500. výročie dokončenia veľdiela Majstra Pavla z Levoče!

Slávny Oltár z Levoče vo večnom zlate!

Oltár Majstra Pavla z Levoče patrí právom medzi kultúrne a historické dedičstvo Slovenska. Svojou majestátnosťou už dávno presiahol hranice svojho regiónu, ale dokonca aj krajiny. Od roku 1965 sa stal národnou kultúrnou pamiatkou.

Jeho odkaz je zvečnený na pamätnej medaile razenej do 14-karátového zlata. Razba v najvyššej kvalite umožňuje vyniknúť aj tým najmenším detailom tejto prekrásnej emisie. Má za cieľ uchovať jeho dedičstvo aj pre ďalšie generácie.

Averz medaily zdobí najslávnejší výjav Poslednej večere, ktorý sa nachádza na oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Autorom je známy rezbár Majster Pavol z Levoče. Oltár je známy nielen na Slovensku, ale pýši sa aj prívlastkom - svetové dedičstvo. Ústredným motívom reverzu medaily sú Vysoké Tatry, ktoré predstavujú symbol Slovenskej republiky spolu so svojím charakteristickým Lomnickým štítom. Motív je doplnený o vyobrazenia ornamentov čičmianskej ľudovej architektúry

Touto medailou si pripomíname jubilejné 500. výročie dokončenia tohto nášho slávneho historického diela, ktoré oslávime v roku 2017. Vďaka tejto výnimočnej zlatej kolekcii si budete môcť pripomenúť najdôležitejšie okamihy histórie a národných pamiatok Slovenska.

Objednávkou medaily získate:

  • 14-karátové zlato
  • Zvýhodnenú cenu € 70,95 (namiesto € 140,95)
  • Certifikát autentickosti
  • Najvyššiu kvalitu razby – leštené razidlo

Teraz práve máte jedinečnú šancu si objednať tento prekrásny unikát len za 70,95 €! K medaile je priložené osvedčenie o pravosti obsahujúce podrobný popis emisie a garantujúce všetky jej kvality.

Zlaté dominanty Slovenska

Zlatá medaila pripomínajúca Oltár Majstra Pavla z Levoče, otvára jedinečnú kolekciu Zlaté dominanty Slovenska, ktorá je razená do 14-karátového zlata.

Zberateľskú hodnotu tejto kolekcie zvyšuje aj jej obmedzené množstvo, ktoré predstavuje pre celý svet iba 500 kolekcií!

Súčasťou kolekcie Zlaté dominanty Slovenska je jedinečné príslušenstvo ZADARMO:

Súčasťou kolekcie Zlaté dominanty Slovenska je jedinečné príslušenstvo ZADARMO

  • Certifikát autentickosti ku každej medaile potvrdzujúci pravosť emisie a rýdzosť drahého kovu
  • Luxusnú kazetu k prezentácii a bezpečnému uloženiu Vašich cenných numizmatov
  • Individuálne očíslované Osvedčenie o vlastníctve zaručujúce kompletnosť kolekcie
  • Pozlátený štítok s Vašim menom a číslom Vašej kolekcie
  • Ozdobnú dečku ako dekoráciu k Vašej zberateľskej kazete

Kolekcia Zlaté dominanty Slovenska obsahuje medaily s našimi najslávnejšími klenotmi, ktoré sa významne podieľajú na prírodnom a kultúrnom dedičstve Slovenska. Vo Vašej zbierke sa budú vynímať také skvosty ako napríklad Čičmany, Spišský Hrad alebo Kriváň.

Slovenské klenoty po prvýkrát spolu v jednej kolekcii:

Zlaté pamätné medaily Čičmany, Spišský hrad a Kriváň

Áno, chcem začať zbierať zlaté pamätné medaily Zlaté dominanty Slovenska. Objednávam si prvú medailu Oltár Majstra Pavla z Levoče za zvýhodnenú cenu iba € 70,95 vrátane poštovného a balného (namiesto € 140,95). Peniaze nezasielam dopredu, zlatá medaila Oltár Majstra Pavla z Levoče bude hradená pri odbere dobierky poštovnému doručovateľovi. Pokiaľ si medailu Oltár Majstra Pavla z Levoče ponechám, objednám si tak ďalšie pamätné medaily z kolekcie Zlaté dominanty Slovenska. Tie budem dostávať približne raz za mesiac, každú za cenu € 140,95 (+ € 3,95 poštovné a balné). Každú zlatú medailu môžem vrátiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade mi Národná Pokladnica s.r.o. vráti čiastku, za ktorú bola pamätná medaila zakúpená. Zbieranie pamätných medailí z kolekcie Zlaté dominanty Slovenska môžem kedykoľvek ukončiť. O svojom rozhodnutí ukončiť zbieranie musím bezodkladne informovať Národnú Pokladnicu písomne, telefonicky alebo emailom.

Táto ponuka je platná do 31. 12. 2019, alebo pokiaľ nedôjde k vypredaniu zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku pamätných medailí z kolekcie Zlaté dominanty Slovenska a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu kolekcie. Po ukončení objednávky Vám už nebudú ďalšie zlaté medaily z kolekcie zasielané. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Zlato (585/1000)
Kvalita:
Najvyššia kvalita razby - leštené razidlo
Hmotnosť:
2 g
Priemer:
18 mm
Krajina emitenta:
Slovenská republika
Limitácia:
500