140. výročie Milana Rastislava Štefánika

Získajte numizmatický album a medailu ZADARMO

Predstavujeme medailu venovanú hrdinovi slovenských dejín, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Tento rok si totiž pripomíname 140. výročie narodenia tohto velikána, ktorý významne ovplyvnil naše dejiny a zásadným spôsobom sa pričinil o vznik Československa.

Numizmat je zušľachtený 24-karátovým zlatom a razený v najvyššej kvalite razby. Dnes Vám ho ponúkam za zvýhodnenú cenu € 19,95 a poštovné hradíme za Vás!

To nie je všetko - darčeky pre Vás!

Objednávkou zároveň získate prekrásnu medailu venovanú spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Autorom návrhu je talentovaný slovenský medailér, Mgr. Art. Miroslav Hric, ArD. Ďalším darčekom je nový unikátny numizmatický album venovaný spoločnej ceste Slovákov a Čechov. Pre Vás úplne ZADARMO!

Dnešnou objednávkou teda získate:

Medailu M. R. Štefánik zušľachtenú 24-karátovým zlatom + ďalšiu medailu venovanú spoločnému štátu ČSR + nový numizmatický album = to všetko len za € 19,95!

Svojou včasnou objednávkou získate:

  • Medailu M. R. Štefánik zušľachtenú 24-karátovým zlatom
  • Certifikát autentickosti potvrdzujúci všetky parametre numizmatu
  • DARČEK – medailu venovanú spoločnému štátu Slovákov a Čechov
  • Jedinečný numizmatický album k uloženiu numizmatov ZADARMO
  • Najvyššiu kvalitu razby

Doterajší záujem o túto vzácnu pripomienku na jednu z najdôležitejších udalostí našich dejín prekonal všetky naše očakávania. Odporúčam preto objednať hneď, predtým, než bude pamätná medaila “M. R. Štefánik“ úplne vypredaná.

Objednávkou si zároveň zabezpečíte miesto na rezervačnom zozname nového albumu, čím získate aj právo vyzbierať všetky medaily zbierky.

Kolekcia „Spoločný štát Čechov a Slovákov“

Objednaním medaily „M. R. Štefánik“ si zaistíte právo vyzbierať ďalšie 4 medaily zušľachtené 24-karátovým zlatom patriace do numizmatického albumu, ktorý získate od Národnej Pokladnice zadarmo.

Ďalšie numizmaty sú venované zásadným míľnikom histórie Česko-Slovenska - Edvardovi Benešovi, Slovenskému národnému povstaniu, Karpatsko-duklianskej operácii a Domácemu odboju. Tieto medaily, razené v najvyššej kvalite razby, budete dostávať približne v mesačných intervaloch za cenu € 39,95 (+ € 3,95 poštovné a balné), každú spolu s Certifikátom autentickosti.

Ďalšie numizmaty a jedinečný numizmatický album k ich uloženie

Nepodstupujete žiadne riziko, zbieranie môžete kedykoľvek ukončiť. Dokonca môžete každú medailu vrátiť do 14 dní od jej prijatia, pričom Vám Národná Pokladnica vráti nákupnú cenu zakúpeného numizmatu.

Motívy pamätných medailí v zbierke „Spoločný štát Čechov a Slovákov“ navrhli poprední českí a slovenskí medailéri Mgr. Art. Miroslav Hric, ArD. a Vladimír Oppl.

Pre najrýchlejšiu objednávku využite našu zákaznícku linku 0850 606 009.

Áno, chcem začať zbierať medaily zo zbierky „Spoločný štát Čechov a Slovákov“. Objednávam si prvú medailu M. R. Štefánik za cenu iba € 19,95 vrátane poštovného a balného. Peniaze nezasielam dopredu, medaila zo základného kovu M. R. Štefánik zušľachtená 24-karátovým zlatom bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Pokiaľ si medailu ponechám, objednám si tak ďalšie numizmaty zušľachtené zlatom z kolekcie Spoločný štát Čechov a Slovákov. Tie budem dostávať približne raz za mesiac, každú za cenu € 39,95 (+ € 3,95 poštovné a balné). Každú medailu môžem vrátiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola medaila zakúpená. Zbieranie medailí z kolekcie Spoločný štát Čechov a Slovákov môžem kedykoľvek ukončiť. O svojom rozhodnutí ukončiť zbieranie musím bezodkladne informovať Národnú Pokladnicu písomne, telefonicky alebo emailom.

Táto ponuka je platná do 31. 12. 2020, pokiaľ nedôjde k vypredaniu zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku medailí z kolekcie Spoločný štát Čechov a Slovákov a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu kolekcie. Po ukončení objednávky Vám už nebudú ďalšie medaily z kolekcie zasielané. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Meď
Zušľachtenie:
24-karátové zlato
Priemer:
40 mm
Hmotnosť:
29 g
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby
Krajina pôvodu:
Slovensko
Rok razby:
2019
Limitácia:
1918 zbierok