Národná Pokladnica v roku 2015 predstavila pamätnú medailu venovanú 200. výročiu narodenia tvorcu spisovnej slovenčiny, Ľudovíta Štúra. Medaila, ktorú nájdete exkluzívne len v ponuke Národnej Pokladnice je vyrazená do rýdzeho striebra 999/1000 v najvyššej kvalite razby – lešteným razidlom.

Na počesť tejto významnej osobnosti sa Národná Pokladnica rozhodla vyraziť jubilejnú medailu, ktorou si pripomíname už 200 rokov od narodenia tejto jedinečnej osobnosti.

  • Averz - vďaka precíznej technike razby vynikli aj tie najdrobnejšie detaily zobrazeného motívu, ktorý tvorí portrét Ľudovíta Štúra.

  • Reverz - zdobí Devín ako miesto, kde sa odohrala najdôležitejšia udalosť spájajúca sa s činnosťou tohto velikána. Ďalšou dominantou je pečať z Náuky reči slovenskej, ktorá položila základy spisovnej slovenčiny a výročie narodenia.

Ku každému exempláru je priložený Certifikát autentickosti potvrdzujúci jeho pravosť a kvalitu.

Objednávkou emisie získate:

  • Medailu z rýdzeho striebra 999/1000
  • Spomienku na hrdinu slovenského národa
  • Razbu v najvyššej kvalite – lešteným razidlom
  • Certifikát autentickosti

Autorom emisie „200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra“ je slávny slovenský umelec, Prof. Patrik Kovačovský Mgr. Art, ktorý medailu navrhol exkluzívne pre Národnú Pokladnicu.

Ľudovít ŠtúrĽudovít Štúr

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejšou a vedúcou osobnosťou slovenského národného života v období národného obrodenia, ktoré sa odohralo v polovici 19. storočia. Jazykovedec, spisovateľ, politik a novinár, ktorý svojím odhodlaním prepísal slovenské dejiny, sa stal tvorcom a otcom slovenského spisovného jazyka.

Áno, rezervujem si medailu Ľudovít Štúr za cenu € 39,95 (+ € 4,99 poštovné a balné). Teraz neposielam žiadne peniaze. Pokiaľ bude moja rezervácia prijatá, bude mi najneskôr do 14 dní odoslaná poštou zásielka na moju adresu. Súčasťou zásielky bude aj Certifikát autentickosti. Doručenie a platba budú realizované prostredníctvom dobierkovej zásielky Slovenskej pošty.

Táto ponuka je platná do vypredania zásob. Máte právo kedykoľvek ukončiť objednávku a nechať odstrániť svoje údaje z rezervačného zoznamu. Národná Pokladnica s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť čiastku poštovného a balného za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Národná Pokladnica s.r.o. vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky Národnej Pokladnice s.r.o. nájdete na www.narodnapokladnica.sk.

Národná Pokladnica pôsobí plne v súlade so všetkými predpismi pre predaj tovaru na diaľku. Pokiaľ si chcete tovar objednať, musíte byť starší ako 18 rokov. Predmetom Vašej objednávky je výhradne tu ponúkaný tovar. Tovar expedujeme najneskôr do 30 dní po prijatí objednávky. Produkt bude odoslaný v dokonalom novom stave, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. historické či použité vzácne mince). Každú zásielku nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. zaslať späť. V prípade vrátenia už uhradenej zásielky Vám vrátime uhradenú fakturovanú čiastku v priebehu 30 dní. Reklamácie môžete podať písomne na adresu predávajúceho, emailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Postup riešenia pri reklamácii je popísaný na www.narodnapokladnica.sk.

Osobné údaje označené hviezdičkou* sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Máme tiež záujem zasielať Vám ponuky našich tovarov (priamy marketing) vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Na vnútorné administratívne účely skupiny Samlerhuset, do ktorej Národná pokladnica, s.r.o. patrí, môžeme Vaše údaje zdieľať s ďalšími spoločnosťami v tejto skupine. Osobné údaje spracúvame prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším subjektom, napr. banke, súdom, daňovému úradu a pod. Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na účel priameho marketingu, profilovania a zdieľania údajov v skupine Samlerhuset. Akékoľvek otázky alebo námietky nám môžete oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Úplná informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na www.narodnapokladnica.sk/osobne-udaje ako aj v našich všeobecných obchodných podmienkach, a týmto potvrdzujete, že ste sa s ňou oboznámili. Tiež potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov.

V prípade poskytnutia e-mailovej adresy (dobrovoľné) Vám môžu byť zasielané ponuky a obchodné informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Ak o ponuky nebudete mať viac záujem, stačí nám to oznámiť.

Vyplnením telefónneho čísla dobrovoľne súhlasíte, že Vás môžeme telefonicky kontaktovať s ponukou našich tovarov počas 10 rokov, vrátane na základe profilovania Vášho nákupného správania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

Špecifikácia
Kov:
Rýdze striebro 999/1000
Hmotnosť:
15,5 g
Priemer:
33 mm
Kvalita:
Leštené razidlo
Krajina emitenta:
Slovenská republika
Rok emisie:
2015