Rok 2022 priniesol hneď dve výročia, ktoré môžeme spoločne s touto pamätnou medailou oslavovať. Ide predovšetkým o 470. výročie Rudolfovho narodenia, ale aj o 410. výročie od jeho úmrtia.

Osobnosť Rudolfa II. máme predovšetkým spojenú s jeho sídlom v Prahe, kam z Viedne presunul svoj cisársky dvor. Bola to doba kultúrneho a intelektuálneho rozkvetu Prahy, ktorá sa vďaka tomu ihneď stala žiadanou medzinárodnou metropolou plnou učencov, umelcov, diplomatov, obchodníkov, členov šľachty aj cisárskeho a kráľovského dvora. Toto obdobie dejín mesta Prahy sa stalo natoľko signifikantným, že si vyslúžilo aj vlastný názov „Rudolfínska Praha“, pod ktorým ho všetci poznáme.

Pamätná medaila s priemerom 30 milimetrů bola vyhotovená zo základného kovu a navyše zušľachtená rýdzim zlatom 999/1000. Disponuje extrémne nízkou limitáciou, bolo vyhotovených iba 500 kusov pre zberateľov na celom svete. Medaila je uložená v elegantnej kazete vrátane Certifikátu autentickosti.

Objednávkou získate:

  • Zušľachtenie rýdzim zlatom zlatom
  • Istotu veľmi nízkej limitácie – 500 ks
  • Certifikát autentickosti a elegantní kazeta

Pripomeňte si českého kráľa a rímskeho cisára Rudolfa II. a oslávte tak 470. výročie jeho narodenia spoločne s touto prekrásnou pamätnou medailou zušľachtenou pravým zlatom, ktorú nájdete iba v ponuke Národnej Pokladnice! Inde ju hľadať nemusíte.


Rudolf II. sa narodil 18. júla 1552 vo Viedni ako tretí potomok Márie Španielskej a cisára Maximiliána. Spolu so svojim bratom Matejom bol vychovávaný pri svojom strýkovi Filipovi II. v Španielsku. Toto prostredie položilo základy jeho záujmu o umenie, ale aj psychickým problémom vzniknutým prísnou katolíckou výchovou a nedobrými vzťahmi v rodine.

Roku 1572 sa Rudolf stal uhorským kráľom a roku 1575 kráľom českým a rímskym. Presťahoval sa z Viedne do Prahy a začal tu naplno uskutočňovať svoje umelecké aktivity. K cisárskemu dvoru sa schádzali umelci a vedci z celého sveta a Praha sa tak stala kultúrnym centrom európskeho významu. Cisár sa zaujímal aj o vedu, hlavne o astronómiu, matematiku, fyziku a chémiu. Jeho záujmu neunikla ani čierna mágia a čarodejníctvo.

Dobové svedectvá hovoria, že bol skôr vážnej povahy a svoju nechuť k žartom dokázal dať patrične najavo. Okolie si získaval hlavne svojimi vedomosťami a schopnosťou orientovať sa v politickom a kultúrnom svete. Nerád menil svoje rozhodnutia a názory, ale v riešení problémov postupoval vždy rozvážne a múdro. Často však podliehal návalom zlosti a svojím povýšeným správaním budil nevôľu svojho okolia.

Za ďalšiu zaujímavú stránku cisárovho života je považované to, že zostal starým mládencom. Plánovaný sobáš s dcérou kráľa Filipa II., infantkou Isabelou, sa neuskutočnil. Rudolf oňho nemal záujem. Mal zato mnoho mileniek, medzi ktoré patrila aj grófka Katarína Stradová. Z týchto vzťahov vzišlo asi šesť Rudolfových potomkov, ktorých však nikdy oficiálne neuznal.

Áno, objednávam medailu Rímsky cisár Rudolf II. za cenu 23,90 € (+ 4,99 € poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Najneskôr do 14 dní mi bude odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Nepodstupujem tým žiadne riziko, medailu môžem vrátiť do 14 dní od doručenia zásielky. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti a elegantné balenie. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Základný mincový kov
Zušľachtenie:
Rýdze zlato 999/1000
Priemer:
Cca 30 mm
Hmotnosť:
Cca 12 g
Kvalita:
BU
Rok emisie:
2022
Limitácia:
500 ks