razby - leštené razidlo
  • Zvýhodnenú cenu prvej medaily v kolekcii - iba € 19,95
  • Ušetríte € 20 a poštovné neplatíte!
Špecifikácia
Kov:
Základný kov
Priemer:
40 mm
Hmotnosť:
29 g
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby - leštené razidlo
Krajina :
Slovensko
Rok:
2021
Limitácia:
2000 zbierok

Kolekcia pamätných medailí

„Najväčšie osobnosti slovenského národa“

Certifikát autentickosti a Osvedčenie o vlastníctve

Nič neovplyvnilo našu históriu viac, ako velikáni národa - najväčšie osobnosti Slovenska, pôsobiace v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. Kolekcia pamätných medailí je venovaná najväčším a najznámejším osobnostiam histórie nášho národa.

Zbierku otvára medaila Ľudovít Štúr, venovaná významnej slovenskej osobnosti. Objednaním tohto numizmatu si zabezpečíte jedinečnú príležitosť získať tiež medaily s motívom mnohých ďalších významných osobností, ako Martina Kukučína, Pavla Dobšinského, M. R. Štefánika, Ľudmily Podjavorinskej a ďalších.

Ku kolekcii ZADARMO prijmete:

  • Certifikát autentickosti ku každej medaile
  • Individuálne číslované Osvedčenie o vlastníctve kolekcie
  • Elegantnú drevenú kazetu na bezpečné uloženie a prezentovanie numizmatov
  • Zberateľské rukavice
  • Právo na prednostné odoberanie numizmatov z kolekcie

Každá z medailí patriacich do kolekcie bola navrhnutá a vyrazená špeciálne na zákazku Národnej Pokladnice. Kolekcia obsahuje 24 medailí. Všetky sú zušľachtené 24-karátovým zlatom a razené v najvyššej kvalite – lešteným razidlom. Ku každému exempláru je pripojený Certifikát autentickosti poskytujúci záruku pravosti, rýdzosti vzácneho kovu a najvyššej kvality razby.

Pozor, ponuka je prísne limitovaná!

Áno, chcem začať zbierať pozlátené pamätné medaily Najväčšie osobnosti slovenského národa. Objednávam si prvú medailu Ľudovít Štúr za zvýhodnenú cenu iba € 19,95 vrátane poštovného a balného (namiesto € 39,95). Peniaze nezasielam dopredu, pozlátená medaila Ľudovít Štúr zo základného kovu bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Pokiaľ si medailu Ľudovít Štúr ponechám, objednám si tak ďalšie pamätné medaily z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa. Tie budem dostávať približne raz za mesiac, každú za cenu € 39,95 (+ € 3,95 poštovné a balné). Každú pozlátenú medailu môžem vrátiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola pamätná medaila zakúpená. Zbieranie pamätných medailí z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa môžem kedykoľvek ukončiť. O svojom rozhodnutí ukončiť zbieranie musím bezodkladne informovať Národnú Pokladnicu písomne, telefonicky alebo emailom.

Táto ponuka je platná do 31. 12. 2023, pokiaľ nedôjde k vypredaniu zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku pamätných medailí z kolekcie Najväčšie osobnosti slovenského národa a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu kolekcie. Po ukončení objednávky Vám už nebudú ďalšie medaily z kolekcie zasielané. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.